TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!

İzmir, 14. 03. 2010

Esselamualeykum

Allahım bizi rızandan ayırma, yanlış hareket hiç yaptırma, zikirsiz, fikirsiz ebter eyleme.

Sevgili Dostlar,

Her halimizle Allah'ın rahmetine, merhametine, mağfiretine muhtaç olduğumuzu idrak etmeliyiz, anlayıp bilmeliyiz.

Anımızın kadr u kıymetini bilmekten aciziz. Rahat rahat nefes almak, sağlık, sıhhat, afiyetle yaşamak… Allah'a sonsuz hamd u sena. Nimet-i uzmasının karşısında şükürden aciziz.

Sevgili Dostlarım,

Bizi Allah başıboş, gelişigüzel, tesadüfi yaratmamış. Dört yeminle meth ü sena eylemiş. Kendi sıfatıyla süslemiş. Allah'ın sıfatlarını Allah'ın rızası doğrultusunda kullanalım: Göz hikmetle baksın, hakikatleri görsün, dil hikmetle söylesin mana ve hakikatleri ifade etsin. Kulak Allah'ın emirlerini idrak eylesin, yasak ve haramlardan sakınsın. El Allah yolunda hizmet versin. Ayak Allah'ın rızası üzere Hak yolda yürüsün.

A Canım,

Dikkat edersek bu azalardan tecelli eden sıfatlar, Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın sıfatlarını O’nun yolunda, rızası doğrultusunda hizmet ettirmeliyiz. Bu da ancak mürşid-i kamilin emrine itaat, telkin ettiği tevhide sadakatle olacaktır. Ne mutlu şu insana ki şuhut üzre durur. Tefekkürle söz söyler. Canda cananı incitmez.

Mürşidin rızasını, telkin ettiği tevhidi yaşamakla kazanmak, Allah bütün dostlara ve cümlemize nasip eylesin.

Sevgili Dervişim,

Kendimizi murakabeye ve kontrole çekelim. Bizim ödevimiz, görevimiz nelerdir? Biz nasıl olmalıyız? Dikkatli ve çok dikkatli olmalıyız. Hak dost buyuruyor ki:

“Hakk'a giden yol senden sana gider ol.“

Bizden bize giden yolda can mürşidin telkiniyle gideceğiz. Al dediklerini alıp, at dediklerini atarak gideceğiz. Sevgili dost, neyi bize atın der? Şirk fiilinizi, şirk sıfatınızı ve şirk vücudunuzu atınız. Zan ve evhamları yıkınız. Nefsani olan bütün kötülüklerden Rahmaniyet’e geçiniz.

A Be Dostum,

hep fiiller Halık’ındır kul eliyle işlenir. Sen basit bir varlık değilsin. Allah kulunu kendisiyle süslemiş, sıfatlarıyla giydirmiş. Allah kulunu kendine muhatap seçmiş.

Sevgili Hak Yolcusu,

Allah'a muhatap olmak, sıfatlarıyla giyinmek, emrine itaat, telkinine sadakatle ehli hal, ehli zevk, ehli mana olmak Mevlâ bütün dostlara ihsan ve ikram eylesin.

Halde Tevhid Eden Dervişim,

Halde tevhid edenler, şahadete ererler. Dünya ukba etkisinden kurtulanlar, dosta aşk ilan ederler. Dil onları anlatamaz. Kalem hakikatleri ifade etmekten acizdir. Bütün Allah dostları, mürşid-i kamilin telkiniyle bütün perdelerden geçtiler. Ehli hal, ehli zevk, ehli mana oldular. Hak mürşid onları muhasebeden, muhakemeden şahadet alemine yükseltti. İman-ı kamil üzere şahadet verdiler. Çünkü onlar, Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadakatle vuslat-ı yarla halvet oldular. Allah Hak dostların himmetlerini üzerimizden hiç eksik etmesin. Amin!

Muhterem Dostlarım,

Bu alem bir pazarda vuslatınca aldı mal, sende fazla bende eksik, ortada kavga nedir? Herkes sadakati nispetinde, Hak mürşide inancı ve bağlılığı nispetinde devri alem oldular.

Aman Allahım, o Hak mürşid ki, gayriyeti kaldırmış, zan ve evhamdan geçmiş, telkini mutlaktan almış, vuslat-ı yarla halvet olmuş, naz ve niyaza yükselmiş, ehli hal, ehli zevk, ehli mana olmuş, velayette velilerle, nübüvvette nebilerle haşrolmuş, alem gözünden sır olmuş, kaybolmuş, vermiş gönül Hak'tan yana hep gördüğü didar hep cemal olmuş. 

Ulu Yaratanım,

Bu zat-ı muhteremlerin himmetlerini, sevgi ve muhabbetlerini üzerimizden bir an olsun kaldırma.

Halk içinde nişanları yok, tanıyamazsın. Kesafetiyle aynen insan, letafetiyle devri alem olmuş. Hakk'ı diyet edip, Hak nuruyla nazar eder. Kesret vahdet tevhid eder. Bir aleme dalar gider. O alemden manalar, inciler getirir. Dikkat edelim de mana aleminin sultanlarını incitmeyelim.

Sevgili Dostlar,

Onlar, bu manaya, bu hakikate Hak mürşidin telkinine sadakat, emrine itaatle ulaştılar. Mevlâ himmetlerini bir an olsun üzerimizden eksik etmesin. Biz Allah'ın öyle hikmet ve hakikat hazineleriyiz ki, mürşidin telkiniyle o hazineye sahip olacağız. O hazinenin sahibi olma…

Şimdi soracaksın:

- Bu hazinede ne var?

Bana “Ne yok?” diye sor. Allah ve Rasulü’nün rızası, sevgi ve muhabbeti, razı olduğu iyilikler var. Mevlâ bizi bu hakikat hazinesinden bir an olsun mahrum etmesin. Amin!

Sevgili Hak Dostu,

Can mürşidim, o hazinenin anahtarını vermiş. O hazinenin açılışını göstermiş.

Ol fakir olup gezenlerde hazine dopdolu

Say edip o sonsuz hazineyi bulmazsa ne güç.

Size sevgili Pîr Seyyid Muhammed Nur’un çocukları diyesim geliyor. Sevgili dervişler, diyesim geliyor. Vuslat-ı yarla halvet olan, harem-i ismetin sevgili mensupları diyesim geliyor.

Allahım, Ulu Sultanım,

Bizi razı olduğun iyiliklerden mahrum etme. Bizi sevgine mazhar kıl. Emrine itaat, telkinine sadakatle halkın yüzünden Hakk'ı sevenlerden eyle. Amin!

Bu zat-ı muhteremlerle tanışmak, buluşup sevişmek ne kadar güzel. Ama onların haliye hallenmedikçe, yaşantılarına girmedikçe, onların gördüğü eğitimi almadıkça onları ne sevebiliriz, ne de tanıyabiliriz. “Giy melamet hırasını binişan etsin seni.”

Melamet Hırkasını Giyenler, Yokluğu Da Yok Edenler,

Ledün ilmi, tevhid ilmi bir ehlinden alınır da yaşanılır,  zevk edilir. O halle hallenmeyen, zevkine eremeyen nerden bilsin ki? Anlara da ihsan eylesin Mevlâ.

Bu kemalatı Hak mürşidin telkininde buldular. Emre itaat ederek, o halle hallendiler, zevkiyle zevkiyap oldular. Ama anlatacak bir muhatap bulamadılar.

Sevgili Dostlar,

İlm-i Ledün, mana ve hikmet ilmidir. Hak mürşidin telkininden alınır. Herkes sadakati nispetinde vâris olur, nasipdar olur. Allah bütün dostlara sonsuz iyilikler ihsan eylesin.

Muhteremler,

Günbegün farka gelelim. Zikirli, fikirli, tefekkürlü olalım. Halkı sevelim, halkın yüzünden Hakk'ı sevelim. Canda cananı incitmeyelim. Sizler bulunduğunuz yerin arif insanı olacaksınız. Her halinizle örnek, gönül yıkmayan, insan darıltmayan, sözü sohbeti murakabeli, kontrollü olacaksınız. Aile yaşantımız çevremize örnek olmalıdır. Çocuklarımıza İslami terbiye, güzel ahlak vermeye çalışalım. Halkı sevelim de halkın yüzünden Hakk'ı sevelim. Derviş kaderine rıza gösterecek, Hak emrine itaat edecek, al denileni alıp at denileni atacak. Günden güne farka gelecek. Yaratılış gayesini bilecek. Allah'ın sonsuz nimetlerine hamd edecek, şükredecek, hayrun nas olacak. İnsanlara iyilik edecek. Melamiler, iyilik için yaratılmış zat-ı muhteremlerdir. Mürşidim diyor ki:

Nerde görsen ver onlara selamı

Onlar söyler her an Allah kelamı

Ulu Sultanım,

Bizi zikirsiz, fikirsiz, ebter eyleme. Aşksız, muhabbetsiz bir an bırakma. Bize “kulum” de, “gayrsınız” deme.

Ulu Yaratanım,

Bütün dostları, ahbab u yaranı, sevginden, muhabbetinden bir an olsun mahrum etme. Rızanı kazanan, Hak mürşidin telkiniyle yürüyen, bulunduğu yerin manevi mesuliyetini idrak eden, aşkla zevkle zikrede eyle.  

Ulu Mevlâm

Rızanı kazanan zümre-yi salihine cümlemizi ilhak eyle.

Selam, sevgi, dualarımla sizleri, aile birliklerinizi tevhide intisap eden dostları Allah'a emanet eder, Allah'tan sonsuz iyilikler dilerim.

Selam, sevgi ve dualarla hoşça kalın

HACI BABA

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

***

Sevgili Dostlar,

Bu yazılara ihtiyaç var. Melamet, ilimsiz, irfansız bırakılmış. İlk emir “Oku!”dur. kalem yaratılmış.

İlmi Ledünnü ilimle süsleyeceksiniz. Bütün dostlara tavsiyemiz, Allah'ın emirleridir.

“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?“

“Sizin hayırlınız, okuyan ve okutandır.”

“ilim öğrenmek, erkek ve kadınların üzerine farz kılınmıştır.”

“İlmi kundaktan teneşire kadar talep ediniz.”

“İlim Çin’de olsa bile onu gidip alın, öğrenin.”

Dostlara tavsiyelerimiz, çocuklarını ilimsiz, irfansız bırakmasınlar. En kötü şey, cehalettir. Hem zahiri hem batıni ilimlerle mücehhez olsunlar. Öyle bir ilim öğrenelim ki bizi karanlıklardan kurtarsın, nefsani olan bütün kötülüklerden kurtarsın. Dünya ukba saadetine ulaştırsın.

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Kendini bilmez isen

Bu nice okumaktır.

Peygamber Efendimiz “Ömrünüzden bir saat dahi kalıncaya kadar ilim öğrenin.” buyuruyor. İlim Allah'ın sıfatıdır. Onu tahsil edelim.

Yine dostlara tavsiyemiz, ilm-i Ledün, hikmet ve mana ilmi, mürşid-i kamilden; zahiri ilimler de zamanın alimlerinden tahsil edilir. O zaman talebe iki kanatlı olur. İki kanadı olan da ezelden ebede uçar gider. Tek kanatla uçmaya kalkanlar maalesef çukurlara düştüler. Öğrendiğimiz ilim memlekete huzur getirmeli, sevgi, muhabbet getirmeli, barışı getirmeli. Maalesef bazılarının ilmi, onları hırsızlıktan, edepsizlikten kurtarmıyor. Aman Allahım neler neler duyuyoruz. Hikmetlerin başı Allah korkusudur. Allah'tan korkan, O’nu hakim tayin eden, O’nun murakabesinde, kontrolünde, asla hata işleyemez. Dinine, vatanına, milletine ihanet edemez. Zaferden zafere koşan imanlı, ahlaklı askerlerimiz tarihe altın sayfalar yazdılar. Birbirlerine seslendiler:

“Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın”

Bizi besmelesiz, hamdelesiz, ilimsiz, irfansız bırakma Mevlâm.

Ulu Yaratanım,

Kur'an-ı Kerim’i başına taç eden, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” diyen, cepheden cepheye tahmidle koşan zat-ı muhteremlerin ruhunu şad et, himmetlerini üzerimizden eksik etme. Bu mümtaz insanların torunlarına uyanmayı nasip et. Helali-haramı, Hakk'ı-batılı, Hakk'ı-batılı, seçmeyi fark ettir.

Ulu Yaratanım,

Bize anlayış ver, necip bir milletin soyundan gelen bu insanlar, veren el olsunlar. Sanayilerini tam kursunlar. Birbirlerini imanla, ahlakla sevsinler. Düşeni kaldırıp, açı doyursunlar. Fakirlerin elinden tutsunlar.

Ulu Yaratanım,

Rızanı kazanan, sevgine mazhar olan, yaratılış gayesini bilen, zatına aşık, sadık kul olan iyiler zümresine cümlemizi ilhak et.

Amin! Amin!1

Dosta aşık olanların

Gönlünde yer tutanların

İtimadın alanların

Mevla yolun asan eder

 

2

Aşık derviş olanların

Kendi nefsin bilenlerin

Sırra kadem basanların

Mevla yolun asan eder

 

3

Telkin ile gidenlerin

Mahremine girenlerin

Dosta vuslat edenlerin

Mevla yolun asan eder

 

4

Mürşidi Hak bilenlerin

Candan içre sevenlerin

Sevgisine erenlerin

Mevla yolun asan eder

 

5

Halde tevhid edenlerin

Dünya ukba geçenlerin

Canım derviş olanların

Mevla yolun asan eder

 

6

Zata mazhar düşenlerin

Hakk’ı diyet edenlerin

Mana eri olanların

Mevla yolun asan eder

 

7

Şuhud üzre duranların

Şahadeti verenlerin

Kamilinden bulanların

Mevla yolun asan eder

 

8

Arif insan olacaksın

Söze dikkat edeceksin

Kur’an ile gideceksin

Mevla yolun asan eder

 

9

Hak nuruyla bakacaksın

Sıfatını giyeceksin

SABRİ halkı seveceksin

Mevla yolun asan eder

 

 

                             10.03.2010

 

1

Tefekkürle zikredenler

Aşkla zevkle Allah derler

Daim Hakk’a şükrederler

Mana eri dervişlerdir

 

2

Can mürşitten ilham alan

Bulur her derdine derman

Telkin ile huzur bulan

Mana eri dervişlerdir

 

3

Hakk’ı diyet eden canlar

Canda cananı bulanlar

Sevilen kul işte bunlar

Mana eri dervişlerdir

 

4

Naz ve niyaz etmişlerdir

Devri alem olmuşlardır

Gönüller fethetmişlerdir

Mana eri dervişlerdir

 

5

Perdelerden geçmişlerdir

Dosta vuslat etmişlerdir

Kulluk zevkin almışlardır

Mana eri dervişlerdir

 

6

Hak mürşidi sevenlerdir

Rızasını alanlardır

Gönlünde yer tutanlardır

Mana eri dervişlerdir

 

7

Niçin niye demez bunlar

Vuslatın zevkin alanlar

İtimadın kazananlar

Mana eri dervişlerdir

 

8

Rabbim Allah demişlerdir

Kıyam üzre durmuşlardır

Sadık derviş olmuşlardır

Mana eri dervişlerdir

 

9

SABRİ sabret halinize

Mana doğar gönlünüze

Dosta vuslat sizden size

Mana eri dervişlerdir

 

 

                    11.03.2010

 

1

Hak mürşitten mana alan

Manasına varis olan

Telkin ile kemal bulan

Hak dostudur âşıkânlar

 

2

Men areften ders alanlar

Dost perdesin kaldıranlar

Mahremine giren canlar

Hak dostudur âşıkânlar

 

3

Kesret vahdet bir görenler

Her yüzden anı sevenler

Aşkla zevkle Allah derler

Hak dostudur âşıkânlar

 

4

Sevilen derviştir bunlar

Zikri ehlinden alanlar

Rabıtayla vuslattalar

Hak dostudur âşıkânlar

 

5

Mürşit gönlüne girmişler

İtimadın kesbetmişler

Perdelerden de geçmişler

Hak dostudur âşıkânlar

 

6

Halde tevhid edenlerdir

Gönülde yer  tutanlardır

Sevilen kul olanlardır

Hak dostudur âşıkânlar

 

7

Hak dostunu candan sevdik

Hesabımız ona verdik

Şükür rızasını aldık

Hak dostudur âşıkânlar

 

8

Çokça dikkat edeceksin

Ender fena geçeceksin

Canlı Kur’an olacaksın

Hak dostudur âşıkânlar

 

9

Mesuliyet duyacaksın

Ne yaptığın bileceksin

SABRİ çok zikredeceksin

Hak dostudur âşıkânlar

 

 

                             15.03.2010

 
[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

6.58. De ki : Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir.

[ En'am Sûresi:58]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
44 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 44 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.