TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007

İzmir, 8. 3. 2007

Esselamualeyküm

Muhterem Dostlarım!

Yazmış olduğumuz bir ilahide nakarat olarak: “Yürü yavrum, sen, Hak Resulün izinden yürü!”  mısrası bulunuyor.

Hak Resulün izinden yürümek, izi takip etmek, izin sahibini bulmaktır. Allah’ın Resulü “Yolumdan gelen bendendir.”  buyuruyor. Ne mutlu Hak Resulün izinden yürüyenlere!

Ve sohbetlerimizde de “Biz Muhammedî Melamileriz!” diyoruz. Bunu söyleme ihtiyacı duyduk. Muhammedî olan zat-ı muhteremlerde aranan vasıflar güzel ahlak, yani Muhammedî ahlak ve ahkam-ı şer’iyye. Bir ayet-i kerimede Mevla: “Habibim, sevgili Muhammedim taraf-ı âliyemden neyi getirip alın dediyse onu alın ve neyi atın dediyse, onu da atın…” (Haşr, 7) Bu ilahi emre uyduğumuz zaman, işte o zaman, halvete, vuslata giden Hak yolcusu oluruz.

Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Habibim, Allah’ı seviyorum diyenlere söyle, söyle ki sana tabi olsunlar, Allah da onları sevsin ve günahlarını bağışlasın…” (Al-i İmran, 31) Hz. Muhammed’e tabi olmak, izinden gitmek, emre itaat etmek müminlerin görevidir.

Bize diyorlar ki:

“Muhammedî Melamiyiz!” ifadesini Pir Seyyid ve ondan sonraki efendiler de söylememiş. Siz neden buna ihtiyaç hissediyorsunuz? Zaten Muhammedîyiz. Açıkça söyleme ihtiyacını niçin hissediyorsunuz?

Muhterem Dostlarım!

Biz de melamiyiz, diyen bir çok insanda ahkam dışı, şeriat dışı Allah ve Resulü’nün emirlerine ters düşen davranışlar vardı. Haramı helal itikat etmeler, ahkam kesmeler vardı. Bunlarla ne kadar mücadele ettikse de “Siz zaten hocasınız. Siz anlamazsınız.” dediler ve ithamlar oldu.

Ben karşılaştığım hadiseleri, olayları, kaleme almaya haya ederim, utanırım. Biz Muhammedî Melamiyiz açık ifadesini kullandık ki Muhammediyette güzel ahlak var, ahkam-ı şer’iyye var. Değil Muhammedîyiz demek, Hz. Muhammed’i hale getirme, halde tevhit ederek şuhuduna ermenin aşkını, zevkini, tevhit yaşantısını Allah bütün ihvanımıza ihsan ve ikram eylesin.

Pirimiz, Pir Seyyid Muhammed Nur kutsi ve ulvi davada Kur’an-ı Kerimle amel etmiştir. 57 eser vererek Hak yolda tevhide büyük hizmet vermiştir.

Biz de Allah’ın inayetiyle tevhidin ve Pirimiz Muhammed Nur’un yolundan, izinden giderek Pir’in mensubu olduğumuzu açık seçik ispat edeceğiz. Allah bizi Pir’den ve Pir’in yolundan, izinden hiç ayırmasın.

Pir Seyyid Efendimizden ders alan dervişini gördüm. Kendisiyle bir müddet sohbet ettik, İstanbul’da. Sene 1962 veya 63. “Pirimizden haber ver.” dedik. Gözleri yaşardı. “Hocaefendimiz, dedi, konuşan Kur’an’dı. Allah’ın emirlerini tebliğ ederdi: Tevhide sımsıkı sarılın. Şeriat-ı Muhammediye’den hiç taviz vermeyin. Şeriatı olmayanlar bizden değildir; sakın ha, dergahımıza yaklaşmasınlar.” Bu kadar bir sohbet kendisinden duyduk. Ve bunları bize birçok efendiler de anlatmışlardı.

İlm-i Ledünde herkes aklına göre bir karar verirse, erkan, adap bozulur. Pir Seyyid Muhammed Nur Efendimiz bize nasıl emanet etti ise onu muhafaza etme, koruma, görevimizdir. Bu görevimizi de Kur’an-ı Kerimle yerine getireceğiz inşallah.

Biz Kur’an-ı Kerim dedikçe Kur’an-ı Kerime ters düşenler, bunu hazmedemiyorlar. Anlıyoruz ki Kur’an-ı Kerim, Mucize-i Muhammediye, peygamberimizin en büyük mucizesidir. Hikmetler hazinesi olan Kur’an-ı Kerim’e sarılmak, Allah ve Resulüne sarılmanın ta kendisidir. Acaba hazmedemeyenler niçin hazmedemiyorlar? Ahkam-ı şer’iyye’yi, ahlak-ı Muhammediye’yi hazmedemediklerinden, kaldıramadıklarından dolayıdır. Biz Kur’ an-ı Kerim’e dayanarak, Hadis-i Nebeviyeyi yaşayarak Muhammedî Melami sırrına ereceğiz.

Dostlar!

Başka çıkar yol yok. Tevhide gönülden bağlanalım. Emr-i Hakk’a itaat edelim. Al denileni alıp at denileni atalım. Kur’an-ı Kerim’in dışında yürüyen hiçbir tarikat, hakikate ulaşamaz. Hiçbir efendi, hiçbir mürşit ayet ve hadisin dışında ahkam kesemezler. Ne söylerlerse Kur’an-ı Kerim’e, Hadis-i Nebevîyeye uygun olacak.

Onun için “Muhammedî Melamileriz” deme ihtiyacını hissettik. Öyle yanlış hareketler gördük ki… Aman Allahım ne yanlışlar! Bunları da tarikat-ı Melamiye’ye, geçmiş efendilere, Pir Seyyid’e malediyorlar.

Pirimiz Kur’an’ın canlı örneğidir. Allah bizi Pir’den ve Pir’in yolundan, Kur’an-ı Kerim’den, habibi sevgili Muhammed’inden hiç ayırmasın.

Bizim bu yazılarımıza veryansın yaparlar, okumazlar, okutmazlar. Bizi, bu davayı anlamamakla itham ederler. Hatta Kur’an-ı Kerim’e bile dil uzatırlar. Bu zihniyet çok şükür iflas etmekte. Masonik zihniyet yok olmaya mahkumdur.

Dostlara tavsiyelerimiz: Emr-i Hakk’a itaat etsinler. Hak yolda ehl-i Sünnet itikadı üzerine el birlik, gönül birlik yürümek Allah cümlemize nasip etsin.

Sevgili, muhterem efendimiz, son nefesine kadar oturduğu yerde namazını hiç ihmal etmezdi. Ziyarete gittiğimizde efendimizi bir çok zaman namazda bulurduk.

Muhittin Usta ile gitmiştik bir gün. Çamın altında namaz kılıyordu, öğle namazı. Muhittin Usta dedi ki:

- Ne efendiler, ne dervişler namaz işini halletmiş. Bizim efendimiz oturduğu yerde, bu vaziyette namaz kılıyor.

Namazını kıldıktan sonra Efendi Hz.’leri dedi ki:

- Muhittin Usta! Benim ruhum namaza alışmış. Efendim Hasan Fehmi Efendi de aynen ima ile dahi namazını kılardı. Ben namazsız huzurlu olamam. Allah bizi emrine itaat edenlerden etsin; isyan edenlerden etmesin.

Muhteremler!

Biz bunları yazmakla, anlatmakla neyi kasdediyoruz? Ne düşünürsünüz?..

İlahi emirlerin dışına çıkan, treni raydan atmıştır.

Çok şükür, Hak resulün izindeyiz, yolundayız, ahkam ile ahlak ile yanındayız.

Senin esrar-ı miracın fenafillah olan bildi

Bekabillah bulan erdi o zevke ya Resulallah

Sevgili Dostlar!

Ahkamsız, erkansız yürüyenlerin aile düzenleri tamamen bozuldu. Çocuklarına bir şey veremediler. Zaten ne verebilirlerdi ki! Biz ilm-i Ledünle, tevhit ilmiyle şeriatın ahkam ve ahlakıyla girdiğimiz haneleri hane-yi saadet yapmaktayız. Bizim dostlarımız abdestsiz yere basmazlar. Zikirle, fikirle, zikr-i daimiyle salat-u daimüne girerler. Meratip ve makamat zevkiyle kulluk eder, Allah rızası için ibadet ederler. İtikatları avam itakadı değil; havassü’l-havass itikadıdır. Rabıtları ile ol dost ile halvette, vuslatta, zevk u safadadırlar.

Bize tevhidi telkin eden hak mürşidimiz, can mürşidimiz dedi ki: “Ne geçmiş ne gelecek… Halde tevhit edin! Vuslat-ı yarla halvet edin. Halinizle, yaşantınızla halde tevhit ederek, görerek, bilerek, yaşayarak şahadet verin. Allah’ın nuruyla karanlıkları aydınlatın. Ledün ilmine ahlaken layık olanları, ihmal etmeyin, tevhide alın.

Melamidir evliya

Dahi nice enbiya

Hem cihar-ı basafa

Kendine gel hey kendine.

Çok şükür Mevla’ya, zaferimiz mübarek olsun.

Ahkamdan haberi olmayanlar taş attılar: “Hocadırlar, bunların tevhitten haberi yoktur.” dediler. Ahkamı olup tevhitten haberi olmayanlar da taş attılar. Biz arada kaldık. Ama çok şükür, elhamdulillah!

Ahkamları olanlar, baktılar ve dediler ki: “Bunlarda bizden eksik bir şey yok. Sigara dahi içmiyorlar. Tevazuda, tenezzülde toprak gibiler. İyiliklerin insanı. Mahallede, bulundukları yerde ahkamları, ahlakları, merhametleriyle örnek bir aile.” Allah bu erkana efendimizin bu emirlerine riayet edenlerden razı ve memnun olsun inşallah.

   Ahkamsız olup da “Biz de melamiyiz (!)” diyenlere ne söylesem yeterli değil. Ben yine dua ederim: Allah hidayet etsin, iman-ı kamil, amel-i salih versin.

Şeriatsız hareket edenler, sakın ha kendilerini müdafaa etmesinler. Ahkamsızlıkta müdafaa büyük felaket getirir. “Namaza ne lüzüm var. Biz zaten namazdayız. Oruca ne ihtiyaç var. Hacca gidip paraları Araplara yediriyorlar…” Bu sözleri aynen “Biz de bu yoldayız.” diyenlerden duyduk. Ateistler derler, bunlar da böyle diyorlar.

Farzı inkar, küfürdür. Kişiyi dinden, imandan, nikahtan yoksun bırakır.

Çok şükür ahkamlı, erkanlı, edepli bir toplum, bir cemaat tevhit yolunda uyanmıştır. Biz ilmin, irfanın yanındayız. Ahkam-ı şer’iyye, güzel ahlakın yanındayız. Biz sulhün, barışın, kardeşliğin, dostluğun öncülüğünü yapmaktayız. Üstadımızdan aldığımız telkin, nasihat bu! Sizler çevrenize güzel ahlakınızla, şeriatınızla ışık tutacaksınız. İyiliklerin insanı olacaksınız. Size gelen sevgi bulsun, tatlı dil, güler yüz bulsun. Allah ve Resulünün aşkını, sevgini, muhabbetini sizde bulsun.

Bir kriz geçirip kendini kaybeden melamet, mürşidimizin emir ve telkinleri doğrultusunda yerinden kalkmış, silkelenmiştir. Sahtekarların ışıkları sönmüştür. Pir Seyyidin tarif ve telkini üzerine emin adımlarla hedefe doğru gidiyor. Süzülmüş varlıklardan, elenmiş benliklerden, var olmuş Hak varlıktan. Çok şükür melamet güldür, güldür, gül kokmaktadır.

Dostlara tavsiyelerimiz: İlmihalimizi okuyalım. Çocuklarımızı asla ihmal etmeyelim. Onları ev çocuğu, tevhide bağlı, imanlı, inançlı, yetiştirelim. Sokak çocuğu yapmayalım. Çocuklarına sokaktaki tehlikeleri anlatan anne babayı tebrik ediyorum. Maalesef bazı ihmallerimiz vardır.

Allahım!

Bizi tehlikelerden koru. Bizi sevgine layık olan zümre-yi salihine ilhak eyle.

Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadakat gösteren, meratib-i tevhit, makamat-ı tevhit zevki ve şuhuduyla vuslat-ı yarla halvet eden, uruç ve nüzulü zevk edip yaşayanlardan eyle.

Her haliyle örnek insan, milliyetçi, mukaddesatçı, vatanperver, bayrağına, sancağına gönülden bağlı olmayı, “Hubbul vatan minel iman” telkinine sadakat göstererek Hak yolda kemal-i edeple yürümeyi, sevip sevip çok sevilmeyi bütün dostlara ihsan et Mevlam.

Selam, sevgi, dualarımla Allah’a emanet olun.

HACI BABA

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

80.4. Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.

[ Abese Sûresi:4]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
35 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 35 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.