BAYRAM VE HUZURHakikat ilmine gönül verenler

Gönülde Mevlâ’yı hâkim edenler

Hak ile gönülde miraç edenler

Zaferin mübarek olsun kardeşim

 

 

BAYRAM VE HUZUR

 

Bayram demek huzur demektir. Nefsî mücadelede muzaffer olmak demektir. Gönül kalesine tevhid bayrağını çekmek, nefsânî olan bütün kötülüklere dur diyebilmektir.

Kesafetin bayramı, yâni maddemizin bayramı, yemek içmek, giyinmek gezmek, et yemek, dört gün beş gün tatil etmek. İşte bayram (!)

Letafetimizin bayramı, yâni mânâmızın bayramı, huzurdur, sevgidir, muhabbettir. Nefsî mücadelede muzaffer olmanın bayramıdır. Kendisinde Allah ve Resûlü’nü söz sahibi etmenin, kadere rıza, emre itaatle Hak yoldan yürümenin bayramıdır. Ol dost ile hemdem olmak, vuslat-i yârla halvet etmek, sevgiliyi sevmek ve sevgiliye sevilmek, aradan engelleri kaldırmanın bayramıdır.

Bu da Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadâkatle Hak yolda emrolunduğu gibi dosdoğru yürümekle gerçekleşir. İşte bayram, bununla olur.

Nefsinin esiri, materyalist olanın, mânâdan haberi olmayanın bayram neyine! Allah’ı tanımaz, emrini tutmaz, haramdan, yalandan, kötülükten sakınmaz. Bayram onun neyine? İşte materyalistin, maddecinin, ehli nefsin bayramı, gününü gün etmek, nefsini tatmin etmek. Buna bayram denmez. Gafillerin israfına, ne yaptığını bilmezlerin hareketlerine bayram mı denir? Allah şerlerinden korusun!

En büyük mücadele, nefsî mücadeledir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Küçük harpten büyük harbe gidiyorsunuz.”

- Aman ya Resûlallah, yine harp mi var?

- Evet! Nefsinizle harp.

Ne mutlu Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadâkat gösterip zikrullah ile nefsini mağlup eden kişilere ne mutlu!..

Büyük harbi kazanıp nefsî arzularına dur deyip Allah ve Resûlü’nün rızası doğrultusunda muzaffer olan zat-ı muhteremlerin bayramları mübarek olsun.

Dost ile bayram, onların bayramlarıdır. Fenâ-yı tamda bekâyı bulmuştur. Zatından zatına mazhar düşmüştür. Kurb-i ferâiz zevkiyle zevkiyap olan bu zat-ı muhteremlerin bayramları mübarek olsun!

Kesret vahdet tevhid eden, halkın yüzünden Hakk'ı seven, her yüzden nazarı Hakk’a olan zat-ı muhteremlerin bayramları mübarek olsun!

Allah gerçek bayramı yaşamak, zevk etmek, hâliy- le hâllenmek, zevkiyle zevkiyap olmak bütün ihvanımıza, dostlarımıza nasip eylesin.

Peygamberimiz (s.a.) bayramı miraçta yapmıştır. Bize de bu kapıyı açmıştır.

Senin esrar-ı miracın fenâfillah olan bildi

Bekâbillah bulan erdi, o zevke ya Resûlallah

Ulu Yaratanım!

Bize bulmanın, bilmenin, hâliyle hâllenip zevkiyle zevkiyap olmanın aşkını, zevkini, muhabbetini ihsan eyle! Amin!

Velhamdulillahi Rabbi’l-Âlemin!..

 04. 02. 2004

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=97