TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


17. 11. 2009 tarihli mektup

17. 11. 2009

Esselamualeykum

Muhterem Dostlarım,

İnsan,terbiyeye en çok muhtaç olan varlıktır. İçerisinde inat var, gurur kibir var, oldum, erdim, bildim havaları var. Kolay mı insan yetiştirme? İmkanı oldu mu, fırsat eline geçti mi neler neler neler yapar…

İnsan fenafillah olandır. İnsan, zat-ı Hakk'ı diyet edendir. İnsan, adımını göre göre atandır. Ender fenadan bekaya erendir. İnsan Zahiri halk ile batını Hak olandır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir insan. Böyle bir halife, yönetici olabilmek için bir kamil mürşidin terbiyesi şart.

Öyle insan olacaksın ki süzülmüş varlıklardan, elenmiş benliklerden, var olmuş Hak varlıktan. Yemek içmek için, yatıp kalkmak için insan dolu.

Bir insan istiyoruz, düşünen/tefekkür eden;

Bir insan istiyoruz, kutsi emanetin sahibi olan;

Bir insan istiyoruz, kesret vahdet tevhid eden;

Bir insan istiyoruz, can mürşidin telkiniyle hayat bulmuş.

Ara bul insanı nerde

Tenezzül eyle et secde

Geçip kibrinden et tevbe

Suçun affeylesin Allah

Ledün ilmi, hikmet ve manâ ilmi, birçoklarını, evliya/Allah dostu yapar, fenafillah eder. Ledün ilmine, hikmet ve manâ ilmine ters düşenlerin akıbetleri felaket olur. Mürşidine ters düşen, Hakk'a ters düşer. Ters düşerse saadet, selamet bulamaz.

Dervişimiz çok dikkatli olacak, canda cananını incitmeyecek.

Dervişimiz halkı Hak'tan ayrı görmeyecek.

Dervişimiz çok mütevazı davranacak.

Gönül yıkmaz dervişimiz.

İnsan darıltmaz dervişimiz.

“Niçin öyle, niye böyle?” demez dervişimiz.

Derviş, Allah'a gönül verendir.

Kıymetli Dervişlerim,

Peygamber Efendimiz ledün ilmini ilan etti, izhar etti Sıddık safa buldu; Ebu Cehilin küfrü arttı. Hazret-i Muhammed doğmasaydı, Ebu Cehil bu kadar kafir olmazdı. Nisanda bir rahmet yağar, denizde balığın ağzına düştü mü inci olur. Çok değerli! Bağda yılanın ağzına düştü mü zehir olur. Biz de inşallah inci yapan, ağzından inciler dökülen, tatlı sohbetler yapan olalım. Öyle tuluat, öyle zuhuratlar ki dinleyenler mest olsun. Bize bu rahmet mürşidimizden yağar: Zikrullah rahmeti, merhamet, mağfiret rahmeti.

Ötekinin ağzında zehir olur, öyle fenalıklar zuhur eder ki aman Allahım!

Sevgili Dostlar,

Gönül kapısını açabilmeliyiz. Gel gönüle gir gönüle. Gönül kapısını açanlar, vuslata erdiler, ol dost ile halvet oldular. Gönül kapısını açma, mürşidin telkiniyle olur. Girdik bu yola. Bu yol, vuslat yolu, ol dost ile halvet yolu. Bu yol, hikmetler hazinesinin yolu. Bu yolda tek önder mürşid-i kâmilin telkinidir. Rehber, onun telkinidir.

Mürşid gerektir bildire Hakk'ı sana hakkalyakin

Mürşidi olmayanların bildikleri güman/boş imiş

Sevgili Dervişim,

Allah'ı ararsan insanın dışında arama. Kendini ararsan, Allah'ın dışında arama.

Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde canan imiş

Allah'la olmanın şuuruna varma, zevk u sefasına erme…

O sende iken sen onu gayrıda arama.

Allah, haliyle hallenen, zevkiyle zevkiyap olan ehli irfan, kemal ehli eylesin. Allah dervişanımıza huzur versin.

Bütün insanların çektiği sıkıntı, bunalım, uzak kalmaktır. Ledün ilmi uzaklığı kaldırır aradan.

Uzak değil çok yakınsın

Canda gönülde sen varsın

Anladım ki sen benmişsin

İşte o yakınlığı yaşamalıyız. Onu hissetmeli, O’nunla duygulanmalı, perdelerden öte geçmeliyiz.

Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş

Hak dostlar bunları yaşadılar, ayrılığı kaldırdılar. Geleceği hal ettiler. Hakk'ı diyet edip sırrına sırdaş, yoluna yoldaş oldular.

Ulu Sultanım,

Bilen, bilinen, söyleyen, dinleyen tecellindir, zuhuratındır, kemalatındır. Sen vallahi can u cananımızsın.

Her neye baksa gözün, sırr-ı Subhan anda var

Her ne işitse kulağın mahz-ı Kuran anda var

İnsan ne zaman ki kendine gelecek, kendini bulacak, sırrına erecek, o zaman hayretlere düşecek.

Mevcut olan kesafetini, kişi aşmalıdır. Madde vücudundan manâya/letafete geçmelidir. Çamaşır bizi aldatmasın. Bu vücutlar birer elbisedir.

Derviş meratib-i tevhidi güzel zevk edecek. Şirk fiilden fiilullaha, şirk sıfattan sıfatullaha, şirk vücuttan vücudullaha geçecek. O zaman:

Zat-ı Hakk'ı anla zatındır senin

Hem sıfatı, hep sıfatındır senin

Sen seni bilmek necatın/kurtuluşun senin

Gayre bakma, sende iste sende bul

Allah bize çok iyilikler versin, çok huzur versin.

Dervişlerim,

Telkine sadık, Hak mürşidin tarifi üzerine yola çıkacağız. Mürşit nasıl tarif ettiyse, ne telkin ettiyse, ona sadık kalacağız.

Telkine sadık olmayanlar, düz ovada yolunu şaşırır

Telkine sadık olanlar, dağlardan yolunu aşırır

Ferhat bugün ben oldum, varlık dağını deldim

Şirinime varmaya her canibim yol oldu.

Derviş hikmetler hazinesi… Telkine sadakatle derviş olmuş, emre itaatle derviş olmuş. Dervişin kemali Hakk'ı diyet etmesidir. Sevilen kul olmuş, Hakk'ı diyet etmiş. Ulu Yaratanım hadis-i kutsisinde “Sevdiğim kulumun gören gözü, işiten kulağı, dönen dili olurum. “Ve ene diyetuhu” Ben onun diyeti olurum.” buyurur.

Derviş Hakk'ı diyet eden, vuslat-ı yârla halvet eden, niçin, niye, nedenlere takılmayandır. Derviş, süzülmüş varlıklardan, elenmiş benliklerden, var olmuş Hak varlıktan.

Dervişin velayet makamı vardır, velilerle haşrolur. Kur’an’ın özünü, manâsını fehmeder. Dervişin nübüvvet makamı vardır. Vekaleten bu makamı yaşar. Burada hadis-i nebevi okur. Aşık, sadık derviş, perdelerden öte geçer de Allah'ı, Muhammed’i bir vücut görür. Buna da Ademiyet makam, Kavseyn denir.

Adem safiyullah çekti şahadet

Allah'ı Muhammed’i bir vücut gördüm

Gelin Dostlar,

Halde tevhid edelim. Sohbeti Hak'tan alalım. Hak mürşit bize neler neler, ne cevherler ihsan eyledi. Allah himmetlerini, lütuf ve keremlerini üzerimizden eksik etmesin. Ulu Sultan bize razı olduğu iyilikleri versin.

Açıkça ifade edelim ki bütün dervişlerin, velayet ve nübüvvet sahibi olan Hak dostların dayanakları, aldıkları ilham, feyiz, fenafillah mertebeleridir. Dayanağı fenafillah olan dervişin diyeti Hak olur.

Can dostlarıma, sevgili dervişlerime can u gönülden nasihatım, dualarım sadık derviş olsunlar. Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadakatle bütün müşkilâtlarını hall u asan etsinler, etsinler de ölümsüz bir hayata geçsinler.

Ulu Sultanım

Bütün ihvanımızın ve cümlemizin ezel ebed elinden tut. Razı olduğun iyilikleri üzerimizden hiiç eksik etme.

Ulu Yaratanım,

Rahimsin, Kerimsin, Allahsın. Merhametin namütenahi/sonu yok. Kulunu affetmeyi de seversin. Bizden razı olduğun iyiliklerle tecelli et, et de “La havfun aleyhim” ayeti tecelli etsin. Seven, sevilen zümre-yi salihine cümlemizi ilhak eyle. Bize aşk ile Allah demeyi, kaderine rıza, emr-i Hakk'a itaat etmeyi, hak mürşidin gönül rızasını kazanıp telkin ile vuslat etmeyi nasip et. Amin! Amin!

Sevgili Dostlar,

Sedat dervişimizi manâ âlemine uçurduk. Ruhu şad olsun. iyi bir aile reisiydi. Ailesine, çocuklarına çok iyi bir eğitim verdirmişti. Aileye karşı görevini en iyi şekilde başaran, Ledün ve hikmet ilminde çok mütevazı, sadık bir derviş idi. İyilikten başka bir şey düşünmezdi. Her ne kadar madde vücudu hastalığa tutulduysa da manâ vücudunda hiç hastalık yoktu. Vuslat-ı yârla halvetteydi. O, gönlümüzdeki yerini aldı. Ender fenadan beka âlemine hicret etti. Ruhu şad, makamı âli olsun. Ağır bir hastalığın etkisindeyken kaderine rıza gösterdi. Hiçbir şikayeti olmadan.

Sağolsunlar, çocukları da gereken hizmeti, doktoru hiç ihmal etmediler. İnşallah hasene-yi cariye olarak yine hizmet devam edecek.

Ehli tevhid dostların başı sağolsun. Allah bütün dostlara gani gani rahmet etsin. Cümle ihvana selam.

HACI BABA

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

SEDAT EKİCİ KİMDİR?

Sedat EKİCİ kardeşimiz 18. 05. 1957 Balıkesir doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Balıkesir’de okudu. Sanat Meslek Lisesi Motor bölümünden mezun oldu. Astsubaylık sınavlarında başarı gösterdi. Bölümünü üçüncülükle bitirdi. İlk üçe girenlere tanınan görev yeri seçme hakkını Balıkesir olarak kullandı. 1977 yılında göreve başladı. Aynı yıl Leyla Hanım’la evlendi. Bu evlilikten ikisi oğlan, biri kız, üç çocukları oldu.

Balıkesir’den sonra sırasıyla Erzurum Aşkale’de, Edirne Keşan’da, Kars Sarıkamış’ta ve İstanbul’da görev yaptı. 1997’de emekli oldu. 1999’da İzmir’e yerleşti.

15. 11. 2009 tarihinde ebediyet âlemine göçtü. Cenaze namazını 16 Kasım’da Şemikler Camiinde Hacı Babamız kıldırdı. Ulukent Mezarlığına defnedildi.

Eşi Leyla Hanım, Sedat Beyi anlatırken şöyle diyor:

“Çocukları ve ailesinin üzerine titriyordu. Gözümüzün içine bakıyordu. Yuvasına aşırı düşkündü. Bizlere sıkıntı çektirmemek için kendi üstlendi sıkıntıları. Yerden göğe hakkım helal olsun.”[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

96.8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

[ Alak Sûresi:8]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
43 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 43 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.