TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


Rahmetin Yağışı

19. 07. 1996

Muhterem Kardeşlerim!

Rahmet çorak vâdileri yeşertir.  “Biz rahmetle herşeyi dirilttik.”[1] Eğer rahmet yağmasa, hayat durur. Rahmet, dere olur, nehir olur, ırmak olur. Ummana kavuşmak için bendini yıkar; illâ denize kavuşacak. Ancak o zaman rahat eder. Aslına kavuşmazsa, buharlaşır, çöllerde kokuşur, kaybolur gider.

Bir rahmet yağar, mürşid-i kâmilden ruhlara. Zikrullah, muhabbetullah rahmeti, dervişi benliğinden alır. O da bahr-ı ummana doğru gidecek, ilâhî rahmete, aslı olan ummana kavuşacak. Ona rahmet yağdıran mürşidine kavuşacak.

Hak mürşitten yağan rahmet, hasedimizden, inadımızdan, benliğimizden, nefsânî olan şeylerden bizi arındıracak. Susuz kalan çöl vâdimizi yeşertecek. Aşkullah, muhabbetullah ile zevk u sefâya erdirecek, içimizin baharı gelecek. Gönlümüz huzûr bulacak. Suskun dilimiz Allah diyecek.

Şu insan, mürşidin himmetiyle, lütuf ve keremiyle Hz. İnsan olacak. Nefsî mücadelede muzaffer olacak. Varlığından soyunup Hak varlığına ulaşacak, bendini aşacak, yıkacak. Kendini aşacak. Öyle bir âleme gelecek ki, ilâhî tecellînin mazharı. Zâhiri halk ile bâtını Hak şuhûduna erecek.

Hz. Ali (kv)   kendini aştı, sırra kadem bastı, velîler velîsi “Ene nâtıkü’l Kur’an” “Ben konuşan Kur’an’ım” dedi. Bütün ehlullahlara bakıyorum ki öyle bir âleme gelmişler, hikmetlere râm olmuşlar, sırra kadem basmışlar... Hepsi de Hak mürşitlerinin telkînlerine sadâkat, emirlerine itaatle bu kemâli bulmuşlar.

Bir âyet-i kerimede “Biz dervişimizi yüklendik.”[2]Yâni onu sâhil-i ehâdiyete getireceğiz, vuslata getireceğiz. Onu harem-i ismete getireceğiz. Onu sevgiliyle hemdem edeceğiz.

Bakın muhteremler!

İnsanı mes’ul eden, akıldır. Akıl olmazsa, insanın mes’uliyeti yoktur. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, haram-helâl, günah-sevap onun için yoktur. Akıldır insanı insan eden!

Bir akıl var ki, akl-ı maaş, dünyâ aklı. Bir akıl var akl-ı maad, ahiret aklı. Bir akıl da var ki, akl-ı külli, Allah aklı! Bizim dervişanımız akl-ı bâliğ  olmalı, akıllı insan olmalı. Akıldır insanı kemâle getiren, düşünüp tefekkür ettiren. Akıldır insanı, insan-ı kâmil eden.

Biz acaba akıllı mıyız, akıl bâliğ miyiz? Bir akıl dedik ki dünyâ aklı, bu akıldan çıkacağız ki, o akla, akl-ı külliye erişelim. Bir âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak

       “Ellezîne yezkürûnallahe kıyamen ve kuuden ve alâ cünûbihim ve yetefekkerûn...”[3]“Onlar tefekkür ederler, âli makâma, tefekkür makâmına yükselirler. Demek ki tefekkür edenler, akıl sahipleridir.   “Ulûl ebsâr!”[4] Kur’an da akıl sahiplerine hitap eder. Biz de ihvânımızın tevhîtte akıl bâliğ olmalarını istiyoruz. Düşünen, tefekkür eden, adımını göre göre atan olmalarını istiyoruz.

Akıl sahipleri maziyi, müstakbeli, geçmişi ve geleceği hâl ederler. Akıl sahipleri, hâdiseleri, olayları akıl terazisinde tartarlar, Akıl sahipleri, Allah ve Resûlü’ne muhatap olurlar, Kur’an alırlar, hadîs alırlar. Akıl sahipleri, halk arasında muteber insanlardır, halkın itimat ettiği, güvendiği kişidirler.

Onun için bizim dervişânımız akıl sahibi, akıl bâliğ, düşünen, tefekkür eden, adımını göre göre atan, ölçülü, ayarlı olmalı.

Ben Balıkesir’de birisine ders verdim de “Sakın bunlar gibi derviş olma! Bunlar hep hazırcı. Sen arayacaksın, bulacaksın, getireceksin, besleyeceksin. Senelerden beri taşıyoruz, hep biz besliyoruz. Halbuki akıl sahibi olan insan, ne der? Benim vermem lâzım, der” dedim.

Biz de akıl sahiplerinden üretim istiyoruz. Düşünen, tefekkür eden, ilhâm alan, feyz alan, hikmetlere râm olan, muhabbetullah üreten, çevresine ışık tutabilen olmalarını istiyoruz.

Ne zaman mürşidin rahmeti dervişin üzerine yağacak, zikrullah, muhabbetullah rahmetleri yağacak, o kişi neşv ü nemâ bulacak. Her şey onda tecellî edecek. Yâni ilâhî aşk, ilâhî sevgi, ilâhî muhabbet ... Öyle tecellîlere mazhar olacak ki, dil tariften âciz!

“Meyvesiz bahçeyi eyleme imar

Çektiğin zahmete hebâ dediler.” Verimsiz bahçeyle uğraşma. Bir toprak vardır, su verirsin suyu tutmaz, gübre verirsin gübre tutmaz; verimsiz topraktır. Bir toprak vardır, suyu tutar, gübreyi tutar, sebzesini, meyvesini yetiştirir. Her şey onda hayat bulur. İşte müritler, mürşitlerinin birer bahçesidirler. Onları işleyecekler, onlara zikrullah, muhabbetullah nehirlerini bağlayacaklar. Onları kesâfetten letafete geçirecekler. Onları akıl bâliğ yapacaklar. Onlara düğün, dernek, gerdek  yapacaklar.

Süleyman Çelebi, Hz. Muhammed’in(as) Âmine Hatun’dan doğuşunu anlatmamıştır. Onu tarihçiler yazmış, kitaplar yazmış, Asr-ı Saadetler onu yazmışlar. Hz. Süleyman, Hz. Muhammed’in kendinden tulû edişini,  Muhammediyetin kendinden doğuşunu anlatmıştır. Akıl bâliğ olmuş, mürşidi ile gerdek olmuş, hemdem olmuş, ilikten damardan, cândan içeri vuslet etmiş, sırrına sırdaş, yoluna yoldaş olmuş. Hz. Muhammet (as) doğmuş, vicdan çocuğu olmuş. Biz Muhammediyete sahibiz, tâlibiz.

Onun için acaba Efendiler ne söylemek istiyorlar? 

Bütün ehlullah feryat etmişler, bir şeyler söylemişler. Şu insanın, vücudundaki nefsânî olan şeylerden arınması, bâtıla dur diyebilmesi, kesafetten letafete geçebilmesi, Hz. İnsan ünvanını kazanması, ben Hz. İnsanım, beni Allah kendisine muhatap seçmiş, ben Allah’ı diyet edenim, kelâm-ı Hak’la sohbet edenim diyebilmesi...

Bu sırra ancak Hak mürşidin emrine itaat, telkîne sadâkatle  erecektir derviş. Akl-ı selîm, düşünen, tevhîtte aklı bâliğ olan, mes’uliyet duygusu ile duygulanan, kendisine Kur’an verilen, Kur’an’a muhatap, Kur’an’ın sahibi, velâyet sahibi olacak.

Velâyetten nübüvvete, nübüvvetin de sahibi. Velâyeti var, nübüvveti var, makâmât -ı tevhidi var. Tevhîtle haşir-neşir olmuştur.

Bizim ihvânımız giderse bir yerde Allah’ı aramaya, yazıklar olsun ona, derim. Nerde bulacaksın? İlikten, damardan, cândan içeri değil mi?

“Küntü sem’an ve basaran ve yed’en...” “Ben sevdiğim kulumun diyeti olurum.” diyen  Hak mürşit, sevmenin, sevilmenin yollarını gösterdi bize, ruhundan ruh verdi bize.

Sırr-ı velâyeti, sırr-ı nübüvveti, sırr-ı âdemiyeti açtı bize. Öyle bir yol önümüze açılmış ki, bu yolda sa’y ü gayret etmeliyiz. “Veen leyselil insani illa ma’saa”[5] İnsan sa’y ü gayret edendir. Benliğini aşandır, varlığından Hak varlığına ulaşandır.

“Melâmidir evliya,

Dahi nice enbiya 

Cihârı bâ sefâ 

Kendine gel hey kendine”

Melâmete ermeden ne velî olunur, ne nebî olunur... İnsan olmak mümkün değildir. Yeter ki melâmetin sırrına ersin, vuslat-i yârla halvet olsun.

İhvânımız  az daha gözü kara, silkenenebilen, dünyâ ve ukbâyı tamir etmekten geçebilen olmalı.

“Ölmüşüm ölmezden evvel erdi cânım vahdete /

Ol bekâ-yı gülşen-i vahdetteyim yek dane ben.”

O gülşen, o vahdet, o bekâ âleminde vahdetteyim ben, vusletteyim ben, velâyetindeyim. Sözüm Kur’an! Feryat edip neler söylemediler ki... “Gir bizim bahçeye gör / Bülbüller efgân eder.” Dervişânımız zikrullah yaparlar, muhabbetullah yaparlar. “Cümle bülbüller içinde yekta gör bir dane ben.

Hani o senin benin, hani bir tane oluşun, hani vahdette vahdet oluşun, hani kesrette Hz. Muhammed(as) ile doğuşun?...

Muhteremler!

Zamanımız o kadar az ki, bunun bir nefesi bile boşa gitmemeli. Şu insan perde arkasında durmamalı. Sevmenin, sevilmenin sırrına ermeli, Hakk’ı diyet etmeli.

-Sen kimsin? diye sorulunca:

-Ben Hak mürşitte yok olanım. Ruhundan ruh alıp dirilenim. Hakk’ın muhâtabıyım. Velâyetim var benim, hikmetlere râm oldum. Kelâm-ı Hak’la söyler dilim. Allah’ın Resûlü’nü bin dört yüz sene sonra  topraktan kaldırdım, dirildi, geldi bana, bende ben oldu. Muhammediyetin mazharıyız.” Sözümüz böyle! Dağlara, taşlara söylesek, paramparça olur, akarlar.

  “Ve hamelehel insan”[6] Biz, bunu Hz. İnsana söylüyoruz. Fena-yı tamda bekâ bulanlara, varlğından soyunup Hak varlığına ulaşanlara  söylüyoruz; tabutla, teneşirle Allah’a gideceklere değil!

Telkîne sadâkat, emre itaatle gönül evine giren, harem-i ismete kadem basan, sevginin mazharı olan, îmân-ı taklitten îmân-ı tahkîke, “Ya eyyetühen nefsül mutmainne” [7]Nefs-i mutmainne sırrına mazhar olanlar, bu meydana gelsinler.

“Men aref sırrına er ko gafleti

Gör ne remz işler bu insan sureti

Haşri, neşri, tamuyu hem cenneti

Gayre bakma sende iste, sende bul ya hû!”

Gözünden görsün, dilinden söylesin, seni taşısın, seninle hemdem olsun sen hâlâ ne istiyorsun?

Aç gözünü hikmetle bak! Tefekkürle bak, nazar et eşyaya, eserde müessire nazar et... Hak mürşidin telkîni, bize emri bizi bu engellerden geçirecek, mânâ eri edecek. Hâlâ gelecek kelimesi bana ağır geliyor. Gayrı ne var a cânım, cân u cânân sendedir, derde derman sendedir.

Bir silkelenebilsek, şu çevremizden bir arınabilsek... “İstemem ben dünyayı, hem istemem ukbâyı” Dünyadan silkelenebilsek, ne dünyâ, ne ukbâ. Gönül buldu Mevlâ‘yı. Hak mürşidin telkîniyle oldu bunlar bana. Emrine itaat, telkîne sadâkat rehberimdir.

“Söyler kelâm bakar sana, görmez gözüm hiç mâsiva

Verdim gönül Hak’tan yana, hep gördüğüm dîdar olur.”

“Fe eynemâ tüvellû fe semme vechullah.”[8] Nasıl feryat etmesin Hasan Fehmiler! Neler söylemediler... Allah rahmetlerini üzerimizden  eksik etmesin.

Aman, biraz daha dikkatli, biraz daha uyanık!.. Sen seni bilmektir, pîre ülfetten garaz. Men aref sırrına erebilmek. Kendini bilmek. Kendini bilmek, Rabbini bilmenin anahtarı.

 Söyle, dünyâ engeli neymiş! Sen kesâfetinden  letafetine geçtiğin zaman dünyayı avucunun içine alırsın, ukbâyı da avucunun içine alırsın. Arpa tanesi kadar kalır!

Sen küçüklerin insanı değilsin; sen Kur’an’ın sahibisin! Allah yeryüzünde muhatap seni seçmiş, gökyüzünde de seni muhatap seçmiş. Onlar yer mi diyor, ben gökyüzünde de diyorum. Fenâda ve bekâda, dünyâda ve ukbâda Allahla muhatap insan. Ahsen-i takvim insan, mükerrem, mufaddâl insan.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitlerine “Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın...” diyor

Ben Tevhît Şehitlerine hitap ediyorum: Fenafillâhta yok olmuş, Hakk’ı kendine diyet etmiş, nâz ve niyâza yükselmiş, Allah ve Resûlü’nün rızasını emrolunduğu gibi dosdoğru olarak kazanan Tevhît Şehitleriyle sohbet ediyorum.

Meratip-i tevhidi, makamât-ı tevhidi zevk etmişler, ender fenadan geçmişler. Hangi terazi ehl-i tevhîdi tartacak? Kim ona hesap soracak?

Hak mürşit sormuş hesabı. Rabbim Allah, Lâ fâile illallah. Enfüsümde ve âfâkımda her zerremden işleyen tecellî-yi ilâhîyenin mazharıyım. Tecellî-yi sıfat-ı ilâhîyenin mazharıyım. Zandan, acabadan, evhamdan arınmışım, şüpheden arınmışım. Tecellî-yi zât-ı ilâhîyenin mazharıyım.

Hakk’ı diyet eden, fena-yı tamda bekâyı bulan ihvânımıza Cenâb-ı Hak, onlara, özel hitap ediyor:

“Elâ inne evliyaallah, lâ havfun aleyhim ve lâ hüm yahzenûn.”[9]  Elâ, agâh olun, mütenebbih olun, dikkat edin, tahkîk, muhakkak benim velilerim, fenafillâh olanlarım, nispet ef'âl, nispet sıfat, nispet vücuttan soyunanlarım, zan, evhamdan, şekten ve şüpheden kurtulanlarım!

Ah Benim Dostlarım!

Bin dört yüz sene evvel değil, bu âyet yeni yeni doğuyor, size yeni ufuklar açıyor. “Lâ havfun aleyhim” Sizin için korku yok, sakın ha! Sizin için hüzün yok, elem, keder yok. “Ellezine âmenu”[10] Onlar îmân ettiler, vuslat-ı yârla hâlvet oldular, îmân-ı kâmili buldular. Hak mürşitte yok oldular. Hak’la Hak olmanın sırrına erdiler. Onlar ittika ettiler, müttaki oldular.

Allah bizi bizden ayırmasın, bizi sevgisinden mahrum etmesin. Allah hepinizden razı olsun.       

 H. Sabri SOYYİĞİT      

 

 

    


 

Aşık sadık dervişlerin

Hak yolunda gidenlerin

Kendi nefsin bilenlerin

Perde olmaz gözlerinde

 

 

Fenâfillah olanların

Gönülde yer tutanların

Hak nuruyla bakanların

Perde olmaz gözlerinde

 

 

İsm-i azam bilenlerin

Sırra kadem basanların

Kenz-i mahfi olanların

Perde olmaz gözlerinde

 

 

Velayete erenlerin

Nübüvveti bilenlerin

Sefasını sürenlerin

Perde olmaz gözlerinde

 

 

 

Sevip sevip sevilenin

İtimadın alanların

Canım derviş olanların

Perde olmaz gözlerinde

 

 

Candan içre sevenlerin

Nefse arif olanların

Sırr-ı Kuran bilenlerin

Perde olmaz gözlerinde

 

 

Sırat mizan geçenlerin

Halvet zevkin alanların

Halde tevhît edenlerin

Perde olmaz gözlerinde

 

 

Dünyâ ukbâ geçenlerin

Urûç nüzül edenlerin

Sabri sırra erenlerin

Perde olmaz gözlerinde

 

 

22. 02. 2000 Almanya


 


[1] Yasin, 36/33

[2] İsra, 17/70

[3] Al-i İmran, 3/191

[4] Haşr, 59/2

[5] Necm, 53/39

[6]Ahzâb, 33/72

[7] Fecr, 89/27

[8] Bakara, 2/115

[9] Yunus, 10/62

[10] Yunus, 10/63[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

3.29. De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.

[ Al-i İmrân Sûresi:29]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
30 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 30 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.