TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...

MUCİZE-Yİ MUHAMMEDİYE!

 

 

Esselamüaleyküm

Muhterem Kardeşlerim!

Selam, sevgi, muhabbetlerimle sizleri Ulu Mevla- ma ezel ve ebed teslim ederek sohbetime başlarım.

Ulu Yaratanım cümlemizi feyzine mazhar kılsın. Kutsi ve ulvi emanete hizmet etmekte yardımcımız olsun. Bizi bize bırakmasın. Yed-i kudretiyle/kudret eliyle bizleri korusun.

Rabbimize her an, her nefes muhtacız. Onun için Hak mürşitler her nefes zikrullah verdiler. Abdestli olmayı telkin ettiler. Maddî ve manevî temizliği öğrettiler. Öyle temiz, öyle sade bir hale getirdiler ki… Aman Allah’ım! Bu güzelliğin tarifi mümkün değil!

Bu temizlikten, bu sadelikten beklenen bir doğuş vardır. Zulmetler nura gark olacak/karanlıklar aydınlanacak, gerçekler zahir olacak. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.)’in doğuşu tecelli edecek.

İşte o zaman “Hak geldi, batıl gitti” [1] sırrı gerçekleşecek. Bu ayet-i kerî-menin hakiki manası o kadar derin ki dil tariften aciz.

-Peki bu nasıl olur, nasıl gerçekleşir efendim?

Mürşid-i kamillerin telkiniyle tarifiyle onların emrine itaatle, telkinine sadakatle gerçekleşir. O zaman, on sekiz bin aleme sığmayan, mekan ittihaz edilmeyen Mevla-yı Müteal buyuruyor ki: “Ben mümin kulumun kalbindeyim.”

Muhterem Dostlar!

Gönlünde, ruhunda, vicdanında Ulu Yaratanına tertemiz yer vermek, nefsî mücadelede muzaffer olup kutsi ve ulvi davayı gerçekleştirebilmek ve O’nu aynen korumak ne mutluluk!

Aman Allah’ım! Bizi bize bırakma. Rahmetine, merhametine en çok muhtaç olduğumuz zaman. Hadis-i kutsinde buyuruyorsun: “Kulumu sevdim mi gözünden gören, dilinden söyleyen, kulağından duyan, elinden işleyen ben olurum. Ben kulumun diyeti olurum.”

Aman Allah’ım, bunları bilmek, söylemek ne güzel ne güzel! Ya aynen yaşamak, haliyle hallenmek, zevkiyle zevkyap olmak? Tarife, ifadeye sığar mı!

Ulu Yaratanım!

Yine yalvarıp niyaz edeceğim. Bu hali bize ve bütün ihvanımıza ihsan et. Bizleri şuhud ve tefekkür üzere yaşat. Hidayet ettiğin zümre-yi salihînden ezel ebed ayırma.

Ayet-i Kerimende “De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder” [2] buyuruyorsun Mevlam. O yol ki hidayet olunanların yolu. Hakk'ı-batılı seçenlerin yolu. Kur’an yolu. Uruç ve nüzul edenlerin yolu. Bu yolda rehber Peygamber Efendimiz (s.a.) Habi-binin yolunda yürümekte yardımcımız ol.

Muhterem Kardeşlerim!

Peygamber Efendimiz (s.a.) bize Kur'an-ı Kerim’i, sünnetini ve Ehl-i Beytini emanet etmiştir. Birçok zamanlar ifade ettiğim gibi yine ifade edeceğim: İnciler, deryalarda bulunur. Kur'an-ı Kerim, bütün incileri içinde taşıyan sonsuz bir ummandır, hikmetler hazinesidir.

Allah ve Resulü’nün arasında cereyan eden İlâhî haberleşmedir. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim’in kalbine koyalım. O’nun aşkına, sevgisine, muhabbetine tutulalım. O’nunla konuşalım. O, bizim tercümanımız. Derdimizin devası. O bize sesleniyor: “Bana ancak temizlenenler dokunabilir.” [3]

İlâhî emirleri kapsayan, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran Kur'an-ı Kerim’le sevişip bağdaşabiliriz. O, mana itibariyle Hakk’ın sır hazinesi. Lafız itibariyle Mucize-i Muhammediye. Beşeri zulmetten kurtaran/in- sanlığa ışık tutan, zalime haddini bildiren, yetimin, mazlumun hakkını koruyan bir kitaptır.

Ezel ve ebed insanlık O’nun huzurunda aciz kalacaktır. O’nun harim-i ismetine, naz ve niyazına; ancak mürşid-i kamilin telkini ile terbiyelenmiş, kesafetten letafete, maddeden manaya geçmiş olanlar girebilir. Hakk’ı kendisine diyet edinmiş, güzel ahlak ile örnek bir mümin olduğunu ispat etmiş zat-ı muhteremler o hali yaşayacaklar. Ama ifade edecek dil bulamayacaklar. Kelam, ilim O’nu anlatamaz. Yürü hâl ehli ol kali n’idersin!

Muhterem Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.)’e tâbi olmak, O’nun yolundan gitmek, o yolda O’na itaat etmek asıl görevimizdir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim’inde “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” [4] buyuruyor.

Başka çıkar yol yok. Saadet, kurtuluş Muhammedî Melamet’te. Şeriatsız Hakikat, bedensiz ruha; hakikatsiz Şeriat da ruhsuz bedene benzer. Hakikat incileri Şeriat deryasında bulunmaktadır. O İlâhî kanun, Peygamber Efendimiz (s.a.)’in koyduğu kurallar o kadar güzel ki beşer bunu idrakten acizdir. Aman Allah’ım, ne kadar güzel, ne kadar kıymetli şeyler!

Şeriat-ı Garra-i Ahmediye’de yalan yok, haram yok, dedikodu yok, sûizan/kötü şeyler yakıştırmak yok. İlâhî emirlere itaat var. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, İlâhî emirlere sımsıkı sarılmak var.

Kur'an-ı Kerim; Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz (s.a.)’in devlet nizamı, idareciliği, ahkamı, mucize-i Muhammediyesi. Onun özetini Veda Haccı’nda hutbe yapmış. O veciz konuşma ne kadar güzel, ne âdilane. Rabbim bizi bu yoldan ayırma.

Dostlar!

Birkaç hadîs-i şerifini acizane ifade etmeye çalışacağım. Peygamber Efendimiz (s.a.) buyuruyor ki:

“Kendisi tok, komşusu aç yatan bizden değildir.”

“Müslim-gayrımüslim hiç ayrım yapmaksızın mahlûkat-ı Huda’ya karşı merhametli davranınız ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin.”

Ve yine:

“Kimse kimseye üstün değildir.”

“İşçinin alın teri kurumadan hak ettiği ücreti verin.”

“Kabilecilik yoktur, ruhbanlık yoktur. Sınıf kavgası yapmayın”

“Tefrikaya düşmeyin. Allah'ın ahkamına, emirlerine sımsıkı sarılın. Siz mümin kardeşlersiniz. Aranıza fitne-fesat girmesin.”

Muhterem Efendiler!

Mümin kardeşlikte eşitliği, kardeşliği, sevgi ve muhabbeti bize tarif ve telkin eden Allah’ın Resulü “Ben de sizin bir mümin kardeşinizim.” diyor.

Dur ve düşün! Rica edeceğim, başını iki elinin arasına al ve derin derin düşün: Allah’ın Resulü, sevgilisi, yapıştığı iman halkasında çığır açmış. Tek başına ihtilal yapmış. Hakiki inkılabı gerçekleştirmiş. Dinin kurucusu. İki cihan serveri, nebiler nebisi, hatemü’l-enbiya efendimiz bize kardeşliğini ilan ediyor. Bu mucizevî bir hitap! Rabbim, ne eşitlik, ne tevazu, ne muazzam ifade!

Yine düşün: Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) bize kardeşim diyor. O’na layık kardeş nasıl olmalıdır?

Ey peygamber kardeşi!

Silkelen artık! O Ulu’l-azîm Peygamberin (s.a.) açtığı yoldan Şeriatıyla, tarikat-ı Muhammediyesiyle Hakikat-i Ahmediye’siyle marifet-i İlâhîyeye ulaşmanın azmi, iştiyakı içerisinde ol. “Din nasihattir.” telkininin size bu yolu açacağından şüphemiz yoktur.

En büyük şeref, meziyet mümin olmaktır. İman-ı kamil ve amel-i salih sahibi olalım. Salih ameller işleyeceğiz. İbadat u taatımızı en güzel şekilde, tertemiz yerine getirmeye çalışacağız.

Hakikat, Şeriat’ın içerisinde. Onun için şer’i hükümlere riayet etmeyenlerin, Peygamber Efendimiz (s.a.)’in gösterdiği yoldan yürümeyenlerin Ulu Peygamberimiz (s.a.)’in hakikatine vasıl olmaları mümkün değildir. Onlar vâris sayılamazlar.

Eskişehir’de bir sohbetimde: “Çok dikkat edin. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) bize gelsin, dirilsin, bizimle sohbet etsin. Sevsin bizi bağrına bassın. O’na layık ev, O’na layık ümmet, O’na layık kardeş olalım!” demiştim. Aman Allah’ım, ne güzel, ne kadar güzel!

Muhterem Dostlar!

Ne kadar hamd etsek, şükretsek, her nefes zikrullah yapsak az değil mi?

Ulu Allahım!

Rızan için kılınan, miraç olan namazdan bizi hissedar eyle; mahrum eyleme. Orucu ve orucun hakikatini bizlere tattır.

Mevlam!

Bütün ihvanımıza ve din kardeşlerimize senin yolunda haccetmek, zekat vermek, İlâhî emirlere itaat etmek ihsan eyle. İtimat kazanıp isbat-ı vücut ederek şehadete yükselmek, görerek, bilerek, yaşayarak şehadet getirmek nasip eyle

Muhterem Kardeşlerim!

On beş günlük seyahatimde birçok hallere şahit oldum. Bazen sevindim. Gördüğüm aşk, sevgi, muhabbet, Allah'a bağlılık ve zikir, şer’i hükümlere itaat beni çok memnun etti.

Bazen de çok üzüldüm. Ağladım, sabahlara kadar uyuyamadım. Allah'a dua ve niyaz ettim: Ulu Allah’ım! Hepsine aynı telkin, aynı tövbe, aynı nasihat veriliyor. Ne oluyor da bazıları alabildiğine aşka, zevke dalıyor ve bazıları maalesef, maattessüf/ne yazık ki imandan sonra tekrar eski hallerine dönüyorlar.

Ne oldu size? Ne oldu da Allah ve Resulü’nün sırat-ı müstakîm olan yolundan inhiraf ettiniz/saptınız? Allah, dinini teyid edecek/sağlamlaştıracak, kendisine hizmet verecek ne müminler yaratmaya muktedirdir.

Tövbe etsinler, pişman olsunlar, ağlayıp gözyaşı döksünler. Allah'tan af dilesinler. Sonra af kapıları kapanır da -Allah korusun- dönüşü olmayan bir akıbete yuvarlanır giderler.

Özü, sözü birdir ehl-i tevhidin

Hak yolda kardeşler beraber gidin.

Dostlar!

İlâhî emirlere itaat edeceğiz. Al denileni alacağız, at denileni atacağız.

Ümmetin fesada gittiği bir devirde ne mutlu Peygamber Efendimiz (s.a.)’in Şeriat’ına, hakikatine, sünnetine bağlananlara.

Ne mutlu Hakk'ı-batılı seçen, iyi ve kötüyü fark edenlere!

Ne mutlu yaratılış gayesini bilenlere!

Ne mutlu emrolunduğu gibi doğru olup emre itaat, telkine sadakat gösterenlere!

Ne mutlu Hakk’ı Hak bilip Hakk’a ittiba edenlere, batıldan kaçınan salihler topluluğuna.

Allah’ım, bizi ve ihvanımızı, ihvanımızı ve bizi bu zümrelerden ayırma.

Hak mürşidin gösterdiği yoldan, zikirle fikirle, tefekkürle yürümek, murakabeli/kontrollü olmak, hikmet ve hakikatleri tahsil etmek ihvanımızın en güzel kazancı olacaktır. Bu kazançlar yok olmaz. Bunlara paha biçil- mez. Allah’ım muhafazasını nasip eyle.

Evimiz her haliyle Peygamberimiz (s.a.)’in razı olduğu ev olsun. Çocuklarımıza Allah ve Resulü’nü sevdirelim. Korku ve baskıyla değil, aşkla zevkle muhabbetle onları kazanmaya çalışalım. Aile birliklerimizde sevgi, muhabbet hakim olsun. Bütünleşelim. Dışarıda kalanlar, mahrum kalırlar.

Allah'a sonsuz hamd ü sena, habibine nihayetsiz salat ve selam olsun. Hepinizin geçmiş Ramazan Bayramınızı ve gelecek Kurban bayramınızı can ü gönülden tebrik ederim. Bayramın gerçek manasına ve hakikatine nail olmamız için Ulu Mevla’dan dua ve niyaz eder, hepinizi Allah ve Resulü’ne emanet ederim.

Bâki Huda’ya emanet olunuz.

 

Şu bir gerçek ki tulûat/doğuş bu. Allah'ın lütfu. Mevlam böyle istiyor. Uzun yazdığım için beni bağışlayın. Yazmak ve yazmamak kayıtlarından Hak mürşidin telkiniyle azadeyiz.[1] İsra, 17/81

[2] Âl-i İmran, 3/31

[3] Vakıa, 56/79[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

104.2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

[ Hümeze Sûresi:2]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
35 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 35 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.