TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..

ALLAH'IN AHLAKIYLA AHLAKLANMAK!..

 

Allah’a sonsuz hamd ü senâ, Hazreti Muhammed Mustafa’sına (a.s.v.) salâtu selâm olsun. Pîrimiz, Pîr Seyyid Muhammed Nûr’un, Efendi Hazretlerinin, Hasan Fehmi Efendi’nin, bütün Pîrânın, Ârif-i Billah olan zevat-i kiramın, bütün Şeyhü’l-Melamîyyenin ruhları şad olsun. Allah, himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.

Allah’a ne kadar hamdetsek, şükretsek az! Melâmet’in üzerine düşen bir kara bulutu kaldırma imkânını bize verdi. Melâmetin üzerine düşen bir kara lekeyi silmeye muvaffak olduk. Allah bizi muvaffak kıldı… Allah’a sonsuz hamd ü senâ. Habibi, Edibi Hazreti Muhammed Mustafa’sına (a.s.v.) salât u selâm olsun. Allah, himmetini üzerimizden eksik etmesin.

Bu cemaatın mümtaz bir cemaat olduğuna inanıyorum! Nefsânîyetten Rahmâniyete geçen, maddeden mânâya geçen, fenâfillâhta süzülen, Zât-ı Hakka mazhar düşen, halkı seven Hakk’ı seven, şuurlu, mütefekkir, adımlarını göre göre atan, kesrette vahdeti zevk eden bir cemaatın karşısında bulunmakla mutluyum… Allah’a sonsuz hamd ü senâ!

Muhterem Efendiler!

Bu asır, Melâmet asrıdır. Pîrimizin, Seyyîdimizin asrıdır. Bize edilen telkîn, abdestli durmadır, şuurlu, tefekkürlü, Hakk’ı-bâtılı seçmedir. Zâhiri halk ile olsak da bâtınımız Hak olanız.

Yolumuz,  “İhdinas sıratel müstakim”[1] Hidâyet olunanların yoludur.

Yolumuz, kesretten vahdete, vahdetten kesrete urûç ve nüzûl yoludur. Allah, ihvânımıza feyiz versin, aşk versin.

İhvânımızdan istediğimiz: Bulundukları yerde örnek insan olmaları! Tatlı dilleriyle, gülen yüzleriyle, güzel ahlâkları ile ihvânımız örnek insan olacaktır.

Melamî dar bir çerçeve içerisinde değil, ufuklarını aşmış, hayrın yanında, iyiliğin yanında. Vatan sevgisi onda, insan sevgisi onda, her hâliyle örnek insan olacaktır. İhvânımız, Allah ve Resûlü’nün rızası doğrultusunda aile yaşantısını teessüs ettirecektir. İhvânımız yaratılış gayesini bilendir. İhvânımız, örnek insandır. Peygamber Efendimizin (a.s.v.) hâlini, ahlâkını, ahkâmını evinizde tatbik etmeye çalışan örnek insan olacaksınız!

Melâmete intisap ettiğimiz zaman, “Oldun Melamî, buldun belânı, verdi Allah belânı…” gibi sözler dolaşıyordu. Çünkü çeşitli entrikalar, olaylar -hadîselerin- içerisinde Melâmete intisap ettik.

Efendimiz: -Ruhu şad olsun!-

-Şeriat Hocamız, Hakikat Hocamız!” diye bizi görevlendirdi. Şeriat yönünden asla imtiyaz, tâviz verme yok…

Şeriat, bizim Hakikatimizdir. Şeriatla Hakikat bir vücüttur. Şeriatı olmayanın Hakikatı, mümkün değildir. Namazı olmayanın Hakikati yoktur. İslâm’ın şartını tatbik etmeyenin îmânı yoktur!… İmam-ı A’zam diyor ki: “İkrarun billisan, tasdikun bil cenan” İmam-i Şafi Hazretleri de “ve amelun bil erkân” “Ameli olmayanın îmânı yoktur” diyor.

Öylese, İslâm, hâldir, ahlâktır. Allah bizi Tevhîdin hâliyle hâllendirsin, ahlâkıyla ahlâklandırsın. Ahlâk!… “Tahâllaku bi ahlâkillah” “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın, Hazreti Muham’ med’in sıfatıyla sıfatlanın”

Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak: Fenâfillâh olmak. Nispet filinden, nispet sıfatından, nispet vücudundan soyunup Zât-ı Hakk’a mazhar düşmek. Seni seven, Hakk’ı sevebilsin.

Gayrıyetten kurtulmuş, Hak tecellîsinin mazharı! Fenâfillâh’tan geçmiş, tecellîye mazhar düşmüş, örnek insan. Zâtından zâtına mazhar olan insan. Eniyyet-i İlâhîye’yi enfüsünde zevk edip âfâkında yaşayan insan…

Melâmetin tecellî ettiği yerde ikinci bir varlık mümkün değildir. Öylese,   “Lâ ilâheillallah”, Fenâfillâh mertebelerini,   “Muhammedün Resûlullah”ta Bekabillah mertebelerini birleştirip Âdemiyyete ulaşan insanlar olacağız inşaAllah!

Allah bizi sevdiklerinden uzaklaştırmasın. Aşkıyla, zevkiyle, muhabbetiyle tecellî etsin de bizi, bizden ayırmasın inşaAllah!

Muhterem efendiler!

Kemmiyetimizle -çokluğumuzla- seviniyoruz. İslâm’a hizmet edeceğiz, diye seviniyoruz. Tevhîde hizmet edeceğiz, diye seviniyoruz. Şu görünen cemaatın kendisini değil, çocuğunu değil, torunlarını kurtarmak için görevliyiz. Sizden gelecek olan soya Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah tevhîdini aktarmak için görevliyiz.

Nefsin, hasedin, inadın, gururun, kibrin, kinin, öfkenin alabildiğine ilerlediği, insanların büyük bir tehlikeye düştüğü bir dönemde Hazreti Pîr’in yolundan ârifane yürümek en büyük kemâlâtımız olacak inşaAllah. Allah, bizi bu yoldan ayırmasın! Diğer tarikatlara sevgimiz vardır, saygımız vardır. Allah diyen bütün varlıkları severiz.

Muhterem Efendiler!

Asır, Melâmet asrıdır. İnsan haklarına saygı Melâmet’tedir. Halkı sevip Hakk’ı sevme şuuru Melâmet’tedir.

Biz istiyoruz ki, bizim kardeşimiz tevhîdi öğrenmek değil, hâlini giyinip, yaşasın. Evinde aşk, zevk, muhabbet, sevgi hâkim olsun.

İstiyoruz ki, şu cemaatın her birinin evinde Allah zikri inlesin, Allah desin, Feyz-i ilâhîyeye mazhar düşsün, aşkla tutuşsun, muhabbetle yürüsün, her harekâtıyla örnek insan olsun.

Çevresi:

-Yavrum, n’oldu sana!?… Hasedin gitmiş, inadın gitmiş, gururun gitmiş, kibrin gitmiş, kötülüklerden arınmış, ne güzel hâle gelmişsin. Tebrikler! Allah aşkına hangi kaynaktan içtinse bize de içir…”

Sizin hâliniz Hazreti Muhammed’i (a.s.v.) zuhûra getirecektir, Hazreti Pîr’i yaşatacaktır, Efendimiz Hazretlerini tulû ettirecektir.

Bu cemaat, Efendimizin, Efendi Hazretlerinin cemaatı. Hazret-i Fehmi’nin cemaatı. Yok yok! Allah’ın cemaatı. Orda hepimiz mutabıkız.

Allah ve Resûlünün cemaatı nasıldır? Zâhiri halk ile bâtını Hak olandır. Şuurlu, mütefekkirdir.

Âyet-i Kerime’de “Allahu veliyyüllezine amenu yehricihum minez zulumâti ilen nûr” [2]

-Kimdir sizin veliniz?

-Allah sizin velinizdir. Sizi zulmetten çıkartan, hasetten, inattan, nispet fiilinden, nispet sıfatından, benliğinden, kininden, kibrinden, kötülüğünüzden soyan, sizin velinizdir, yani sizin Mürşidinizdir.

Sizi zulmetten, nefsin zulmetinden, hasedin, inandın, maddenin zulmetinden kurtarıp hidâyete ulaştıracak olan Hak Mürşitlerimizdir. Hak Mürşit, Allah demiştik ya! Evet Efendiler, Allah demiştik, amma Mürşitsiz bir Allah, Allah’sız bir Mürşit bize hiç lâzım değildir.

Biz fenâfillâhta süzülmüş Küntü sem'an ve basaran ve yed’an ve ene diyetihü [3] Ben sevdiğim kulun gözünden gören, dilinden söyleyen, elinden tutan, ayağından yürüyen olurum. Ben onun diyeti olurum. Hakk’ı kendisine diyet eden velilere intisap ettik. Allah, himmetlerini üzerimizden eksik etmesin!

Onları gökten indirdik ve bütün halkla kenetlendirdik. Enfüs - âfâkı bir vücut hâline Melâmet getirmiştir.

Bizim bütün kardeşlerimizden istediğimiz:

“Tatlı, dil, güler yüz, güzel ahlâk…”

Melâmeti yaşayan, hareketleri kontrollü ve murakabeli, her hâliyle örnek insan olacağız inşaAllah! Sizin aile yaşantınızda sevgi, aşk, muhabbet, Hazreti Peygamberimizin güzel ahlâkı, örnek olacaktır ve çevrenize hâlinizle, yaşantınızla ışık tutacaksınız inşaAllah!

Efendiler!

Allah’ın izniyle, kuvvetiyle, ihsânıyla biz artık bir çerçeve içerisinde duramayacağız. İhvânımız evlerin kapsamına sığmaz oldu. İhvânın çokları bayramın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde ziyâretlerini yapmış, dönmüşler. Şimdi ise Cuma’ya gelen ihvânımız da sizlersiniz, kardeşlerimizsiniz, dostlarımızsınız, ahbaplarımızsınız. Hakikatte bir vücuduz.

Bizim görevimiz çocuklarımızın elinden tutmak, torunlarımızı selâmete taşımak, onlara Allah aşkı, Allah sevgisi verebilmek, hanelerimizde güzel ahlâkı teessüs ettirebilmek. Çocuklarımıza ilim, irfâniyet verebilmek…

Biz siyaset üstüyüz. Biz madde üstüyüz. Biz, ilim için, irfâniyet için, hizmet için varız. Allah’ın bu yolda elimizden tutacağından şek ve şüphem yoktur.

-Hizmet nedir?

-O çocuğu secde ettirmektir.

-Hizmet nedir?

Suskun dilleri harekete geçirip Allah dedirtmektir.

-Hizmet nedir?

-Aileye güzel ahlâkı getirmektir.

Yoksa, hizmet edeceğiz de… Siyasî bir bayrağımız yoktur, maddî bir alâmeti yoktur. Cennet bile va’d etmiyoruz size. Biz istiyoruz, cenneti gönlünüzde kuralım! Biz istiyoruz, eviniz Hazreti Muhammed’in evi olsun! Biz istiyoruz ki, sizler örnek aile, örnek yaşantı, örnek insanlar olasınız. Allah’ın rızasını böyle kazanasınız inşaAllah. Allah hepimizi sevgisine mazhar kılsın. Allah çok çok iyilikler versin!

Allah’a nihâyetsiz hamdü senâ. Habibine sonsuz salâtu selâm olsun. Memnuniyetimi ifade edecek dil, kelâm bulamıyorum. Artık Melâmet kendini -kanıtlamış- ispatlamış, izhâr etmiş, ilan etmiş. Biz kardeşlerimize itimat ediyoruz. Onları harem-i ismetimize almaya hazırız. Tevhîdin mahremiyetine basamak basamak. İnşaAllah kesafetinden letafetine, velâyetinden nübüvvetine, ve kâne kabe kavseyna ev edna’sına vâris olduğumuzu ilan ederiz.

Size, aile birliklerinize Allah’tan iyilikler diliyorum. Aile birliklerinizi yan etkenlerden korumak için el birlik, gönül birlik çalışacaksınız.

Büyük bir tehlike her şeyi silip, kökünden götürüyor.

-Ne yapıyor?

-Hayâ gidiyor, imân gidiyor, ahlâk gidiyor. Ümmetin fesada gittiği bir devirde, Allah ve Resûlü’nün yolundan gitmek, hidâyet olunan yoldan gitmek en büyük mutluluktur.

Misâller vermekle bitmez. Çevremizi görüyoruz, biliyoruz. Bu dönemde İslâmî ahlâk, İslâmî yaşantı. Ehli Tevhît olarak yaşamak, kirlenmeden, lekelenmeden, şaşı olmadan doğru yoldan gitmek emelimizdir.

Bütün müslümanlar, mü’min kardeşlerimizdir. Herkese iyilik etmekte yarışacağız. Düşeni kaldıran, acı doyuran biz olacağız. Hastanın elinden biz tutacağız. Tenezzül-tevazuda topraklar gibi, ayıp örtmekte geceler gibi, şefkat-merhamette güneş gibi olma emelimizdir.

Melâmetin girdiği yerde aşk vardır, sevgi vardır, Hazret-i Peygamberin tecellîsi, zuhûrâtı vardır, güzel ahlâk vardır. Ben bu cemaata “Beş vakit namazınızı kılın!” demeye utanırım, hayâ ederim Allah’tan. Onlar Şeriatsız yürümezler. Şeriat, Tarikat, Hakikat, Mârifet bir vücuttur. Onun için ahkâm burda, ahlâk burda, sözün doğrusu burda olacaktır.

Aman, dikkatli ve uyanık olalım! Çocuklarımızın önünü açalım, doğru yola doğru. Sırat-ı Müstakîm yoluna açılsın. Çocuklarımızı sokak çocuğu değil, Allah ve Resûlü’nün kurbanları, Allah ve Resûlü’nün hâdimleri, İslâm Dini’nin mensupları…İnşaAllah.

“Sizin çocuklarınıza hizmet vermek bizim görevimiz!” demiştik. Bunu bilmem ne kadar değerlendirdiniz!?. Size ve çocuklarımıza, torunlarımıza, soyunuza hizmet etmek için hep görevliyiz. Çocuklarımız da görevli siz de görevlisiniz.

Onun için el birlik, gönül birlik inşaAllah dergahlarımızı kuracağız. Kıymetli yardımlarınızı bekliyoruz. Yardımın küçüğü olmaz. En küçüğü bile büyük olmaya namzettir. Allah bu yolda elimizden tutsun. Aile birliklerinizi Allah’a ve Resûlüne emânet ediyorum. Allah her gününüzü bayram etsin, seyran etsin, iyilikler bize bol bol ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.

Siz kardeşsiniz. Îmânda kardeşsiniz, Tevhîtte kardeşsiniz. Pîr Seyyît’te kardeşsiniz. Birbirinizi benim istediğim kadar sevemiyorsunuz gibi geliyor bana. Birbirinizi çok sevin.

Hamdolsun biz bir tarîkatçı değiliz. Kem gözle kimse bakamaz. Biz, ufkunu açan – tasavvuf demiyeceğim – ehli tevhît, ehli hâl, ehli zevkiz. Biz her gittiğimiz yere aşk getiririz, sevgi getiririz, muhabbet getiririz, kardeşlik getiririz. Biz intikamcı değiliz. İhtilâfları hâlleden, sulh eden, sevgi getiren insanlarız. Hepimiz öyle olacağız, inşaAllah!

Muhterem Efendiler!

Bu cemiyetimizin sebeb-i bânisi olan Efendi Hazretleri ve dolayısıyla benim cânciğer arkadaşım Hâfız Ali Efendi. Allah ruhlarını şâd eylesin, himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.

Muhteremler!

Hepimizin annesi-babası, geçmişlerimiz bizlerden rahmet bekliyor. Allah ruhlarını şâd eylesin. Allah yerlerini Cennet-i âlâ eylesin. Allah hepinizden razı olsun

Lillahi’l- FÂTİHA 

04. 06. 1993


 


[1] Fatiha, 1/5

[2] Bakara, 2/257

[3] Buhârî, Rikak, 38; Ramûz, 330[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

13.16. (Resûlüm!) De ki: ”Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: ”Allah'tır.” O halde de ki: ”O'nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: ”Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?” Yoksa O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.

[ Râd Sûresi:16]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
18 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 18 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.