TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


Kader kaleminin bana yazdığı...

İzmir, 01. 06. 2001

EsselamuAleyküm ve Rahmetullahi ve Berâkâtühü

İlâhî Kader Kaleminin Bana Yazdığı, Emmim Kızı, Dervişem, Eşim, Yavrularımın Annesi, Bütün İhvânın Hacı Annesi!

Gecesini gündüzüne katarak 49 senedir evlâtlarına, bize ve muhterem ihvânımıza cân u gönülden hizmet ederek görevini en iyi şekilde yapan ve yapmaya devam eden, bezginlik ve ikrah getirmeden, şiddetli diz ağrılarına rağmen cân u gönülden hizmeti gaye edinen bu dervişeme Allah razı olsun, derim.

Mevlâ ihvândan, evlât ve torunlarından yüzüne gülsün inşaAllah.

Muhtereme Eşime ne desem az! Dua ediyorum. Sadâkat ve samimiyetimle iyiliğine şahâdet ederim. Bütün ihvâna Şeyh Anne olduğuna, mürşidinin telkînine sâdık olduğuna, melâmeti sadâkat ve samimiyetle kabullendiğine şahâdet ederek Hacı Hanım’ı cân u gönülden tebrik ediyorum.

Bilhassa merhametinden torunların, misafirlerin, bilhassa çocukların üzerinde titizlikle durması ve bize tevhîtte destek olması şâyan-ı hayrettir. Merhametli olmak, Hüdâ’nın mahlûkâtına merhametli davranmak ne kadar güzel, ne hoştur!

 Cami evinde otururken birçok kedilere, köpeklere arka bahçede bakardı. Hacı Hanım, bu evimizde de pencerede kuşları yedirir, onlarla konuşur maşallah! “Merhamet ediniz ki merhamet olunasınız.”

Hacı Hanım; bir zavallı, bir fakir, bir yetim görse hiç dayanamaz. Merhamette, iyilikte yarışır. Allah kendisinden razı olsun!

Bilhassa Efendime yapacağı ikramları özellikle buzdolabında saklar, muhafaza ederdi. Mürşidimin rızasını ve duasını kazandığına şâhidim. Ulu Mevlâm, Hak mürşidin himmetini bir an olsun üzerimizden eksik etmesin.

Türkiye’nin çeşitli vilâyetlerine, Avrupa’da birçok devletlere ziyaret için gidiyorum. Bu da Hacı Hanım’ın desteği ile olur. İhvâna vereceğim hizmette yardımcı olur ve çantamı, çamaşırımı hazırlar. Yine cân u gönülden Allah razı olsun diyorum.

Elbetteki Hacı Hanım, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu zevk etmiştir. Gelecekte değil, gönülde yer tutan çocuklarımın annesine güvenim, itimadım sonsuzdur.

Ben yine O’na va’dediyorum:

-Saadet Hanım, bu hizmetin karşılığını ben ödeyemem. Elbetteki Allah verir. 

Şaka da olsa gönül almaya çalışırım. Derim ki:

-Bir daha gelince yine seni alacağım!

Bu şakama, samimi ifademe çok sevinir.

Demez bana ki:

-Beni iki defa ameliyat ettirdin, gecemi gündüze kattın hizmet ettirdin. Senin bu kadar derdini, sıkıntını başka kim çeker!..

Ben bu söylediklerimi aynen Allah’a da ifade ediyorum:

-Hatunun aşkını, zevkini bol bol ver. Sevgine mazhar kıl. Ender fenadan geçir, diyeti ol, Mevlâm! Seninle sana baksın. Sıfatullah ile giyinsin. Kelâm-ı Hak’la Allah desin. Aşka tutulsun, sevgiye tutulsun, ezel ebed. Mevlâm, bir nefes zâtından ayrı düşmesin.

Bu gün şahit oldum özelliğinden bir taneye: Beş altı misafir hanıma, aniden kalkmalarından dolayı üzülmüş, sardıkları sarmalardan yoğurt kaplarına koyarak kendilerine ikrâm etmeye uğraşıyordu.

-Ne yapıyorsun? diye sordum.

-Ne yapayım, bunları çabuk kaldırdınız, yediremedim. Hiç olmasın evde yerler.

Zaten hep böyle yapar Emmim Kızı!..

-Hadi, oturun oturun, dedim, burda yiyin için de öyle...

Ona da çok sevindi. Erkeklerle biz dergâhta, hatunlar da mutfakta yediler. Şifa olsun, devâ olsun. Allah ihvânımızdan, onlara hizmet verenlerden, Hacı Baba’dan razı olsun.

Hatun!

Yuvamızı kurduğumuz zamanı hatırlarsın. 3 Aralık 1951. Ne hâdisat, ne olaylar!.. Cenâb-ı Mevlâ öyle elimizden tuttu ki... Çok şükür Allah diyen dil var bizde. Hak’la gören göz var bizde. Kadere rıza, emre itaat, Hak yolda yürüyen, Hakk’ı-bâtılı fark eden derviş ve dervişe ihvânımız var. Gerçek derviş işte bunlar. Allah ihvâna hizmet vermekte elimizden tutsun, ebediyen yardımcımız olsun inşaAllah!

Şu anda Makedonya, İtalya hazırlığı yapmaktayız.

Hanım!

Siz, evde oldukça ben hiç arkayı düşünmüyorum. Çok şükür Allah sana sâdık evlâtlar vermiş. Kızlar, oğlanlar, gelinler. Bilhassa cân ciğer ihvânımız var. Onlar da evlâtlarımızdır.

Allah yolunda hizmet etmek, suskun dile Allah dedirtmek, ahkâm-ı şer'iyye, ahlâk-ı Muhammediye’yi ihvâna aşılamak, sırat-ı müstakîmden, hidâyet olunan yoldan yürütmek ne büyük şeref, ne büyük meziyet! Mevlâ bu yolda cümlemizin elinden tutsun. Hidâyet, lütuf, kerem Mevlâ’dandır. 

Ulu Yaratanım, Sabri’yle Saadet’i bu yolda görevlendirdi ise, bundan daha büyük lütuf ve kerem olamaz!

Ulu Yaratanım!

Anlamayarak, bilmeden hataya düşüyorsak, bizleri affet. Ezel ebed tut elimiz. Rahîmsin Mevlâm, Kerimsin Mevlâm, Settâru’l-Uyûpsun Mevlâm. Lütfen ve keremen dilimizi Allah demekten mahrum etme. Gönlümüzü sevgine mazhar kıl. Bu Hacı Hanım’ı yanımdan ayırma. Sev ve sevdiklerinden ayırma.

Ulu Yaratanım!

Lâyık kul olmada yardımcımız ol.

Hacı Hanım, Allah rızası için gece gündüz vakitlerini Kur'an-ı Kerim ve dîvanlarla değerlendirir. Teşrif eden dervişe hanımlara sohbet eder. Kur'an-ı Kerim’in meâlini birkaç defa okuduğundan dolayı maşallah bazen beni de durdurur:

-Ben Kur’an’da böyle okudum.”der.

Elbetteki Allah bire on mükâfat verecek. İyiliklerin karşılığı, rızadır, sevgidir, Allah aşkıdır. Mevlâ bizi bu ilâhî aşktan, zevkten, muhabbetten mahrum etmesin.

Bir kişiye Allah’ı sevdirmek, o kişiyi de Allah’a sevdirmek... Bundan daha büyük hizmet, şeref düşünülemez.

 İşte Hacı Hanım, biz bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür kahra lütuf var bizde, nâra nûr var bizde.

“Ko diyen desin

Hak bizim olsun

Nâdan ne bilsin

Bizi bilen var.”

Sevmek, sevilmek, Hak yolda yürümek, Hakk’ı-bâtılı fark etmek, iyilikte, tenezzül, tevâzuda yarışmak, öfkesini yutup, insanlara iyilikle muamele yapmak, fenâfillah zevki ve rabıtasıyla şuhûd üzere durabilmek, varlığından soyunup  Hak varlığına ulaşmak, kelâmı Hak’tan alıp, Hak’tan vermek dervişem Saadet Hanım’a, ihvânın Şeyh Annesi Hacı Hanım’a, dolayısıyla ihvânın Hacı Baba’sına Mevlâ nasip ve müyesser eylesin. Mevlâ ezel ebed tutsun elimiz.

Hacı Hanım!

Kendimin çok hassas olduğunu anlamışım. Avam-ı nastan kırılmıyorum, ama sevdiklerimin en tatlı ifadesi bile beni bazen üzüyor. Anlıyorum! Çok samimi davranan ihvânıma karşı bile ve sizlere gayrı ihtiyarî yanlışlık yapıyorsam ki, yapıyorum, sizin de bunları anlayışla karşılamanızı istiyor ve size Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olsun yavrularım. Sağ olsun ihvânım. Sağ olsun bütün dervişlerim.

Kim bilirsin ne kadar celâlli, kırıcı hareketler yapmışım da bunu hoşgörüyle karşılamışsınızdır. Çok şükür bir kasıt yok.  Çok şükür sevgi, muhabbetten başka bir düşünce de yok. Çok şükür Hak’tan gayrı ne var bizde!..

Hacı Hanım!

Sizi ve sizin sevdiklerinizi Allah'a emânet eder, daima duacı olduğumu bildirir, sonsuz iyilikler dilerim.

Allah sizi ihvâna, çocuklara, torunlara hizmet etmekten mahrum etmesin. Aşkını, zevkini, muhabbetini Cenâb-ı Hak bol bol ihsân eylesin. Bize de duacı olduğunu bilerek teşekkürlerimi arz eder ve sizden Allah razı olsun derim.

Mürşidin, Emmin oğlu, Çocuklarının peder-i âlileri, Kader Kalemiyle Sana Eş Yazılan Hüseyin Sabri Hoca.

Aile birliğini Allah'a emânet eder, hoşça kalın derim.

 

 


 

Aşkın âşıklar öldürür,

Aşk deryasına daldırır,

Tecellisiyle doldurur,

Âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.

 

 

 

Aşkın, fi’lim ifnâ etti.

Mutlak fâil zuhûr etti.

Çok şükür nisbetim kalktı.

Âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.

 

 

Sıfat ve zâtım kalmadı

Nisbet varlık ifnâ oldu.

Tecellî zât ayân oldu.

Âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.

 

 

Sırr-ı tevhid zâhir oldu.

Hüviyyet ilân olundu.

Enfüs âfâk nûrla doldu.

âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.

 

 

 

 

 

Kulluğumuz zevk iledir.

Sohbetimiz aşk iledir.

Kemâlimiz Hak iledir.

Âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.

 

 

 

Halkla Hak olmuş bir vücut,

Ne varsa Âdem’de mevcut.

Ârif olan etsin sücûd.

âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.

 

 

 

SABRİ’nle kemâle erdin.

Şahâdet sırrını bildin.

Dostunla sohbete daldın.

âşık olan cânlar gelsin.

Sâdık olan cânlar gelsin.        

 

 

15.12.1981
[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

57.27. Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik; ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.

[ Hadîd Sûresi:27]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
34 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 34 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.