TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007

                                    İzmir, 19. 12. 2007

 

Esselamualeyküm

Muhterem Dostlarım!

        Bayram-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah u Zülcelâl bayramın manevî ecrine/mükâfatına cümlemizi nail eylesin.

        Kurban bayramı, büyük bayram, hacılar bayramı. Arefe gününden tekbirler başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazının ifasından sonra biter. Bu müddet zarfında da hacılarımız farz olan ihramı giyerler. Arafat’ta vakfe yaparlar. Müzdelife’de sabah namazından sonra vakfe yapılır ki bu, vaciptir. Hacılar buradan yürüyerek Mina’ya gelirler. Üç gün Mina’da kalınır. Şeytanlar taşlanır. Farz olan tavaf yapılır. Hacı, anadan doğmuş gibi, günahları dökülür.

        Haccın on dört vacibi vardır. Birçok sünnetleri de vardır. Gayemiz bunları izah etmek değil. Bu mukaddes vadilerin ve Bayram-ı Şerifin önemini ifade etmek isteriz.

        Muhterem Dostlarım!

        Kendimizi bu kutsi ve ulvi hitaba hazırlamalıyız. Bayram huzurdur. Bayram, emr-i Hakk’a itaat edip hak mürşidin telkinine sadakat gösteren, nefsi mücadelede muzaffer olanların bayramıdır. Onun için cihad-ı ekber denilen nefsi mücadelede muzaffer olmalıyız.

        İnsanın kemaline, vuslatına engel olan birçok sebepler vardır. En büyük düşman, kişinin nefsidir. Nefs-i emmare, bütün kötülükleri emreden, kişiyi yoldan, çizgiden çıkartandır. Düşman fırsat bekler. Kişi en kritik bir halde iken nefis, ağırlığını kor, kişinin nesi varsa heder olur. Nefse mağlup düşer, her şeyini kaybeder.

        Onun için Allah’ın Kur’an’ı ve Allah’ın emri: “Zikri ehlinden öğreniniz. Siz kendi kendinize zikir yapamazsınız.”  
        Bütün Hak dostlar, ehlullah, zikri ehlinden aldılar da nefsî mücadelede muzaffer oldular. Düşmanın karşısına silahsız çıkılmaz.

        Çal zalim nefse seyf-i celali: De Allah Allah!..

        Allah yolunda seyr ü süluk eden muhterem hak yolcularının zaferleri, hak mürşidin telkiniyle, zikrullah ile ve rabıtalarına sımsıkı sarılmakla gerçekleşir. Bütün hak dostlar, emre itaat, telkine sadakatle al denileni aldılar, at denileni attılar. Attılar da muzaffer oldular.

        İşte onlar bayramın hakikatinden hissedar oldular. Yani kesafetten letafete geçtiler.

Bayramın suretinde kalanlar, iki rekat bayram namazı kıldılar. Kurban ve kurban etleri ile uğraştılar. Güzel elbiseler giyindiler. Aman Allahım! Gününü gün etmek, eğlenmek, bayram tatilini nefse göre geçirmek… Allah korusun!

        Bayramın kesafetinden letafetine geçenler, maneviyatından hissedar olanlar, dost ile bayram ederler. Bu ulvi ve kutsi vuslata kendilerini hazırlarlar. Dünya ve ukbanın bütün engellerini aşar, Hakk’a aşk ilan ederler. Bu zat-ı muhteremler aldıkları telkin ve nasihatle al denileni alıp at denileni atanlardır.

        Bunlar, neyi atacaklar? Nefs-i emmareden kaynaklanan bütün kötülükleri, hasedi, inadı, gurur ve kibiri, nefsî arzularını atacaklar.

        Alacaklar canım, güzel ahlâkı alacaklar. Hak yolda yürüyecekler. Allah ve Resulünün rızası üzerine bayram edecekler.

        Bayramda annelerin babaların elleri öpülür, bayramları tebrik edilir. Dargınlar barışır. Yetimler, fakirler sevindirilir. İlim irfan sahibi kamillerin elleri öpülür. Bayramları tebrik edilir. Dua ve rızalarını almak için tenezzül ve tevazu ile huzurunda kemal-i edeple dua istenir. Komşuların hali ahvali sorulur.  Muhtaç olanlara imkan dahilinde yardım edilir. Hastalar, ihtiyarlar Allah rızası için ziyaret edilir.

        Muhterem Efendiler!

        Bayram bize dostluk, sevgi, muhabbet getirendir. Bayram, barışı, kardeşliği ve iyilikte yarışmayı bize göstermektedir.

        Gelin dostlar, halkla bayram ederken Hak’la bayram ettiğimizi de fehmedelim, tefekkürle idrak edelim.

        Ne güzeldir dost ile bayram etmek. Sevip sevip sevilmek. Muhtaç olan bir fakiri sevindirmek. Yetimin başını okşayıp onu memnun etmek.

        Ne güzeldir, bayramın hazzı ile sevgi ve muhabbet ile insanlara tatlı dil, güler yüz göstermek. Emr-i Hakk’a itaatle Hak Resulün izinden giderek şeriatıyla hakikatiyle müşerref olmak. Gönül kalesine tevhit bayrağını çekmek. Gönül evini Allah’ın zikriyle zinetlendirmek/süslemek. Hanesini hane-yi Saadet eylemek, Allah ve Resulünün şeriatıyla ahkamıyla şereflendirmek!..

        Bu şeref ve meziyeti kazanmak, koruyup muhafaza etmeyi Allah bütün dostlara ihsan ve ikram eylesin.

        Muhterem Dostlarım!

        Ömürler öyle çabuk devrediliyor ki! Hiç anlamadan aylar, yıllar gelip geçiyor. Zamanımızı Allah’ın zikriyle muhabbetiyle Kur’an-ı Kerimle değerlendirelim dostlar! Öyle kıymetli zamanlar var ki anı cihanı değer. Öyle zamanlar da var ki bir ömür heder olur gider. Eyvah eyvah deriz. Onun için Hak dost:

        Eyvah demeden gelin dostlar, Allah diyelim.

        Hak dostlar zamanlarını öyle değerlendirdiler ki tarifi mümkün değil. Vuslat-ı yarla halvet ettiler. Naz ve niyaza yükseldiler. Hak mürşidin telkinine sadakatle devri alem oldular.

        Hadis-i Kutsi’de: “Benim dostlarım kubbe altında gizlidirler.” buyruluyor.

        Ey Hak Dost!

        Gizlenme, gerçekleri apaçık ifade eyle. Mana yüzünü göster de karanlıkta kalanlar yol bulsunlar. Ne büyük şereftir Allah’ın kullarına, Hak Resulün ümmetlerine hizmet etmek. Ne büyük şeref, ne büyük meziyet yolunu şaşırmış, haritası pusulası kaybolmuş zavallı biçarelerin elinden tutmak! Allah hak dostların himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.

        Bu kubbe altında gizli olanlardan bir tanesi diyor ki:

        Dünya ile ukbayı ko

        Ula ile uhrayı ko

        Var ol kuru sevdayı ko

        Matlap yeter Sultan sana.

        Dünyayı koy, çık dünyadan. Nefsinin dünyasından, bütün emellerinden arzu ve isteklerinden çık. Onları bir kenara koy! Dünya ehli vuslat edemez, harîm-i ismete giremez, hatta ukba ehli de.

Nefisleriyle bir ukba hazırlayanlar, nefislerine göre bir gelecek hayal ederler. Onun için Hak dost, evveli de ahiri de koy, diyor. Şuur altına yerleştirdiğin bir sürü kuru sevda, arzu ve istekler vardır! Aman Allahım, neler neler neler!..

        Sultanı talep et. Sultan yeter.  Vuslat için, ol dost ile halvet için hak mürşidin telkini, emre itaat bizleri bütün engellerden inşallah geçirecek.

        Ve yine Hak dost:

        İstemem ben dünyayı

        Hem istemem ukbayı

        Buldu gönül Mevla’yı

        Bildirdi beni bana.

        Muhterem Efendiler!

        Bu âlemlere gidip yaşayanlar, devri alem olanlar, kesrette vahdeti tevhit edenler, bu gönül erleri, bu kemâlatlarını tevhide sadakatle hak mürşidin emrine itaatle buldular. Ve bize de onlar yol gösterdiler ve göstermekteler. Can mürşidim:

        Ahmedim ben bu tende

        Çıktım Tur’a bedende

        Cennette mülk bulunca

        Dedim:Elhamdulillah!

        Şu hikmetli ifadeye bakın. Surette beni Ahmet görürsünüz. Bu tende Ahmedim. Ama Tur’a çıktım bedende.

        Cennette mülk bulmuş, huzur bulmuş, vuslat-ı yarla halvet olmuş. Cennet ve cemale ermiş.

Onlar telkini mutlaktan vermeseydiler, Hakk’ı diyet edip Hak kelamıyla sohbet etmeseydiler ömrümüz karanlıkta, zindanda heder olur giderdi dostlar!

        Yunus Emre de ne kadar güzel ifade etmiş:

        Kadılar, müftüler cümle geldiler

        İlimlerin bir arada koydular

        Sen bu ilmi kimden aldın, sordular

        Bir kamil mürşide varmadan olmaz

        Varıp da sözünü tutmadan olmaz.

        Ey Ulu Mevlam!

        Hak dostları aramızdan eksik etme. Zikrini, muhabbetini ihsan ve ikram eyle. Bize gerçek bayramı yaşat Mevlam. İyiliklerin insanı olmak, iyilikte, tenezzül tevazuda yarışmak, bayramın manevi yönünde dost ile bayram etmek, kesret vahdet tevhit etmek bütün dostlara ihsan ikram eyle Mevlam!

        Muhterem Dostlarım!

        Ne güzeldir halde tevhit etmek! Hikmetle bakıp incelikler, manalar görmek. Hak nuruyla nazar edip cemale bakmak, Hakk’ı diyet ederek ölümsüzlüğe geçmek, fena-yı tamda bekaya ermek, uruç ve nuzülü zevk edip yaşamak!.. Cümlemize ihsanını ikramını göster Mevlam!

        Ne güzeldir mütevazı kul olmak, dilin en tatlısını, sözün en güzelini söylemek, güzel hareketlerle çevreye örnek hareketler gösterebilmek, iyilikte yarışmak!

        Ulu Mevlam!

        Lütuf ve keremini üzerimizden kaldırma. Kabul edeceğin duayı bizden tecelli ettir. Bize kulum de. Memleketimize huzur ver; onu vatan, din, millet düşmanlarından koru Mevlam. İyiliklerin insanı olalım. Emr-i Hakk’a itaat, Hak Resule gönülden bağlanalım. Bu yolda ezel ebet tut elimiz Mevlam!

        Bayram münasebetiyle bütün dostları Allah ve Resulüne emanet eder, Ulu Mevla’dan sonsuz iyilikler dilerim.

        Sizin, aile birliklerinizin, dini, vatanı, memleketi sevenlerin bayramlarını can u gönülden tebrik ediyorum.

        İsmet Hocanın bu hizmetinden dolayı kendisine dua ediyorum, sonsuz iyilikler diliyorum. Onun da selamlarını aynen iletiyorum.

        Selam, sevgi size. Sonsuz iyilikler size!..

 

        NOT:

        Sevgili Dostlarım!

        Bayramınızı bu yazımla tebrik ediyorum. Uzakta olanlara uzakta demiyorum, Gönlümde, Ruhumda Olan Dostlar!

        Allah’tan sizlere can u gönülden iyilikler diliyorum. Allah aile birliklerinize huzur versin, sevgi, muhabbet versin, razı olduğu iyilikleri ihsan eylesin.

        Sizi ve çocuklarınızı Allah’a emanet ederim.

        Hoşçakalın!

HACI BABA

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

 

 

 

 [ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

22.4. Onun (şeytan) hakkında şöyle yazılmıştır: Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki (şeytan) kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir.

[ Hacc Sûresi:4]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
44 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 44 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.