TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


KUTLU DOĞUM

Esselamualeyküm

Muhterem Dostlar!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in hayatına baktığımız zaman aman Allahım, ne tecelliler, ne zuhuratlar!

İki cihan, yüzü suyu hürmetine yaratılan, peygamberler peygamberi Allahın dostu ve Resulü ne tecellilere uğradı… Doğup büyüdüğü memleketini gece terk etti. 500 kilometrelik yolu gecelerde yürüdü, gündüzleri taş kovuklarına gizlendi. Dişi kırıldı. Üzerine köpekler salındı. Köleler, çocuklar; taşlar, dikenler attılar. Allah'ın Resulü bir kere kahretmedi. Allah'a dua etti: “Ya Rab, onlar beni tanımıyor, bilmiyorlar. Bana yaptıklarından dolayı onlara ceza verme. Onlara hidayet et.” Sadakat ve samimiyetle narı nura çevirdi. Şimdi milyonlarca insan Hak Resulü ziyaret ediyor, Kur’an’lar, zikirler hediye ediyor.

Kemalatla/olgunlukla, sadakatle atılan temel, günden güne genişliyor. İnsanlar İslam’a sarılıyor. İslam toplulukları, milyarların üzerinde. Anası babası olmayan, kimsesiz, çölde büyük mücadeleye giren, küfrün yerine imanı, zulmün yerine adaleti, cehlin yerine ilim ve irfanı getiren, dünyayı hayretlerde bırakan büyük insanın mucizesi, kemalatı her an tecellide. Güzel ahlakıyla tatlı diliyle sonsuz merhametiyle gösterdiği âlicenap olgunluğa dünya hayran! Elbetteki emsali ne gelmiş ne gelecek… Allah himmetlerini üzerimizden eksik etmesin!

Dostlar!

Biz Muhammedîyiz. Yolundan izinden gidenleriz. Allah u Zülcelal buyuruyor ki:

“Taraf-ı âliyemden Habib-i Edibim, Sevgili Resulüm neyi getirip, size alın dediyse, onu alın. Neyi terk edin dediyse, onu terk edin.”

Allah'ın Resulü merhamette önder, güzel ahlakta lider, yönetimde/idarecilikte eşsiz yönetici. Öyle kamil, öyle arif insan ki, veciz ifadeleriyle hikmetler dolu sözleriyle İslam Alemini zulmetten nura çıkarıyor.

“Yolumdan gelen bendendir.” buyuruyor. Yolu, hidayet olunan yol, Kur'an-ı Kerim yoludur. “Üstünlük ne Arap’ta, ne Acem’de, ne Habeş’te; üstünlük takvada.” diyor. Müttaki olan, Hak yolda yürüyende üstünlük. “Yürü yavrum sen Hak Resulün izinden yürü!” O iz, saadete, selamete, huzura kavuşturur.

Allah'ın Resulü senede bir hafta mı hatırlanacak, anılacak? Yılda bir kere, kutlu doğum haftasıyla mı anılacak? Müminler onu beş vakit namazlarında anıyorlar. Salli barik okuyorlar. Ezan-ı Muhammediye bir an olsun durmuyor. Ezan saatleri değişiyor, İslam alemi ezansız an yaşamıyor. Türkiye’de Erzurum’dan Edirne’ye kadar bir saat fark ediyor. Bu mesafeler arasındaki köyler, kasabalar, şehirler hep Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed’in Hak peygamber olduğunu ilan ediyor. Allahuekber Allah büyüktür. Allah'tan başka Allah yoktur. Şehadet ederiz ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.  Mekke’de okunan ezan, her tarafa yayılıyor. Aynı noktada toplanıp, aynı noktadan gidiyor. Dünyanın her tarafında ezan-ı Muhammedî okunuyor. Peygambere merasim yapılmadık an mı var?

O iki cihan serveridir. Nebiler nebisidir. Allah cümlemizi şefaatine nail eylesin. Amin!

O’nu tanımak, O’nu günlük hayatımıza taşıyıp, aynen yaşamakla olur.

O’nu tanımak, Hak Resulü sevdiğimizi edebî bir lisanla ifade ederek, emrine itaat, telkinine sadakat, sünnetiyle mücehhez olmakla mümkündür.

O’nu tanımak, Mucize-i Muhammediyesi olan Kur'an-ı Kerim’e gönülden bağlanmakla olur.

Hz. Aişe-i Sıddıka validemize bir heyet gidiyor. Bize, peygamber efendimizi anlat, tanıt, diyorlar. O anneler annesi büyük insan: “Siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz?” Ne ifade! Hikmetler dolu! O’nun mucize-i Muhammediyesi olan Kur'an-ı Kerim’e sarılmamızı, onu okumamızı ve Kur’an’dan Peygamber Efendimizi tanımamızı bize Valide Sultan söylüyor. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed’i tanıtıyor. Güzel ahlakıyla, güzel yönetimiyle. Büyük bir kemal sahibi, irfaniyet sahibi, kemaliyle, irfaniyetiyle çölde bir devlet kuruyor. Çevresini hayretlere düşürüyor.

A Canım! Kur'an-ı Kerim’in medh ü sena ettiği, Allah tarafından sevilen insan. Hakkında “Ve ma erselnake illa rahmetenli’l-alemin.” “Habibim biz seni rasgele, başıboş göndermedik. Onsekiz bin aleme rahmet, merhamet etmek için gönderdik.” Buyrulan zat-ı muhterem.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Küntü nebiyyen ve Adem’e beynel mai vet tin.” “Ben peygamber iken, Adem, toprakla su arasındaydı.” Adem (as)’ın tövbesi, Hz. Muhammed Mustafa’yı vesile kılarak dua etmesiyle kabul oldu.

- Ya Adem, nerden bildin Hz. Muhammed’i? Nerden tanıdın?

- Cennetü’l-Ala’da levhanızı gördüm. La ilahe illallah Muhammedün Resullah yazıyordu.

İsminize muzaf kılmışsınız/isminize katmışsınız. Cennette meleklerin dilinde Allah'ı zikir, Hz. Muhammed Mustafa’ya salat u selam vardı.

Hz. Adem Hz. Muhammed’in kemalini cennetü’l-alâda görür, arş-ı alâda görür, büyük merasimlerle anıldığına şahit olur. Cenab-ı Hak da O’nun büyüklüğünü tasdik eder. O’nu vasıta kılarak dua edince Hz. Adem’i affettiğini ilan eder.

Biz Mekke’de doğup Medine’de 63 yaşında vefat etmesine eyvallah diyoruz. Ona karşı değiliz. Açık bir hakikattir. Fakat letafeti ezelle ebedi tutmuş. Manasına bir kabir kazılmaz. 63 sene kesafetiyle dünyamıza yansımış, insanlığın örneğini göstermiş, beşeriyeti zulmetten nura, irfaniyete ulaştırmış.

Allah'ın Resulünü iyi tanıyanlar, onu hale getirip yaşayanlar, ahlakıyla ahlaklanıp, emrine itaatle al denileni alıp, at denileni atanların; kemal sahibi, irfaniyet sahibi olmalarında hiç şüphe yok.

Süleyman Çelebi der ki:

Doğdu ol saatte ol sultan-ı din

Nura gark oldu semavat u zemin

Muhteremler!

Süleyman Çelebi bir mürşid-i kamilden ders almış, zikrullah ile temizlenmiş.

Allah adın zikredelim evvela

Vacip oldur cümle işte her kula

        Bir kez Allah dese aşk ile lisan

        Dökülür cümle günah misl-i hazan

İsm-i pakin pak olur zikreyleyen

Her murada erişir Allah diyen

Süleyman Çelebi Hz.’leri Mevlid-i Şerif’te öyle veciz ifadeler kullanmış… Deme sakın şair idi. Aşka düşen aşık idi, Hak yolda sadık ve arif idi. Hz. Muhammed’in getirdiği tevhit ile kutsi emanet ilm-i Ledün ile Süleyman Çelebi kemale gelmiş. Bir kamil mürşitten yetişmiş, zikri ehlinden almış. Hz. Muhammed’in Muhammediyeti, manası Süleyman Çelebi’de zuhura gelmiş.

İşte o zikrin yaptığı ihtilal, narı nura çevirmiş. Aşk ile Allah demiş. Anadan doğmuş gibi olmuş. Her murada erişmiş. Muradı, vuslat-ı yârla halvettir, naz ve niyaza yükseliştir. Kesafetten letafete geçerek buyuruyor ki:

Kim ne halidir ve mali ol mahal

Aklı fikretmez o hali fehm u hal

O mahale, o kutsi vadiye ne dünya ile girilir ne de ukba ile. Çünkü bu akıl bu fikirle ol yar bulunmaz. Dünya, ukba etkisinden kurtulan, kesafetten letafete geçen, mana aleminde vuslat-ı yârla halvet olanlar o kutsi vadiye girebilirler.

Bu yerdir şehr-i hakikat

Bu yerde zahir olur Hak

Gören Hak’tır, görünen Hak

Muhittir ol bilâ ıtlak

Hz. Muhammed’in Ledün ilmine aşk ve sevgisine mazhar olanlar, halde tevhit ettiler. Halde tevhit ederek teşehhüde erdiler. Görerek, bilerek, yaşayarak şehadet verdiler. Muhammediyeti yaşadılar da ifade edecek dil bulamadılar. Çünkü o haldir, zevktir. Yaşanılır, kelama dökülmez. Allah bütün dostlara, aşkına, sevgisine düşen sevgililere ikram ihsan eylesin. Allah bizi Muhammediyete mazhar kılsın.

Allah'ın emri: “Beni sevenler Muhammedime tabi olsunlar. O zaman ben de onları sever ve affederim, bağışlarım.”

Allah bize çok iyilikler versin. Rızasını, sevgisini versin. Kur'an okumak, manasını fehmetmek, Hakk'ı–batılı fark etmek, iman-ı kamille olgunlaşıp irfaniyete ermek, hoşgörülü, tatlı dilli olmak, yaratılış gayesini fehmetmek, kesret vahdet tevhit etmek, iyilikte, tenezzül/tevazuda yarışmak, hak mürşidin emrine itaatle rızasını kazanmak Mevla cümlemize nasip etsin. Amin! Amin!

Hüseyin Sabri  SOYYİĞİT1

Şer-i pak-i Ahmed’e eyle riâyet sıdk ile

Hürmet saygı eyle ana, gönlüne sürûr gele

Hak’la miraç olunur ibâdât u taat ile

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

2

Hakk’ı seven tabi olsun nebiler nebisine

Ehl-i sünnet itikadı rehberdir velisine

Kulak ver dinle server-i enbiyanın sesine

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

3

Âyet, hadis, sünnetle yol gösterir ümmetine

Felâh bulmak isteyenler sarılsınlar bu dine

“Kad eflehel müminun” Hak mürşid ile biline

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

4

“Evvele mâ halekallâhu nuri” buyuransın

“Küntü nebiyyen” hadisiyle evveli tutansın

Peygamber-i İzâmın Hâtem-en Nebîsi sensin

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

5

“Subhanellezi esra” hakkınızda nüzûl etti

Sizin için ev edna’nın sır perdesi açıldı

Âşıkla mâşukun miraç olayı zuhur etti

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

6

Kutsîyet, ulvîyet, kemâlat sizinle bulunur

Nefs-i mutmainne olanlara aynen görünür

Mürşidin telkîni ile gönül eri olunur

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

7

Uruç, nüzûl ile miracın yolunu açansın

Salât-ı hamse’yi bizlere emanet edensin

“Men reani fekad rael Hak” diyen yine sensin

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

8

Mevlâ’mızdan duamız hâlis, muhlis kul olmaktır

Ahde vefa, emre itaat, Hak yoldan gitmektir

Zâhir bâtından maksat, Sabri kendini bilmektir

Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına

 


1

Aşkın zevkin cana safa

Telkînindir bize şifâ

Mevlâm buyurdu “ve kefâ”

Canım Muhammed Mustafa

2

Nurun ziya saldı bize

Rehber oldun hepimize

Doğar envar kalbimize

Canım Muhammed Mustafa

3

Zulmü, küfrü yıkan sensin

Telkînimi verenimsin

İnse, cinne Peygambersin

Canım Muhammed Mustafa

4

Vahdettendir ilhamınız

Bize sonsuz ikramınız

 “Men reani hak” dediniz

Canım Muhammed Mustafa

5

Büründünüz örtünüze

Kul oldunuz Rabbinize

Düştü sevgin kalbimize

Canım Muhammed Mustafa

6

Adaletle hükmettiniz

Hakk’ı bize öğrettiniz

Rehber Kur’an’ı verdiniz

Canım Muhammed Mustafa

7

Hak buyurdu: “Habîbimsin”

Âsilerin şefi’isin

Havz-ı kevser sahibisin

Canım Muhammed Mustafa

8

Kur’an sizi methediyor

Âşıkların hamdediyor

Sizi seven Allah diyor

Canım Muhammed Mustafa

9

Gelmeseydin sen bizlere,

Telkîn ile bilenlere,

Nur doğmazdı gönüllere

Canım Muhammed Mustafa

10

Hak ilmini öğrettiniz

Ayne’l-yakîn gösterdiniz

Hakka’l-yakîn yaşattınız

Canım Muhammed Mustafa

11

Sensiz hayat yoktur bize

Sonsuz şükür Rabbimize

Sabri gönlün vermiş size

Canım Muhammed Mustafa

Canlar sana olsun feda

 


1

Alem-i İslama müjdeler olsun

Nebiler serveri Ahmed geliyor

Yeryüzü şenlensin, gökler sevinsin

Nebiler serveri Ahmed geliyor

2

Gizli hazinenin babı açıldı

Nur-u Muhammed’in nuru saçıldı

Akl-ı  evvel ile kalem yapıldı

Nebiler serveri Ahmed geliyor

3

Melekler var oldu nur-u Ahmed’den

Felekler var oldu nur-u Ahmed’den

Alemler var oldu nur-u Ahmed’den

Nebiler serveri Ahmed geliyor

4

Cümle varlıkların heyulasıdır

Alemlerin tek Mustafasıdır

Evvelin ahirin efendisidir

Nebiler serveri Ahmed geliyor

5

Zat-ı Hakk’ın ismine muzaf olan

Habibullah sırrına mazhar olan

Rahmet-i Rahmanın elçisi olan

Nebiler serveri Ahmed geliyor

6

Ademi kurtardı toprak olmaktan

Alemi kurtardı helak olmaktan

İftihar eyledi beşer olmaktan

Nebiler serveri Ahmed geliyor

7

Enbiyalar onun yolun gözledi

Ümmeti olmaya dua eyledi

Vasfını yâd edip haber eyledi

Nebiler serveri Ahmed geliyor

8

Karanlık gecenin nurlu sabahı

Amine Hatunun nurlu evladı

Cihanın sultanı, canların canı

Nebiler serveri Ahmed geliyor

9

Kabenin putları yere serildi

Kisranın sarayı çöktü yıkıldı

Mecusinin  odu, ocağı söndü

Nebiler serveri Ahmed geliyor

10

Yeryüzüne indi binlerce melek

Nur ile bezendi döşendi döşek

Şefaat diledi Rabbinden bebek

Nebiler serveri Ahmed geliyor

11

İsmini annesi koydu Muhammed

Rüyasında ona söylendi Ahmed

Ahmed i Mustafa Muhammed Mahmud

Nebiler serveri Ahmed geliyor

12

Yerler gökler ona selam veriyor

Dağlar taşlar ona tazim ediyor

Muhammedü’l-Emin çok seviliyor

Nebiler serveri Ahmed geliyor

13

Ramazan ayının yirmi yedisi

Rabbi’l-Aleminin sır hazinesi

İnzal oldu Muhammed’e cümlesi

Nebiler serveri Ahmed geliyor

14

Muhammed Mustafa elinde Kur’an

Ashabı, ümmeti  izinde her an

Kutlu doğum ile gönülden doğan

Nebiler serveri Ahmed geliyor

15

Ruhumuz nuruna pervane senin

Canımız uğruna  fedadır senin

Kur’anın, sünnetin şifadır senin

Nebiler serveri Ahmed geliyor

16

Nasip oldu bize elini öptük

Hak mürşitten Hakk’a biat eyledik

Şuhud üzre olup şehadet ettik

Nebiler serveri Ahmed geliyor

17

Ya Rab bizi ahde sadık kul eyle

Muhammed Mustafa’na ümmet eyle

Hasan Hilmi daim Hakk’ı zikreyle

Nebiler serveri Ahmed geliyor

 

 

 

 

 [ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

43.17. Onlardan biri, Rahmân'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.

[ Zuhruf Sûresi:17]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
16 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 16 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.