TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008

    
İzmir, 10. 03. 2008
Esselamualeyküm
Muhterem Dostlarım!
Ulu Sultanımızla mülakata girebilme, emrine itaatle Hak yoldan gidip gönlünde yer tutabilme, kaderine rıza göstererek mütevazı kul olabilme, nimet-i uzmasına şükredebilme, hamd edebilme, niçin, niye, nedenlerden geçip fisebilillah kulluk edebilme, al denileni alıp at denileni atabilme, yaratılış gayesini bilip Hak emrine huzû huşû ile itaat edip emrolunduğumuz gibi dosdoğru olabilme, dağların kaldıramayacağı kadar ağır kutsi emanete sahip çıkıp onu muhafaza edebilme çok önemlidir.
Mürşid-i kamili, kamil olarak, irşad edici olarak eksiksiz kabul edip ona itaat ederek rızasını kazanabilmek gerekir. Çünkü mürşid-i kamil, aradaki bütün engelleri kaldırarak kulu Allah’a bağlar. Kelam-ı Hak’la sohbet eder. Tevhidi mutlaktan verir. Sevmenin sevilmenin yollarını açar.
Onun için Yunus Emre Hz.’leri diyor ki: “Bir kamil mürşide varmadan olmaz.” Allah Hak mürşidin himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.
Muhteremler!
Kadr u kıymetini biliyoruz desek de yeterli değil. Kadr u kıymetini bilmek, emrine itaat etmek, gönlünde yer tutmak, kelamını Hak’tan duymak, mürşidin kesafetinden letafetine geçmek görevimizdir. Muhterem mürşidimiz, letafetine erdi de “Sen-ben, ben-sen olmuşuz hem.” ifadesini kullandı.
Bütün ehlullahlar/Allah dostları, Hak dostlar, mürşid-i kamilden yetiştiler. Hak mürşidin terbiyesinden geçtiler de naz ve niyaza yükseldiler. Emre itaat ettiler de al denileni alıp at denileni attılar. Şekte şüphede kalanlar, gereken sadakati gösteremeyenler, maalesef beklemede kaldılar.
Dikkat et dostum! Atı alan Üsküdar’ı geçti. Hâlâ Şam’da Beyaz Minare’nin altında beyaz bir at bekletiyorlar. Bekletiyorlar ki Hz. İsa inip o ata binecek…
Gökten İsa (as) inerek etti zuhur
Anlamadı isen belki sendedir kusur
Hem biz Hz. İsa’nın (as) değil; Hz. Muhammed’in (as) devrini yaşıyoruz. Rabbimize ne kadar hamdetsek, şükretsek, ibadat u taat etsek katiyen yeterli değil. Allah bizi lütfuyla keremiyle sevdiklerinin arasına katsın. Bize de kulum desin. Amin! Amin!
Muhterem Dostlarım!
Ahmet Efendi Hz.’leri gibi bir efendiye ulaşmanın, lütuf ve keremine mazhar düşmenin aşkı, iştiyakı içerisinde olmalıyız. Can mürşidim, mürşidiyle hemdem olmuş, sırrına sırdaş, yoluna yoldaş, tevhid ile deşarj olmuş.
Muhterem Efendimiz, Hasan Fehmi Efendi Hz.’lerinden ne aldıysa, dervişanına eksiksiz onu ikram ihsan eyledi. Ruhu şâd olsun! Arkasında bıraktığı zevilerhamına, evlad u ayâline, tevhid yoluyla sevdiği dervişanına Ulu Mevlam çok iyilikler, huzur, saadetler versin. Muhterem mürşidimizin kadr u kıymetini bilmeyi Allah bütün dostlara nasip eylesin. Amin!

Yahu hayret!.. Bakın bana ne soruyorlar:
- Sen Ahmet Efendi’yi iyi tanıyorsun. Nasıl birisiydi?
Bende dil mi var, O’nu anlatacak!  O’nun kemalâtını ifade edecek ilim irfan mı var bende!
O, Allah ve Resulünü halde tevhid eden, kelamı, Hak’tan alıp halka veren Kur’an-ı Kerim’le bütünleşen, “Her okuyuşta siz Kur’an’ın hikmetiyle dolun” diyen
“Ahmedim ben bu tende
Çıktım Tur’a bedende
Cennette cemal buldum
Dedim elhamdulillah” buyuran…

Gayet vatanperver, milliyetçi, mukadessatçı. Bayrağını, sancağını çok seven 

“Yükselin arşa kadar, mamure edin dört yanı
İcabında dönmeyin ölün birbiriniz için” ifadesini kullanan. Vatan millet uğruna ne kutsi ifadeler kullanıyor. Allah can mürşidimizin himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.
Ahmet Efendi Hz.’leri mi? Halde tevhid eden, Şeriat’ın ahkâmını yaşayan, dostlarına Şeriat’ı telkin eden, varlıktan benlikten geçip Hakk’ı diyet eden, merhametiyle güzel ahlakıyla tatlı diliyle örnek insan.
Eğer fikirleri iktidar olsaydı, dünya sulhe/barışa giderdi. Mazlumlar ezilmezdi. Küçük yavrular/sabiler katledilmezdi. Bir tarafta ezici, sömürücü kuvvet, maddenin, gururun, kibrin, makam, şan ve şöhretin sarhoşları… Bir tarafata zavallı bîçareler, ezilen zümreler… Söyle Allah aşkına insanlık bu mu?
Allah’ın Resulü: “Merhamet ediniz! Merhamet ediniz! Merhamet ediniz! Yeryüzünde olan bütün mahlukat-ı Huda’ya merhamet ediniz. Din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün insanlara merhamet ediniz. Hem merhamet ediniz ki merhamet olunasınız.”
Tetik çektiler, insanları yaraladılar, öldürdüler, çizmeleriyle çiğnediler. Küçük yavruları analarının gözü önünde, kıymetli anneleri de yavrularının gözü önünde katlettiler. Bir de kalkıp “İnsanız” dediler. Söyle Allah aşkına bunların münevverlik/aydınlık nerelerinde? Şeref ve meziyet nerelerinde?
Biz gelmedik; tetik çekmeye, öldürmeye. Biz gelmedik; tefeciliğe, vurgunculuğa, soygunculuğa. Biz gelmedik; insanlar arasında ayrımcılık yaparak onları 1., 2., 3. diye sınıflandırmaya.
Ehl-i tevhid, Hakk’ın nuruyla nazar eder. Halka hizmet, Hakk’a hizmeti prensip edinir.
İşte can mürşidim Ahmet Efendi Hz.’leri buyuruyor ki: “Gelin iyilikte yarışalım. Tatlı dilde, güler yüzde yarışalım. Açı doyuralım. Sen-ben kavgasına yuvarlanıp gitmeyelim.”
Dostlar!
İnsanlık İslam’da. İnsanlık tevhitte. İnsanlık gerçek insanda. Kimdir gerçek insan diye sorarsan:
O, süzülmüş varlıklardan, elenmiş benliklerden, var olmuş Hak varlıktan. Bunda arayacağız insanlığı.

İslami terbiyeye girmeyen, Allah ve Resulünün kontrolünde olmayan, elbetteki Hakk’ı-batılı, helali-haramı seçemez, yaratılış gayesini bilemez. İnsanı insan eden, Kur’an-ı Kerim’dir. Yürü yavrum, sen, Hak Resulün izinden yürü.
Kur’an-ı Kerim’i başımıza kaldırdığımız zaman ne altın sayfalar açmış, ne fetihler yapmıştık… Allah bizi Kur’an’dan ve O’nun yolundan ayırmasın. Dilimizi Allah demekten mahrum etmesin. Amin!
Muhteremler!
Öyle insan vardır ki Hak mürşidin terbiyesiyle terbiyelenmiş, Kur’an-ı Kerim’in maneviyatından hissedar olmuş. Düşünen/tefekkür eden, adımını göre göre atan bu zat-ı muhteremleri tartacak kantar, ölçecek ölçü yok. Bunlara paha biçilmez.
Bir de var ki dinden, Kur’an’dan haberdar değil. Ne yaptığını bilmez. Düşünüp tefekkür edemez. Yaratılış gayesinden haberdar değil. Kişi; nefsinin esiri olmuş. İnat var, gurur var, kibir var; merhametin hiç hiç eseri yok.
Ulu Yaratanım!
Bunların şerrinden müminleri koru. Bunları da kurtar, bunlara da iman-ı kamil nasip et.
Dostlarım!
Uyanık olacağız, dikkatli olacağız. Ruh bedende iken onun kadr u kıymetini bileceğiz.
 Mevlam!
Bizleri çok zikreden, tefekkür eden, sözü sohbeti kontrollü olan, iyilikte yarışan, mütevazı/alçakgönüllü eyle. İhvanımızı razı olduğun zümre-yi salihine ilhak eyle.
Sevgili Anne-Babalar!
Hayırlı anne, hayırlı baba, ailenin manevi mesuliyetini üzerinde taşıyabilen, çocuklarını din için, vatan ve millet için en iyi şekilde yetiştirebilendir. Çocuklarını sokak çocuğu değil, ilim çocuğu yapandır.
Onlara aile terbiyesi verelim, Hakk’ı-batılı, iyi ve kötüyü fark ettirelim. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye gayret edelim. Hamdeden, şükreden, helali-haramı seçen, Allah ve Resulüne gönülden bağlanan yavrular yetiştirelim. Bizden sonra onlar hasene-yi cariyemiz olur. Bizleri rahmetle yâd etsinler inşallah!
Allah anne-babalara bu yolda yardımcı olsun, ellerinden tutsun. Anne-babalar manevi mesuliyetini idrak etsinler.
Selam, sevgi, dualarımla hepinizi Allah’a emanet ederim.
 
HACI BABA
 
Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

 
Tefekkürle zikreyleyen
Aşkla zevkle Allah diyen
Dost cemalin seyreyleyen
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
Şehadet zevkini alan
Hak dostuyla halvet olan
Hak mürşitten ilham alan
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
 Sırat mizan geçmiş bunlar
Rabbim Allah demiş bunlar
Canda cananı bulanlar
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
 Mahremine girmiş bunlar
Dosta vuslat etmiş bunlar
Telkini Hak’tan alanlar
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
 Fenafillah olan dostlar
Beka zevkin alan dostlar
Dost ile dost olan dostlar
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
Tefekkürle söz söylerler
İnsan kalbini kırmazlar
Canda canan incitmezler
Hakk’ı diyet etmiş bunlar

Nazarları Hak iledir
Kullukları zevk iledir
Hidayete erenlerdir
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
 Hikmet ile nazarları
Gayrullah görmez gözleri
Doğruyu söyler dilleri
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
  
Telkin ile yürümüşler
Sohbeti Hak’tan almışlar
SABRİ ile zevk etmişler
Hakk’ı diyet etmiş bunlar
 
                             09. 03. 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

30.21. Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.

[ Rûm Sûresi:21]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
54 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 54 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.