TD Menü
 Anasayfa
 Sohbet Videoları
 Sesli Sohbetler
 Sohbetler
 Sesli İlahiler
 İlahiler
 Mektuplar
 Hatıralar
 Öz Geçmişler
 Kur'an-ı Kerim
 İletişim
Canlı Yayın
Canli Yayini izlemek için tiklayin

Canlı yayın tarihleri:
Cuma: Cuma namazı sonrası (İzmir'e göre)
Cumartesi: 20.00 - 22.00
İlahiler
·Lâ ilâhe illallah.
·Aşk ile Allah dedikçe.
·N’olur halim Cân Sultanım !
·Hak’tır bizim sevdiğimiz
·Bize lütf-i Hüdâ’dır bu!
·İnsan olan anlar bizi.
·Hak aşkınız daim olsun.
·Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır
·Hidâyet olmazsa Hak’tan,
·Niçin feryat etmez bilmem !
·Lâyık kul olmayı nasîb et bize.
·Bu âleme niçin geldin, görevin ne senin?
·Haremine gir, dedik de suç mu ettik?
·Nazarımız Hak’tır bizim
·Vicdân ile düşünsene!
·Uyandır kalbini, şükret.
·Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir.
·Güzel ahlâk açar gönül kapısın!
·Kerîmsin Mevlâm, duamız kabul et!
·Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz.
·Yakar aşkın ciğerimi!
·Mevlâm hidâyet eylesin!
·“Re’sul hikmete mehafetullah”dır.
·Şuhût, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah.
·Tevhidin özü budur.
·Sabırla selâmet bulunur inan.
·Harfle savtle olmaz îfâ !
·Îmânla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e.
·Sevelim, sevilelim mü’min kardeşler.
·Estağfirullah, tevbe Ya Rab! diyelim.
·Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma.
·Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına...
·Sen vallahi cân u cânânımızsın!
·Şükürler olsun Mevlâ’ya!
·Deme sakın: Ben dervişim.
·İmdâda yetişti Pîr Sultanımız.
·Tevbe et, pişman ol de Allah Allah!
·Hak’tır bizim şuhûdumuz.
·Gönül bize yârdan haber versene.
·Allah sana emretti.
·Hû derim Allah
·Yokmu bana el tutan?
·Dedim: Elhamdulillâh!
·Allah Allah diye diye.
·Hidâyet Allah’tan, gayrıdan bilme.
·Gel gitme yavrum gafil yoluna.
·Zâhir bâtın Hû’dur Allah.
·Uzak durma yakın gel
·Hamd ederim, Mevlâm sana.
·Dikkat et dostum, şekle aldanma.
·Her yüzden nazarım sen.
·Cânım kurban cânânıma.
·Ma’nâya gel ma’nâya.
·Ya Rab! Sen bu zâtın hikmetin bildir
·İlhâm ihsân et Allah’ım!
·Aşkın bana ver Allah’ım,
·Gündüz gece arıyorum.
·Dîvâne gönül aşka tutuldun!
·Gönüldedir zevk u sefâ.
·Sadâkatle gel, tevhide boyan.
·Pîr Seyyid’dir rehberimiz!
·Bâtıl bizim neremizde?
·Cân u cânânım merhaba.
·Sâdık olan cânlar gelsin.
·Sevgili Habîbinin hürmeti için et zuhûr!
·Mevlâm düşürme gaflete.
·Hamd et haline mü’minsin cânım.
·Cânda cânânını incitme sakın!
·Gönüllerde binlerce ah u feryat var.
·Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin.
·Hak rızası bundadır.
·Davet Hak’tan duysana.
·Zikrederiz Allah deriz.
·Zaferin mübarek olsun kardeşim!
·Hû Mevlâm Hû Mevlâm, aşkın bana ver Mevlâm.
·Yuvalarında huzûr sevgi ver Allah’ım!
·Hak mürşidden aldık ilham.
·Hak Lâ ilâhe illâllah...
·Kelâm anı anlatamaz.
·Hak hidâyet etmedikçe
·Telkînimiz rehber bize.
·Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim.
·Sen kendini ne sanırsın?
·Mahrum olmaz Allah diyen.
·Âşıklıktır rehber bize.
·“Hesap, muhasebemde vekilim Allah’tır” de.
·Gayemizi dil ifade etmekten acizdir.
·Hû, lâ ilâhe illalah.
·Hamd ü senâ Rabbimize.
·Cân u cânânımsın benim !
·Şâhit Mevlâm kalbimize.
·Merhametin sonsuz senin!
·Hak zikrini verdin bize.
·Bize sâdık olan gelsin.
·Dosta vuslat etmek için.
·Sen öğrettin Cân Sultanım!
·Cân mürşitten olur ihsân.
·Rahmetinden mahrûm etme!
·Ne güzeldir, ne güzeldir!
·Âsân olur yollar sana.
·Hak Mürşidi bilmedikçe.
·Gel ey yolcu dinle sohbet.
·Gerçek insan işte bunlar.
·Himmet olur inan, şüphen olmasın.
·Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm!
·Ey Rabbim bizi mahrûm-i dîdar eyleme!
·Ne güzeldir ne güzel!
·İkrâm eyle, gül yüzüme.
·Himmet edin dostlar bize.
·Hak mürşitten olur ihsân.
·Bir lâhza ayırma beni senden!
·Allah Allah diye geldim!
·Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar!
·İlâhî Rabbim, hikmetinden suâl olunmaz.
·Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder.
·Şükürler olsun Mevlâ’ya.
·Paha olmaz asla size.
·Çok şükür elhamdülillah!
·Asker oğlum göreslendik.
·Gönlümüze giren bilir.
·Şükrederim Rabbim sana.
·Kenz-i mahfinin sırrı onlarda.
·Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek,
·Sev mürşidi, gel sen bize.
·Lûtfet, kerem kıl cânânım benim!
·Beni benden alan sensin.
·Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya!
·Hak zikrini ihsân etsin.
·Mevlâm yolun âsân etsin!
·İlahi Mevlâm rızandan ayırma.
·Allah sizden razı olsun!
·Her an diyem Allah Allah.
·Hak sevgisi var bizde
·Sohbetimiz dost iledir.
·Halk içinde mecnûn olan dîvâneye bak.
·Ârifiyet ver Allah’ım!
·Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar.
·Gerçek insan, gündüz gece Allah der.
·Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var...
·Rabbim sevgisine mazhar kılsın!
·Cânım Muhammed Mustafa.
·Buldum cânda cânânımı.
·Hak orucun kabul etsin.
·Bahr-i Ummân derler sana.
·Sonsuz rahmet ruhunuza.
·Haccımız mübarek olsun kardeşim.
·Mutlu olur sizi seven.
·Kâmil îmân ver Allahım.
·Birdir Allah yok şeriki!
·Sonsuz şükür Rabbimize!
·Himmetine her an muhtacız Efendim!
·Hak’tır bizim sevdiğimiz.
·Gelin yavrularım tevhide gelin.
·Beni ifna eden sensin,
·Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı!
·Boşa durma, hikmet ara.
·Yol ver bize ulu dağlar, geçelim!
·Tut elimiz ezel-ebed.
·Biz, Melâmi kurbanıyız.
·Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm!..
·Zikret Hakk’ı, gir meydana.
·Mutlak îmân telkîniniz!
·Bilmek için sâdık gerek!
·Hak mürşitten olur ihsân!
·Emre mutî olur isen,
·Mürşidimin telkînidir.
·Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım.
·Allah Hak yolda bize anlayış versin.
·Vatandaki bayram başka!
·Kerim Allah, Rahim Allah!
·Dinin ahkâmı Şeriat’tır.
·Hakiki insan, Hakk’ı, bâtılı fark edendir.
·Hak’la bâtılı seçen îmânımız var!
·Cânda cânânla tevhit etmenin ta kendisidir!
·Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır.
·Hak Resûl’e erem dersen.
·Mürşidimin nasîhatı.
·Nasip eyle Mevlâm bize!
·Hakk’ın muhâtabı insan.
·Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm!
·Emre mutî olmak gerek.
·Ne güzeldir derviş olmak!
·Sermayemiz sadâkattir,
·Allah Allah Kerim Allah!
·Allah deyin huzûr bulun!
·Lütfet, kerem kıl âciz kuluna!
·Allah gönlünüzün muradını versin.
·“İhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir.
·Açar güller handân olur.
·Derdimin dermânısın Efendim.
·Sultanımız vardır bizim.
·Hak Erenler, aşka çare var mıdır?
·Rabbim rızandan ayırma.
·Nice yüz bin hamd ü senâ!
·Kâmil îmân kalbimizde.
·Ne güzeldir insan olmak,
·Bize âşık, sâdık derler.
·Cemrelerin var hikmeti
·İhvânımız urûç, nüzûl etmenin sırrını bilirler.
·Dikkat et kendine gel!
·Cân mürşidim cânım feda!
·Gelin Dostlar, aşk ile ALLAH diyelim!
·Allah şerrinden korusun!
·Bunlar, salât-ı daimün’dedirler.
·Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir.
·Hakk’ın zikriyle feth u bâb olur dostlar.
·Ulu Mevlâm, hikmetlerinden suâl olmaz!
·Dikkat et, sakın taş atmayasın!
·Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz!
·Kerîmsin, Rahimsin Ulu Mevlâm!
·Sadâkatın rehber senin.
·Takdire razı olanlardan et bizi!
·Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm!
·Dikkat eyle, sohbet dinle!
·Ruhundan ruh verdin bize.
·Cânım kurban Mevlâm sana!
·Gül bizimdir, gül kokarız!
·İhsân eyle dervişlere!
·Nasip etti Mevlâm bize!
·Hak Resûl’ün vatanıdır.
·Lebbeyk Allahümme lebbeyk!
·Tefekkürle Allah deriz.
·Gel dervişim zikredelim.
·Gönül eri dervişlerdir.
·Lütf-i Hüda’dır,
·Yüzünüze âlem hayran!
·Mürşidimin ikrâmıdır!
·Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız.
·Dosta vuslet etmek için
·Dostun haremine aşkla girenleriz!
·Ehl-i tevhit derler bize.
·Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz!
·ALLAH diyen dil var bizde.
·Kur’an-ı Kerim’de hikmetler vardır.
·Mürşidin himmetiyle ilhâm olur Hak’tan bize!
·Keyfiyeti anlatamam!
·İstiyorum, ilâhiler yazayım,
·Anlatılmaz hâlimiz var!
·Dervişlerin emelidir!
·Râbıtanda bulacaksın
·Hak erenler safındadır.
·Melâmileriz!
·Melâmiyiz, zikrederiz.
·Şifa olan telkîn bizde!
·Emre sâdık olmak gerek!
·Haşret Mevlâm ihvânımız!
·Lütfeyle Mevlâm bize.
·Ehl-i tevhit nâra yanmaz.
·Cânım, ruhum mürşidimdir!
·Sâdık kuldan hacı olur.
·Haccen mebrûr inşaAllah!
·Gel dervişim bilişelim!
·Her hâliyle örnek insan!
·Aşkın bana hayat verir!
·Hak nûruyla çok güzelsin!
·Güzelliğin anlatılmaz!
·İlhâm olur Mevlâmızdan!
·Âşık, sâdık, ârif insan!
·İmtihandır dikkat eyle!
·Ben beni bilmenin hayrâniyem!
·Ben sanırdım zikrederim.
·Şayet dervişim dersen.
·Her gününüz bayram olsun !
·Gel, Melâmet sırrına gel...
·Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den!
·Sâdık kul ol, gel sen bize.
·Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü !
·Derviş olamaz derviş !
·Sana saygı şeref bize!
·Huzûr ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e!
·“Vatan sevgisi îmândandır!” bunu bilelim.
·İslâm’ın dışında yol arayanlar.
·Dervişler güzel ahlâkla sevilirler.
·Yolunuz açık olsun!
·Fenafillâh vardır bizde.
·Tevbe, istiğfar var dillerinde.
·Bize hayat O’ndan gelir.
·Bilen, bilinen birdir.
·Halde tevhid edelim.
·Kâmil îmân buna derler!
·Perde hicap olmaz size.
·Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar!
·Bağlantısı zikrullahtır.
·Gelin dostlar muhabbete!
·Hikmetler var dervişlikte
·Güzel ahlâk yolun açar.
·Hakk’ın takdîrine razı olacaksın!
·Hak o zaman razı olur!
·Aşkta mihmânımdır benim.
·Hak yolunun sâdıkıyız.
·Melâmiler derler bize.
·Halk yüzünden Hakk’ı sevsin.
·Zikrederim Allah derim.
·Razı olur Rabbin senden.
·Râbıtamız Hak’tır bizim.
·Şekilde kalma, gel ma’nâyı fehmet!
·Kar kapadı yolumuzu.
·Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme!
·Sonra pişmanlık fayda vermez...
· Emre sâdık dervişleriz
·Dosta vuslat etmek için
·Hak erenler bu yoldadır
·Hak mürşidin telkîniyle
·Hû desin Mevlâm
·Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana
· Allah diyelim Allah
·Hak yoldadır can dervişler

Toplam 307 İlahi kayıtlı
  Bu Sayfayı Yazdır   Bir Arkadaşına Gönder


Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri

     1337 (1921) yılında Menemen'de doğdu.Babası Hacı Kamil Ef.annesi Şevkiye hanımdır.Babası Manisa'dan Mene
men'e göç edip yerleşmiştir.Annesi ise Filibe'den göç eden Hacı İmam sülalesindendir.Baba Hacı Kamil tarihte geçen bir Türk boyu olan Kuman'lardan olduğu için Efendi Hazretleri sonradan Kumanlıoğlu soyadını almıştır.
     İlkokulu Meneme'de,ortaokulu Karşıyaka'da okudu.Askerliğine kadar ticaretle uğraştı.Askerlik dönüşü Menemen'
de Helvacı ailesinden Adil Efendi ve Emine Hanımın büyük kızları Asiye Hanımla evlendi.Hayatının sonuna kadar mut
luluk içinde geçen evliliklerinden üç çocukları dünyaya geldi.Kızı Şadan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nü,büyük oğlu Hasan Fehmi,Libya Üniversitesinin Arap Dili ve İslam Etüdleri Fakültesini bitirdiler.Küçük oğlu Kamil,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof.Dr.olarak görev yapmaktadır..Hayatta iken çocuklarını evlendirmiş mürüvvetlerini görmüştür.
     Ehl-i turuk olan babasıyla camiye gidenve dini sohbetlere katılan Efendi Hazretleri tasavvufu ilimlerden büyük zevk alırdı.askerliğini İstanbul-Eminönü Askerlik Şubesinde yaparken Hüseyni tarikatının şeyhlerinden Seyyid İsme
tullah Efendi'yi tanıdı ve dergahına katılıp sevilen bir müridi oldu.Burada Ehl-i Beyt aşkı ve muhabbetine gönül veren Efendi Hazretleri askerlik dönüşü babasının da şeyhi olan Hasan Fehmi Efendi Hazretlerinden İlm-i Tevhid'i tahsil etmeye başladı.Çocukluğundan beri hiçbir kötü alışkanlığı olmayan Efendi Hazretleri Tevhid'e gösterdiği büyük sada
kat ve samimiyetle mürşidinin gönlünü fethetmiş,kendisinde ehl-i kemalin nişanelerini gören şeyhi dikkatle üzerine eğilip genç ve cevval salikini yetiştirmek için her türlü çabayı sarfetmiştir.Yerine kimi bırakacaksın? diye soran ihvanına:
     -Menemen'de Kitapçı ahmed adında bir genç var,Onu yetiştiriyorum.O'nu görüp tebrik edebilirsiniz.Bana vekalet edecek olan Allah'ın izniyle O'dur,cevabını vermiştir.Bunun üzerine aşıklarından biri kalkıp Menemen'e gelerek Efendi Hazretlerini bulmuş ve O'na:
      Müjdeler sana Ey Hak Dostu!Hakkın halifesinin teveccühüne ve takdirine layık oldun.Seni tebrik eder,muvaffa
kiyetler dilerim,ellerine sarılıpO'nu hararetle kucaklamıştır.Daha kendisine hilafet verilmeyen Efendi Hazretleri; Ben nasıl olur da efendimin sevgisine,muhabbetine layık olabilirim,diyerek bundan sonra bütün gücüyle telkin ettiği Tevhid'e daha sıkı sarıldı,öyle bir hale geldi ki,gece gündüz Efendisinin aşk ve sevgisiyle yanıp tutuştu.Menemen'
den trenle,otobüsle Efendisine gitmeyi ar kabul eden Efendi Hazretleri İzmir'e şeyhine defalarca yaya giderdi.Bunun farkına varan Hasan Fehmi Efendi: Bir daha yaya gelmeyeceksin,der,kendisindeki bu sadakat ve samimiyetinde zirveye ulaştığını görür,kısa zamanda meratib ve makamat-ı Tevhid'i hatmettirir.Bir akşam Menemen'de bütün ihvanı toplayan Efendisi,babası Hacı Kamil'in de bulunduğu bu cemiyette kısa bir sohbetten sonra yerine Ahmed Efendi Hazretlerini halife tayin ederek;
     -Şimdiden sonra dersi ve sohbeti Ahmet Efendi'den alacaksınızdedi.O anda bütün ihvan ayağa kalkarak kendisini tebrik edip,ellerini öptüler.Efendi Hazretleri'ni daha beyatının ilk günlerinde efendisinin divanlarını ezberlerken görü
yoruz.Onları derleyip ilk baskısına Hacı Abdurrahman Fedai Hazretlerinin Risale-i Vehbiyye'siyle birlikte hazırlayan ve bastıran yine kendileridir.
    1951 de efendisinin Hak'ka vusletinden sonra Melametin bütün özelliklerine ve inceliklerine hassasiyetle dikkat eden Efendi Hazretleri,Şeriat-ı Muhammediye ölüçüleri içerisinde ömrünün sonuna kadar Tevhid'e hizmetinden bir an bile geri durmadı.Efendisi,vusletinden az önce Ahmed Efendi Ezretlerine şu unutulmaz üç cümleyi nasihat etmiştir:

1-Oğlum Ahmed!Şeriat-ı Muhammediye'den ayrılmayacaksın.

2-İhvan arasında tefrika(ikilik) yaratmayacaksın.

3-Nasıl aldıysan öyle vereceksin.

     Efendisinin bu sohbetini kendisine rehber edinen Efendi Hazretleri bunu daima ihvanına telki etmiş,Şeriattan uzaklaşan hiçbir ihvana asla rağbet etmemiştir.Menemen'den Karşıyaka'ya 1956 yılında taşındı.Oğlu Hasan Fehmi'yi 1960'da İzmir İmam Hatip Okulu'na yazdırdı.1967'de mezun olan oğlunun Libya'da yüksek tahsil yapmasını sağladı.İmam-Hatip Okulu 5.sınıfta ikenbu kerre oğlunu,halifesi Şemikler Camii İmam-Hatibi Hacı Sabri Efendi'ye intisab ettirip,murakabesi altında meratib ve makamatı Tevhid'i zevkettirerek kendi hilafelerinin de müşahedeleriyle hilafet görevini verdi.Karşıyaka'ya taşındıktan sonra ilm-i Tevhid'e layık hizmet edebilmek için,ilme irfana gerçek değerini verdiğinden hoca efendileri beyata aldı.Onların ve ihvanının kemal ile yetişmeleri için,gecesini gündüzüne katarak,mümtaz ve nezih bir topluluk meydana getirdi.Yaptığı sohbetlerde bulunanları tahsil farklılıklarına rağmen kendine çeker,ilm-i Ledün zevklerini müsbet ilimle de süsler yüksek tahsili tabakayı bile hayretlere düşürürdü.Her zaman doğruyu söyler,doğru söylemeyi öğütlerdi.İlmi,bütün çeşitleriyle ihvanın genç nesline emredercesine tavsiye eder,bunun üzerinde önelme ve ısrarla dururdu.İnandığı davayı inandırabilecek güce her zaman sahipti.Bütün gücünü Tevhid'den ,bütün bilgisini de şeyhinden aldığını defalarca ifade ederdi.Bunu şu dörtlükte görmekteyiz:

"Gördüklerim seninledir
Bildiklerim seninledir
Kesret vahdet senindedir
Seninledir AHMED şeyhim."

     Milli konularda da bir deha idi.Bu konulardan Vatan Sevgisi'ni işlerken "Vatansız iman,imansız vatan kemal bulmaz" der ve vatanı sevmenin imandan geldiğini her zaman dile getirdi.İlim ve irfan erbabınahizmet etmekten sonsuz zevk alırdı.Cemiyetimizin bugünkü seviyeye gelmesindeki başarı hep O'nun bu mümtaz tutumundan ileri gelmektedir.
     Evlad yetiştirmenin ne denli kıymeti haiz olduğunu bilen Efendi Hazretleri,onların bulundukları zamana göre yetiştirilmesini isterdi.Bu sebeple damadı Kemal Aydın'ın Tıp Fakültesinde okumasınasalık vermiş,muvaffak olması için tüm imkanlarını seferber etmiştir.Mezunuyetinden sonraki mütehassıslık döneminde de aynı uygulamayı yapmıştır.Daha önce,kızının ve oğullarının yetişmesindeki gayreti de sonsuzdur.Onların hem müsbet hem dini ilimlerle mücehhez olması yanında tasavvufi yönden de kemale ermeleri için gecesini gündüzüne katmış,çaba üstüne çaba harcamıştır.Ve Allah'ın izniyle onları Hak yola hizmet eden birer nefer yapmıştır.Kızı,hanım ihvanlara sadece sohbet etmekle kalmayıp,onlara İslam'ın emirlerini,ayrıca Kur'an'ı Kerim okumayı öğretmektedir.
      Efendi Hazretleri kendi evlatlarını olduğu gibi dostlarının da evlatlarını aynı gaye ile yetiştirmeye çalışmıştır.On
ları,İslam ahkamı ile yoğurmuş,kızlarına İslam örtüsünü giydirmiş ve böylece erkek çocuklarıyla birlikte yüksek tahsil yapmalarını istemiştir.Ahkam-ı İlahiyeden uzak kalanların akıbetlerinin iyi olmayacağını ileri görüşlülüğü ile işaret etmiş,dahahayatta iken o kimselerin düştüğü acı neticeleri müşahede etmiştir.İslam emirlerine bağlılığı körü körüne bir bağlılık şeklinde hiçbir zaman düşünmemiş,daime medenice,olgunca,ilme irfana sargın olarak bu görevi benimse
miş,uygulanmasını istemiştir.Bu husuta olduğu gibi,her hususta tavizden kaçınmış,kesin kararlı hareket etmiştir.

Efendi Hazretleri bir Hak yolcusunun kemale gelmesi için şu noktaları önemine binaen daima tekrarlardı:

1-Sadakat sahibi olmak

2-Sehavet sahibi olmak

3-Cesaret sahibi olmak

İnandığı Tevhid'e ve onu öğretene bağlı olmak,bu işin temel şartıdır.

     Ondan sonra eli açık olmak gerekir.Düşene yardım etmek,fakirin elinden tutmak,muhtacı gözetmek,kanayan yarayı,akan gözyaşını dindirmek cömert kişilerin işidir.Böyle yapanlar başarılı ve mutlu olur.Bunlar bu özelliklerini cesaretle süsleyeceklerdir.Herhangi bir dostumuz korkmadan "Ben mü'minim,ben dervişim" diyebilecek kadar cesur olmalıdır,derdi.Yüce davaların devamı,gerçekten ona gönül verenlere bağlıdır.Samimiyet ve teslimiyet ikilisi devamiyeti sağlayan unsurlardır.Efendideki samimiyet,müriddeki teslimiyetle birleşince her türlü engel aşılır.Ve amaca varılır.Uzun yıllar hizmet etmiştir Efendi hazretleri ilm-i Tevhid'in yayılması için.Kazandığı başarıyı samimiyetine borçlu olduğuna defalarca anlatırdı.Allah da kendisine teslimiyeti bol olanları ihsan etmiştir.Bunlardan bir ve birincisi olan Hacı Sabri Efendi,Efendi Hazretlerinin daima yanında olmuş,O'nu her yönüyle desteklemiş,her yerde dayanağı olmuştur.Bu nedenle Efendi Hazretleri kendisi için: "Hacı Efendi! Sen bu hakikatı kavramasaydın,ben muvaffak olamazdım ve dolayısıyla bu tarif ve telkinden vazgeçerdim" diyerek Hacı Sabri Efendinin bu yoldaki ehemiyyetini belirtmiştir.Aynı ifadeleri evladı için de kullanan Efendi Hazretleri,yüce inançların ailece kucaklandığı vakit devam edebileceğini işaret ederdi.
     Evi,sohbet meclisidir.Gelen dostlarını orada karşılar,Hak sohbetini muhabbetini yapar,irşad için bir an bile hizmetten geri durmazdı.Çalışmış,çabalamış vatan millet ve Allah yolunda nesi varsa feda edercesine didnmiş,her yerde her zaman Tevhid'in yaşanması için gayretini esirgememiş ve çağırıldığı yüce mekana gönül huzuru ile gitmiştir.Hakkın (İrcii) hitabına vatanın,milletin birlik ve selameti içinyaptığı muhabbet esnasındabir Cuma günü mazhar düşüp,Yüce Dost'a güler yüzle "Ben vazifemi yaptım.Mutluyum" diye diye kavuşmuştur.

Allah,himmetini üzerimizden ayırmasın.Amin...

     Her cemiyet,lideri ölünce sarsıntı geçirir.Fakat Efendi Hazretleri ileri görüşlülüğü ile bu tehlikeyi önlemiş,daha hayatta iken dostlarının yapmaları gereken hususları öğütleyerek onları bir çatı ve bir hedef altında toplamayı başarmıştır.Bizzat kendisi yerine görev üstlenecek beş zatı (Hak dostunu) tayin etmiştir.Bunlardan Hacı Sabri SOYYİĞİT, oğlu Hasan Fehmi KUMANLIOĞLU,damadı Kemal AYDIN İzmir-Karşıyaka'da,Hafız Ahmed SOYYİĞİT İstanbul'da ve Yaşar İLASLAN Konya'da hizmetlerini sürdürmektedirler.Vuslatından sonra aynı hizmetin Hacı Sabri Efendi tarafından yürütüleceğini beyan etmiştir.Vuslat tecellisinde hiçbir sarsıntı geçirmeyen Efendi Hazretlerinin cemiyeti aynı şevk ve heyecanla,aynı düzen ve düşünce içinde sohbet ve muhabbetlerine devam etmektedir.Bir yerden emir alınmakta,merkeziyete bağlı kalınmaktadır.İzmir,İstanbul,onya,Denizli,Adana,Balıkesir,Bursa,Trabzon,
Merzifon,Ankara ve daha diğer bölgelerde bulunan ihvanlar hep bir yerden Efendi Hazretlerinin otağından feyiz ve ilhamlarını almaktadırlar.Hepsi aynı zevk ve neşeyi terennüm,aynı havayı teneffüs etmektedirler.Hasan Fehmi Divanı (3.baskı) ile Erkan-ı Hac ve İlham-ı Ka'be adlı eserler ihvana hizmet etmek için çıkarılmıştır.Efendi Hazretlerinin bu divanı ile birlikte daha nice eser inşallah ileride hizmet için sunulacaktır.Hak için susuyanlara Hak şerbeti içirilecek
tir.Efendi Hazretleri divanlarının yanında evlatları ve dostları için irşad mektupları yamış bantlara sohbet etmiştir.
Bunlar da ihvanın hizmetine sunulacaktır.Bu hususta azmimiz sonsozdur.

    Hak için efendiler arasında da birlik ve beraberlik ruhunun tecellisi için sonsuz gayretler sarfeden Efendi Hazretleri 28.7.1978 Cuma günü Hak'ka yürümüş ve ertesi gün Karşıyaka-Soğukkuyu Kabristanına defnedilimiştir.

     Allah'ın rahmeti O'nun,O'nun himmeti de bizim üzerimizden eksik olmasın.Amin....Ve selamün alel'mürselin vel'hamdü lillahi rabbil'alemin....

    


[ Geri Dön ]
Content ©
E-Kitaplar
Bir Ayet

3.10. Bilinmelidir ki inkâr edenlerin ne malları ne de evlâtları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennnemin yakıtıdır.

[ Al-i İmrân Sûresi:10]
Kimler Bağlı
Hoş geldin, Misafir
Üye adı
Şifre
 

Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Sitemizde Şuan:
36 Ziyaretçi, 0 Üye
Toplam 36 kişi var.
Arşiv
· Efendiyle Hemdem Olma
· Küçükköylü Ahmet Efendi'yle İlgili Hatıra
· Hacı Dursun Efendi'yle İlgili Hatıra
· Benim Yıkadığım Cennete Gider
· Gençlerden Beklenenler
· Akıldır kişiyi mesul eden
· Ey Allah İçin Yaratılan İnsan!
· Nedir Şeriat?
· Bu Halimizle mi?!.
· Demek hayrihi ve hayrihi ha!..
· Ehli Tevhidin görevi
· Zikrin önemi
· Yürü yavrum Hak Rasulün izinden yürü
· Hayatta En Güzel Şey: Huzur!..
· Hak Mürşidim Yol Gösterdi
· Sevgili Gençler
· Kadere rıza
· Mezarlığın Ötesinde mi?!.
· Kadere Rıza!
· Yolculuk! Yolcular!..
· Tarikatların Dejenere Oluşu!
· Vatan Sevgisinde Bir Vücut Olmak!
· Vücuda Hürriyetin Gelişi!..
· İki Zıt Bir Yerde Bulunmaz!..
· Yabanda Gezenlerden Olma!..
· Seni Sana Anlatmak!..
· Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!
· Niçin Seviyorum?..
· Muhterem Kimdir?
· Hak'tan Gayrı Değiliz!..
· Oğuz ve Sevda evladıma
· Sevgili Kızım
· Kader kaleminin bana yazdığı...
· Dilin Dikeni Kırılacak
· İyilik
· Rahmetin Yağışı
· Mürşidi Kamil
· Güzel Ahlak
· Hak Yolun Yolcuları
· Hakka Giden Hak Yolcuları
· Sevgili Dostlarım!
· Muhterem Dostlar!
· Hanım Kardeşler!
· Huzur, îmân-ı kâmilde
· Kardeşime ve Oğluma
· Zirve-yi Tevhide Giden Yolun Yolcuları!
· Ezelden ebede koşturan yolcu!
· Hayırlı Bayramlar
· Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi'nin Özgeçmişi
· Ana Temel İhmâle Gelmez
· Gayrullaha Düşürmesin
· Râbıtamız Hakk’adır.
· Fetih İki Kısımdır
· Kadere rıza ancak iman-ı kâmille…
· Gerçek iyilik!
· Hedefimize Ulaşabilmek İçin!
· İslâm’ın ana kaidesi
· EFENDİLERE HİTAP
· Kendine dönebilse...
· Bugünün yarını yok!
· Hacı Baba, neler yaptınız?
· İlk Emir: Oku!
· Selâm
· NE İSTİYORSUN!..
· KİŞİYİ HUZURA ÇIKARTAN ABDEST
· Melâmeti günlük hayata uygulamak
· Sadâkat sadâkat sadâkat!..
· Ne kadar sadâkat o kadar huzur
· Birbirinden Ayrılmaz
· BABALAR DİKKAT!
· ANALARIN AYAĞI ALTINDA
· Âfakî ve Enfüsî Mücadele / 31. 01. 2004
· BAYRAM VE HUZUR
· İnsanı vuslata getiren nedir?
· Allah'ın zikri yeter
· Akıl erdiremiyorum
· Urucun nüzûlün yolu
· Şiarımız, Ceza Değil; Aftır!
· Hakikatin elbisesi
· Hz. Muhammed (s.a.) Neyi Getirdiyse…
· Namaz Kılmak
· Oruç tutmak
· Hacca Gitmek
· Zekât Vermek
· HADDİNİ BİLMEK
· Birbirinden ayrılır mı!
· TAKLİTTEN TAHKİKA
· Müminler kardeştirler
· İslâm’da, imanda kardeşlik
· KUTLU DOĞUM
· Kalplerin huzura kavuşması
· İman ve amel-i Salih
· sevginin hâkim olması
· Zorlukları hâlleden ne?
· VAR ONLARLA KAL
· Nâr Nura Döndü mü?
· Engelleri kaldırmak
· Temizlik imandandır
· Tek düşüncemiz…
· Allah'ın zikri yeter
· Melâmeti anlatmak
· BİR MELÂMİ NASIL OLMALIDIR!
· Melâmet bir meşreptir
· Melâmet anlayışımız
· Melâmet’in özünü Muhafaza
· İlâhî aşk
· Seyyid M.Nurül Arabi Efendi Hazretleri
· Niyazi-i Mısri Efendi Hazretleri
· Pirizrenli H. Ömer Lütfi Efendi Hazretleri
· Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretleri
· Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri
· Kurban Bayrami Mesaji 10.01.2006
· Muhterem İmam Efendiler ve Sevgili İhvanlarım
· 05.10.2006 Bayram Mektubu
· 12.10.2006 Ramazan sonrası uyarı mektubu
· Melametin Tanimi
· Ey Allah için yaratılan Hz. İnsan!
· Yürü Yavrum, Sen, Hak Resulün İzinden Yürü!..
· Dostlarıma
· İzmir, 28. 12. 2006
· İzmir, 04. 01. 2007
· Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak!..
· Mânevî Mes’uliyetin Ağırlığı!..
· ZİKİRSİZ OLMAZ!
· Zikir ne yapar?
· Ana temel ihmâle gelmez
· Gizli Şirkten Kurtulmak / İzmir, 07. 02. 2007
· Yare Vuslat Ettiren Telkin / İzmir, 18. 02. 2007
· Hakikat İlmi, Mensuplarına Verilmeli! / 22. 02. 2007
· NİÇİN "MUHAMMEDİ MELAMİYİZ" DİYORUZ! / 08. 03. 2007
· Yokluğu Sermaye Etmek! / 22. 03. 2007
· HAK DOSTLARININ KÖKÜ KESİLDİ Mİ? / 25. 03. 2007
·  CANIM ANACIĞIM! / 26. 03. 2007
· HAYAT NEHRİNDEKİ HALİMİZ!.. 05. 06. 2007
· Şeriatla Hakikat: Beden ile Ruh! / 06. 06. 2007
· MEYVELİ AĞAÇLAR: İLİM SAHİPLERİ!.. 12. 06. 2007
· AMAN DOSTLAR, DİKKAT!.. 20. 06. 2007
· İYİ İNSAN OLMAK... / 22. 06. 2007
· HAKİKAT KAPISINI ARALAMAK... / 25. 06. 2007
· ALLAH'A MUHATAP: İNSAN! / 28. 06. 2007
· GÖNÜL KALESİNE TEVHİT BAYRAĞINI ÇEKMEK / 12. 07. 2007
· GÖZÜMÜZE HİÇBİR ŞEY PERDE OLMASIN! / 29. 11. 2007
· KOMŞU KARDEŞTİR, AYRICA DA MÜ'MİN KARDEŞTİR! /10. 12. 2007
· KURBAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM! / 19. 12. 2007
· Akl-ı Selim / 14. 01. 2008
· HEM ALLAH'A HEM DE HZ. MUHAMMED (A.S)'A TABİ OLALIM 15. 01. 2008
· SOHBETLERİ ANLAYABİLMEK!..
· GÜZEL AHLAK / 27. 02. 2008
· DÜNYA-UKBA PAZARINDAN GEÇMEK! / 27. 02. 2008
· KENDİNİ BİLMEK / 06. 03. 2008
· HAK MÜRŞİDİN KIYMETİNİ BİLMEK! / 12. 03. 2008
· İLAHİ DÜZENE HİZMETTE KATKIMIZ OLMALI! /10. 07. 2008
· EN BÜYÜK DÜŞMAN! / 20. 07. 2008
· SEVGİLİ DOSTUM HACI ALİ EFENDİ / 21. 07. 2008
· ŞERİATIN İÇİNDE HAKİKAT MEVCUTTUR
· SEVGİLİ DOSTLAR
· 17. 11. 2009 tarihli mektup
· HAYIRLI BAYRAMLAR...
· 
· YA RAB, BİZİ UZAK EYLEME EVLAD-I RESULDEN
· SIR VE HİKMET HAZİNESİ İNSAN
· İYİLİKLERİN İNSANI OLALIM
· DERVİŞ KİMDİR?
· GÖNÜL YIKMAYALIM!
· TEVHİDE HİZMET
· ALLAHIN RAHMETİNE, MERHAMETİNE, MAĞFİRETİNE ÇOK MUHTACIZ!
· DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE
· KENDİMİZİN GÜVENİNİ KAZANMAK
· ALLAH MUHABBETİ
· ZİKRULLAH
· YÜRÜ YAVRUM, HAK RASUL'ÜN İZİNDEN YÜRÜ!
· KUTLU DOĞUM
· MEVLA GÖRELİM NEYLER...
· NEBİLER SERVERİ AHMED GELİYOR
· CANLI ÖRNEK OLABİLMEK
· İNCİTME SAKIN
· DERVİŞLİK!...
· HİSSEDEBİLMEK...
· Ruhtan Ruh Alan Bizler
· SAFA GELDİN YA RAMAZAN
· BAYRAM MEKTUBU
· KURBAN BAYRAMI VESİLESİYLE...
· HALDE TEVHİD EDENLER!
· GÖNLÜMÜZDE DOĞSUN HER AN!
· iNSAN: GÜZEL VARLIK!
· HUZURDA OLDUĞUMUZU İDRAK EDELİM!
· HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN!
· NEDİR EN ZOR ŞEY?
· DALGAYI DENİZİN, DENİZİ DE DALGANIN DIŞINDA GÖRME!
· O SENDE İKEN, SEN O'NU GAYRIDA ARAMA!
· ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!
· VARIRSIN VAHDET İLİNE
· KUTLU DOĞUM
· Dostlarımızı Ziyaret!
· Bereketli Ziyaret!
· DOSTLARIMIZI ZİYARET!
· DOSTLARIMA

Toplam 197 kayıt var

Anasayfa | Kur'an-ı Kerim | Videolar | İlahiler (mp3) | İlahiler | Hatıralar | Mektuplar | Sohbetler | Öz Geçmişler | Kullanım Şartları

©2002 Tasavvuf Derneği Tüm hakları saklıdır.

Sitemizin yapımında php-nuke kodları kullanılmıştır.