TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


Hak Mürşidim Yol Gösterdi

 14. 05. 2000 

 

    Hak Mürşidim yol gösterdi.

              Kâmil îmân telkîn  etti.

              Nasuh tevbesin verdirdi.

              Cân mürşidim  cânım feda!

 

Hak Mürşidim yol gösterdi.

Fenâfillah olan mürşitler, fena-yı tamda bekâyı bulan mürşitler... Nispet fiilden, nispet sıfattan, nispet vücuttan soyunmuş, zât-ı Hakk’ın mazharı.Yâni velâyet makamında Hak makama oturmuş mürşit. O, ancak yol gösterebilir.

Kâmil îmân telkîn  etti.

Hani hocalar “Ya Rabbi, îmân-ı kâmil nasip et!”derler. İman-ı kâmil, mürşid-i kâmilin telkîn ettiği îmândır. Taklitten kurtardı seni. Sen nerde îmân etmiştin? İyi ki baban Hasan idi de sen olmuşsun müslüman. Rasgele müslüman. Öyle değil... Tesadüfilikten mürşid-i kâmil kurtarır insanı.

[1]  ©é¡Û좍 ? ë ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä¡ß¨a a¬ì¢ä ß¨a  åí©? £Ûa b è¢£í a¬b í Ya eyyühellezine âmenû, âminû billahi ve resûlihi “Ey îmân edenler îmân ediniz.” Îmân, mürşid-i kâmile inanmak. “Ara bul Ademi nerde” Ademden maksat Ademiyet sahibi mürşitlerdir.  “Tenezzül eyle et secde.” Yâni ona biat et, ders al.

Kâmil îmân, O’nun telkînidir.

[2]  6 é¨£ÜÛa  æì¢È¡íb j¢í b à £ã¡a  Ù ãì¢È¡íb j¢í  åí©? £Ûa  £æ¡a İnnellezine yübayuûneke innema yubayuûnallah Habîbim sana biat edenler, bana biat ederler. İşte mürşit de Hak ile Hak olmuş da Hakk’a biat ettirmiş.

Kendine biat ettirsin cânım, ben onun kendine biat ettim. Çünkü o, varlıklardan geçmiş, Hak varlığı ile giyinmiş. 

Nasuh tevbesin verdirdi.

Gerçek tevbeyi mürşid-i kâmil verdirir. Ahde vefa, ahitleşir.

Cân mürşidim cânım feda!

Başka laf bulamamışım, ne diyeyim, o bile bana az geliyor!

Ona bir cân feda ettik, nispet cânı. Nispet ettiğimiz vücuttan, varlıklardan, benliklerden soyunarak cânımız feda oldu ona.

       Zikri bana talim  etti.

       “Zikredin Allah’ı” dedi.

       Kelâm-ı Hak’la söyledi.

       Cân mürşidim cânım feda!

Zikri bana talim  etti.

Allah’ı sevmenin, sevilmenin yolunu zikrullah açar. Hak mürşit, sevmenin sevilmenin Allahla kulun arasındaki manevi bağları kurar.

“Zikredin Allah’ı” dedi.

[3]a=¦?î©r × a¦?¤×¡?  é¨£ÜÛa aë¢?¢×¤?a aì¢ä ß¨a  åí©? £Ûa b è¢£í a ¬b í Ya eyyühellezine amenüzkürullahe zikran kesira. Hak mürşidim Allah’ı zikredin, dedi.

Gene tevazu göstermiş. O, beni zikredin deseydi, ben onu zikrederdim. Mevlâna “Şems Şems Şems” demiş. Hani biz kelâmı Hak’tan almıştık... Kelâmı Hak’tan duymuşuz. Hak mürşidin himmeti bunlar.

Kelâm-ı Hak’la söyledi.

Hak kelâmıyla söyledi. “Zikredin Allah’ı” Zikri ehlinden öğreniniz. Zikir ehli kimdir? Mürşid-i kâmil. Allah himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.

          “Fenâfillah olun!” dedi,

         Fail Hakk’ı O  bildirdi.

         Sıfatımız ifnâ etti.

         Cân mürşidim cânım feda!

İstiyorsanız harem-i ismetime giresiniz, vuslat-i yârla halvet istiyorsanız, varlığınızdan soyunup Hak varlığına ulaşmak istiyorsanız, “Fenâfillah olun” dedi. Kendinize nispet ettiğiniz fiilden, kendinize nispet ettiğiniz sıfattan, nispet ettiğin vücuttan çıkın. Fenâfillah olun, zât-ı Hakk’ın mazharı olun.

Fail Hakk’ı O  bildirdi.

O Hak mürşidim var ya. Sen de benim dediğim gibi: “Hak mürşidim.” de. O bildirir zâten. O birdir. O’na bildiren de sana bildiren de bir. Hepsi bir. İkincisi yok bunun. Hz. Muhammet’ten bugüne kadar bir. Allah’tan bugüne kadar desem, uzaklık olur. Hepsi bir. 

Sıfatımız ifnâ etti.

Sıfat, nispet sıfatlar. Gerçek sıfatlar, sıfatullahtır, Allah’ın sıfatıdır. Kimsenin sıfatı yoktur.[4] 7¢â좣î Ô¤Ûa ¢£ó z¤Û a 7 ì¢ç ü¡a  é¨Û¡a ¬ü ¢é¨£ÜÛ a

Allahu lâ ilahe illahu vel hayyul kayyum. Hay olan dirilik Allah’ındır. Semi, basar, görme, işitme de Allah’ındır. İrade, kudret de Allah’ındır. Yâni bizim kendimize ait bir varlığımız vardı da o ifnâ oldu... Öyle bir şey yok.

-Ya kimin?

-Allah’ın hepsi. Allah’ın kuvveti, Allah’ın ilmi... Bize ait bu vücutta hiçbir şey yok. Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin. Nispet efalden efalullaha, nispet sıfattan sıfatullaha.

Gaspetmişsin Allahın sıfatlarını:

 -Eh Allah’ın var ama benim de var.

-Tevbe de yahu.  Bir ilâhîde yazmışım:

“Sen münezzeh biz zuhurda utanırız ey ulu

Ayet-i keriminde buyurdun “Hüvezzahirû”

Habîbine, “Ya Muhammed, sen de ölüsün, ümmetin de ölüdür. Sizdeki dirilik benim.”

Öyleyse nispet fiilden fiilullaha geçirdi mürşit. Nispet sıfattan sıfatullaha geçirdi mürşit. Allah bundan çok memnun olur. Sıfatlarını tertemiz ona verdin mi, yahut Allah’ın sıfatlarını Allah’ın rızası üzerine kullandın mı, çok sevinir.  O’nun nûruyla O’nu seyretmek, O’nun lisânıyla Allah demek. Gayrullah yapmamak. Allah başka kul başka değil. Gayrullahtan kurtarabilmek. Gayrullahı kaldırabilmek.

Cân mürşidim, sana cânımız feda olsun. Feda-yı cân, fenâfillah olmak.

 “Nispet vücut atın!” dedi

“Zan evhamı yıkın!” dedi

“Zât-ı Hakk’a erin!” dedi

Cân mürşidim cânım feda!

“Nispet vücut atın!” dedi

Nispet olan vücut, bu insanların vücutları. Bu vücutlar, “mümkünü’l- vücut”tur. Allah çekildi mi, bu vücut iki günde kokar. Vacibü’l-Vücut, Allah’tır. Gerçek vücut sahibi Allah’tır. Nispet vücutlarınızdan geçin. Onlar bir hayâl, bir gölgeden ibaret. Gerçek vücut, vücudullahtır, Allah’ın zâtının tecellîsidir.

Zan evhâmı yıkın!” dedi

Zannı, evhamı şüpheyi yıkın dedi. Tevhît bütün zanları, bütün evhamları, bütün şüpheleri kaldırır. Güneş doğdu artık, karanlık kalmaz. Kurtulup şüphe i şirk-i hafiden bulduk emân. Tevhîtte şek kalmaz, şüphe kalmaz, acaba kalmaz, ikilik kalmaz. İfna oldu, isbat oldu.

              Her zerreden zahir oldu.

              Şehr u pazar hep Hak oldu.

              Cân mürşidim  cânım feda!

İfna oldu, isbat oldu.

Her yokluk, bir varlığı meydana getirir. Bir tohumu atarsın tarlaya, bahçeye, kaybolur. Neşv ü nema bulur, hayat bulur. Her fenânın bir tecellîsi vardır. Fenâ-yı efal, tecelli-yi efal-i ilahiyeyi meydana getiriyor. Fenâ-yı sıfat, tecelli-yi sıfatullahı meydana getiriyor. Fenâ-yı vücut, tecellî-yi zât-ı ilâhî yeyi, Hakk’ın zâtını izhar ediyor.

Her zerreden zahir oldu.

[5] 6¡é¨£ÜÛa ¢é¤u ë  £á r Ï a좣۠ì¢m b à ä¤í b Ï Fe eynema tüvellû fesemme vechullah. Her nere dönsen Allahın cemali zâhir oldu. Her neye baksa gözün kim, sırr-ı hikmet anda var. Hak’tan gayrı bir şey yok. Hep Hak oldu şehr u pazar. Kesret gördüğün, aynen vahdete döndü. İşte kesreti vahdette, vahdeti kesrette bulma!

Bak neler yapmış bana mürşidimiz, ne hallere sokmuş bizi. Allah himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.

Mansur makamına vardık.

Vahdetimiz îlân ettik.

Şahâdet zevkini aldık.    

Cân mürşidim cânım feda!

Sırr-ı velâyete erdik. Sırr-ı feeynema’yı bulduk. Makam-ı Mansur, Hak makama geldik. Vahdetimiz îlân ettik. Yani enel Hak sırrını açtık. Zâtından zâtına mazhar düştük. Hakk’ı izhâr ettik ilân ettik.

Şahâdet zevkini aldık

Habîbine selâm verdik.

Varıp huzûrunda durduk.

Aşkla zevkle ümmet olduk.

Görerek bilerek şahâdetin zevkini aldık.

Habîbine selâm verdik. Habîbini kaldırdık kabirden artık. Muhammediyetini bulduk. Tafsilâtını bulduk. “İllel mevcûde illâ ente” sensin ya resûlallah dedik.

Varıp huzûrunda durduk. İşte hep onunlayız. Habîbinin, sevgilisinin, Muhammedinin huzurunda durduk.

Aşkla zevkle ümmet olduk.

Bütün dava, fenâfillahtan geçip, zât-ı Hakk’a mazhar, Hz. Muhammed’e temiz bir ümmet olma. Nispet fiili yok, nispet sıfatı yok, nispet vücudu yok. Gayrıyeti yok, ikiliği yok; pırıl pırıl, tertemiz. Aşkla zevke ancak o zaman ümmet olunur.

Telkîn  etti  Şeriat’ı.

Bildirdi Hakk’ı-bâtılı.

Makâmatı, kemalâtı.

Cân mürşidim cânım feda!

Bu, fark makam. Hak, bâtıl burda bilinir. Kıl, kırka burada yarılır. Burası farkiyet makamı. Müminlikle kafirlik, Hak’la bâtıl burada fark edilecek. Hz. Ömer’e Adil Ömer... Kılı kırka yarıyor. Demek Hakk’ı bâtılı bildiren mürşitmiş.

Gören görünen ol oldu.

Gönül dostla hemdem oldu.

Zevk u sefâsını buldu.

Cân mürşidim cânım feda!

Bir hemdem olma, zevk u sefâsına erme, halkın yüzünden Hakk’ı sevme... Bütün dava harem-i ismete girme. Bütün dava, dost ile hemdem olabilme. Bu sır makam. Kavseyn makamı.

Kesret vahdetle bir oldu. Halkla Hak bir vücut. Gayrıyeti yok. Kesret aynen vahdet. Vahdet  aynen kesret.

Muhiddin-i Arabî Hz.’leri “El halk hüvel Hak” diyor bu makamda. Bir yerde seni tutarlar da “Bırak bu milleti seni Allah’a getireceğim” derlerse, sakın bu milletten ayrılma. Vallahi gaflete gidersin, yanarsın kara kara! Başka yerde bir şey bulamazsın. Kesreti vahdette, vahdeti kesrette bulmaktır tevhît.

Aç gözünü hikmetle bak 

Görünen değil mi Hak!

Allah senden ayrılsın da gözün görsün bakayım! Dilin söylesin bakayım! Elin tutsun bakayım! Yürü bakayım, kıpırda bakayım!

Ben şimdi senin kıymetini bileceğim, seveceğim cândan içerû.  Cânda cânânını incitme sakın. O ayrıldı mı eyvah! Niye feryât ediyoruz. Bu çamaşırı çıkardı diye. Önemli olan çamaşırı giyendir. Çıkartır çıkartır. Çıkartacak bu çamaşırları.

Bu suretler birer birer bozulur

Gider mânâ denizinde dizilir.

Çoktan çıkarttım bu milletin çamaşırını. Onlar zannediyor, benle görüşüyor. Ben hep Hak’la görüşürüm.

-Yapma cânım

-Nee, gayrullah mı var?

Söyler kelâm bakar sana

Görmez gözü hiç mâsiva 

Vermiş gönül Hak’tan yana 

Hep gördüğü didar olur. Hep cemâle bakar.

Sen istediğin kadar kendini gayrı gör. Allah’ın nuruyla nazar eden başka ne görecek?

Gene mi bardağı taşırıyoruz yoksa? Yok cânım!. Bardağı genişlettik artık taşar mı!

Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Sevgi versin bize, daha çok aşk versin.

Allah’ın iyilikleri sizi hiç bırakmasın.

 

HACI BABA


 


 


[1] Nisa, 4/136

[2] Fetih, 48/10

[3]

[4] Bakara, 2/255

[5] Bakara, 2/115[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

96.18. Biz de zebânîleri çağıracağız.

[ Alak Sûresi:18]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
45 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 45 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.