TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


Ruhtan Ruh Alan Bizler

İzmir, 21 07 2010

Esselamualeykum

Muhterem Dostlar,

Allah bize razı olduğu iyilikleri versin. Kainatı bizim için yaratan ulu Mevlâ, ahsen-i takvim insandır, buyuruyor. Kim bu insan, derseniz, şu muhakkak ki yaratılış gayesini bilendir.

İnsan olarak kendimize şu soruları soralım:

Ben kimim?

Beni sıfatlarıyla süsleyen, bu kadar güzel yaratan, yaşatan, rızkımı veren, bana aile, çocuklar ihsan eden, benden ne istiyor?

Ben nasıl olmalıyım?

Ayette buyruluyor ki: “Biz emaneti dağlara verseydik, dağlar paramparça olurlardı. Bu kutsi ve ulvi emaneti insanoğluna verdik.”

Bu sorumluluğu hissetmek, dağların kaldıramayacağı kadar kutsi emanete sahip olmak, kendisini buna göre hesaba, muhasebeye çekmek insanın görevidir. İnsana bu kadar kıymet veren, dünyayı bizim için bina eden ulu yaratanımız bizden neler istiyor? Nasıl olmamızı istiyor?

Anlaşılıyor ki bizi kendine muhatap seçmek istiyor ve seçiyor. “İnsanı kendim için yarattım.” buyuruyor. Bu kutsi ve ulvi hitabın karşısında ben de bu insana, Hz. İnsan diyorum.

Ey mahlukatın en faziletlisi, şereflisi insan,

Görevimiz bizi yaratan, yaşatan, rızkımızı verenle en iyi şekilde tanışma, sevişip kaynaşma.

Ulu Yaratanım,

Bize ruhundan ruh verdin. Bizi sıfatlarınla süsledin. Zatına mazhar kıldın. Sen vallahi can u cananımızsın. Ne kadar hamd etsek, şükretsek, zikretsek görevimizi asla yapmış sayılamayız. Biz kul olarak aciziz Mevlâm. Lütfun keremin sonsuz. Bizleri rahmetinden mahrum etme.

Muhterem Dostlar,

İnsan her nefes Allah'a muhtaçtır. Çünkü her nefes bize yeni bir hayat bahşediyor. Bu sonsuz lütuf ve kereminin karşısında kul, kul olduğunu idrak edecek, sultanına hamd ü sena edecek, acizliğini ifade edecek. Bizler her an şuhutta ve tefekkürde olmalıyız.

Mevlâ buyuruyor ki: “Ey iman edenler, çok zikrediniz. Beni çok anınız. Bana dua ediniz. Duanızı kabul ederim, davetinize icabet ederim.”

Allah Rahim’dir, Kerim’dir, ikram ihsan sahibidir. Yeter ki kul, tevbe desin, Hakk'a yüzünü çevirsin. Allah kulunu sevmek için yaratmış; yakmak için değil.

Ulu Sultanım,

Bize razı olduğun iyilikleri ihsan eyle. Layık kul olmakta yardımcımız ol. Zikir ve muhabbetinden bizleri bir an olsun mahrum etme.

Aman ya Rabbi,

Ne güzeldir derviş olmak, aşkla zevkle Allah demek, nefsî mücadelede muzaffer olmak, gönül kalesine tevhid bayrağını çekmek…

Aman Allahım, bu iyiliklerden bizleri mahrum etme.

Dostlar,

En güzel iyilik, yaratanı, yaşatanı, rızkı verip yaşatanı tanımaktır. Ne mutlu yaratılış gayesini bilene, kendini muhasebeden, muhakemeden şahadet alemine yükseltene. İşte o zaman taklit imandan tahkik imana geçilir de iman-ı kamil tecelli eder.

Ulu Yaratanım,

Bizleri sevgine mazhar kıl. Sevilen kul et de diyetimiz ol Mevlâm. Ne güzeldir aşık, sadık kul olmak, kullukta sultanlığa ermek… Muhakkak ki bunlar Hak mürşidin telkinine sadakat, emrine itaatle gerçekleşir.

Mürşit gerektir bildire Hakk'ı sana hakkalyakin

Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş.

Ulu Yaratanım, bizden kabul edeceğin duayı tecelli ettir.

Sana dua ve niyaz etmek, lütuf ve keremine karşı acizliğini kabul etmek, aşık sadık kul olmak, iyiliklerin insanı olmak Mevlâm cümleye nasip eyle. Bizi bir an olsun nefsimize bırakma Mevlâm.

Sevgili Dostlar,

Can mürşidin telkin ettiği zikir, bütün müşkilatlarımızı, sıkıntılarımızı telafi eder. Zikrullah, insanı insan eder, nefsî mücadelede muzaffer eder. Hülasa sevilen kul haline getirir. Sevilen kulun da Hak diyeti olur. Hakk'ı diyet etmek, sevilen derviş olmak, gönül kalesine tevhid bayrağını çekmek, kendisinde Allah ve Rasulünü söz sahibi etmek Allah bütün dostlara ikram ihsan etsin. Amin!

Eksikliğimizi kabul edelim. Rabbimize her nefes muhtaç olduğumuzu idrak ederek Hak'tan yardım talep etmeyi Allah bütün dostlara nasip etsin. Amin!

Sevgili Dostlar,

Bizler Melâmiyiz. Nefsini levmeden, benliğinden geçip Hak benliğine ulaşan, niçin, niye, nedenlere takılmayan, ender fenadan bekaya geçen bizler olmalıyız. Dikkat et,

Melamidir evliya, dahi nice enbiya,

Hem cihar-ı basafa, dostum kendine gel kendine.

Allah'ın büyük lütuf ve keremidir bizi Melamete kabul etmesi. Bize sevgi muhabbet kapılarını açması. Bizi Hak mürşide gönderip tevbe-yi Nasuh verdirmesi.

“Zikredin beni zikredeyim sizi. Zikri ehlinden talim ediniz.” âyetleriyle Allah kuluyla arasındaki perdeleri kaldırmakta. Biz bunu fark edelim, şuhut, tefekkür edelim.

Ulu Yaratanım,

Bizi bir an olsun kendimize bırakma. İstiyoruz ki sevilen kul olalım, Hakk'ı-batılı seçelim, Hak yolda Hak mürşidin telkiniyle yürüyelim. Bu yolda sadık dervişler perdelerden öte geçtiler, sırra kadem bastılar, sevdiler, sevildiler mana olup uçtular. Uçtular da bize “Lenterani yok bana, güle gül didar oldu.”diye buyurdular. Ve yine “Sultanların sultanıyız, Hu’dur huzurumuz, Hak’tır zuhurumuz.” diye buyurdular.

Hakikaten biz de bu sırra ermek, bu halle hallenip bu yaşantıya girmek istiyoruz. İstiyoruz da mani olanlar nelerdir? Önemli olan mani olanları kaldırmaktır.

Mürşidimin telkinine göre vuslatımıza mani olan nispet fiilden, nispet sıfattan, nispet vücuttan zerre kadar eser kalmayacak.

“Anladım çün ben beni

Hep görünen Hak oldu” şuuruyla bu zevkle hemdem olma, telkine sımsıkı sarılma, rabıtayla yürüme, çokça zikir yapma. Allah bizi her nefes kontrol etmekte: “Benim kulum ne yapıyor? Benim yakınlığımı hissediyor mu? Benimle ilişkisi nasıl?

Onun için

Her nefeste Allah adın de müdam

Allah adıyla olur her iş tamam

Dostlar,

Allah bizi kendine çekmek istiyor. Zikretmemizi, vuslat-ı yarla halvet etmemizi, canda canan ile buluşup bilişip sevişmemizi istiyor. Kendimizi bu vuslata, bu halvete, bu kutsi aleme hazırlamak için can mürşidin telkini yeterli. Yeter ki ona sadık olalım. Al denileni alalım, at denileni atalım inşallah.

Nefsine arif olanlar, vuslat-ı yarla halvet edenler, canda canan ile buluşup bilişip sevişenler, devri alem olan dervişler; hikmetlere ram oldular, sevdiler, sevildiler, perdelerden öte geçip mana alemine uçtular, mana eri oldular.

- Nasıl oldular, diye sorarsan

Ben yine derim ki mürşid-i kamilin telkiniyle. O telkine gösterdikleri sadakat ve samimiyetle kemale geldiler.

Allah Hak dostların himmetini üzerimizden eksik etmesin. Allah bizi sevdiklerinden hiç ayırmasın.

Bütün dostlara Allah'tan sonsuz iyilikler diliyorum.

 

HACI BABA

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

 


ŞUHUD ÜZRE DURANLARDIR

 

Dervişlikte huzur vardır

Tatlı dil, güler yüz vardır

Aşkla zevkle zikir vardır

Şuhud üzre duranlardır

 

Sözlerinde hikmet vardır

Nefse arif olanlardır

Kendi nefsin bilenlerdir

Şuhud üzre duranlardır

 

Niçin niye demez bunlar

Varını Hakk'a verenler

Telkin ile zikrederler

Şuhud üzre duranlardır

 

Ender fena olmuşlardır

Bekada yer tutmuşlardır

Şahadeti vermişlerdir

Şuhud üzre duranlardır

 

Hakk'ı diyet eden canlar

Canda cananı bulanlar

Dost ile hemdem olanlar

Şuhud üzre duranlardır

 

Dünya ukba geçenlerdir

Sır ilmini bilenlerdir

Gönül eri olanlardır

Şuhud üzre duranlardır

 

Sözlerinde mana vardır

Hak'tan gayrısı ağyardır

Şuhudları hikmetledir

Şuhud üzre duranlardır

 

Fenafillah olmuşlardır

Mürşide sevilmişlerdir

Gönülde yer tutmuşlardır

Şuhud üzre duranlardır

 

Hesabını verenlerdir

Dosta vuslat edenlerdir

SABRİ’ye dost olanlardır

Şuhud üzre duranlardır

 

 

21. 07 2010

 

 

 

21. 07 2010

 

Senden ayrı yaşamam

 

Benim ulu Allah’ım

Senin ile ben varım

Ruhun beni taşıyor

Senden ayrı yaşamam

 

Senin bana ihsanın

Sonsuzdur lütufların

Senden başka yok varım

Senden ayrı yaşamam

 

Girdim senin zikrine

Tutulmuşum aşkına

Kurban oldum yoluna

Senden ayrı yaşamam

 

Hayat senin bilirim

Alem senin bilirim

Alem sahibi sensin

Senden ayrı yaşamam

 

Seninle zikrederim

Seninle hamd ederim

Senle Kur’an okurum

Senden ayrı yaşamam

 

Senden aldım ilhamı

Senden aldım kelamı

Sen varımın sahibi

Senden ayrı yaşamam

 

Özümü sana verdim

Ölmeden evvel öldüm

Seninle hemdem oldum

Senden ayrı yaşamam

 

Alemde yok kararım

Gönlüme doldu aşkın

Gündüz gece senleyim

Senden ayrı yaşamam

 

Dünya ukbadan geçtim

Beka iline uçtum

Ben senin ile doldum

Senden ayrı yaşamam

 

Hiç kalmadı kararım

Sensin benim tek varım

Senden SAADET buldum

Senden ayrı yaşamam

       

13.04.2010

 


[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

29.11. Allah, elbette (O'na gönülden) iman edenleri de bilir, iki yüzlüleri de bilir (ortaya çıkaracaktır).

[ Ankebût Sûresi:11]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
42 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 42 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.