Allah'ın Hikmet Hazinesi: İnsan!Allah’ın sır hazinesi,

hikmet hazinesi

sensin!

Sen bu hazinede

niye fakir dolaşıyorsun?..

 

 

 

Allah`ın  Hikmet  Hazinesi:  İnsan!

 

Muhterem Kardeşim Mevlüt Efendi,

Ulu Mevlâ’dan kemâl-i âfiyetler, aşk ve muhabbetin tecellî etmesini dua ve niyaz ederim. Aile birliğinize Cenâb-ı Hak’tan sevgi, razı olduğu muhabbet dilerim. Tenezzül, tevazuda hikmetlerin tecellî etmesine vesile olacak mürşid-i kâmilin telkînine gönülden, candan bağlanmanızı Ulu Yaratanımdan niyaz ederim. Misafirperverliğinize, sadâkat ve samimiyetinize Allah razı olsun der, devamını temenni ederim.

Mevlüt Efendi,

Allah’ın hikmet hazinesi insandır. İnsan, maddesinden mânâsına geçebildiği takdirde, gerçek mânâda insanlığı anlamış olacaktır.

O Hazreti insan ki, gönlünü Allah’a vermiş, at denileni atmış, Hak’la dolmuş, enfüs âfâkı bir vücut etmiş. Bütün  azâlarından kapılar Hakk’a açılmış: Dili Hak’la Hakk’ı söyler, gözü Hak’la Hakk’a bakar, kulağı Hak’la Hakk’ı duyar. Halkta Hakk’ı tevhît etmenin sırrı tecellî etmiş, emrolunduğu gibi doğru!...

Allah-u Zülcelâl, bu insanların gönlünde karargâhını kurmuş. Gönlünde Allah ve Resûlünü mirâç ettirmiş, bu kemâlâta mürşid-i kâmilin telkîniyle ermiş.

Ulu Yaratanım!

Garazsız, maksatsız, Allah rızası için bizlere gönül yolunu açan mürşitlerimizin sevgisinden, muhabbetinden bizleri bir an olsun ayırma.

 Muhterem Kardeşim,

Râbıtamıza sarılıp hikmetleri tefekkür edeceğiz. Kemâlimize mâni olan her şeyden uzak, tevhît ile hemdem olacağız. İlhâm kaynaklarımızı mürşidin telkîniyle açacağız inşaAllah!

Şuhût ve tefekkürümüzle ehl-i mânâ... Olayları sabır ve metânetle tahlil edeceğiz. Bütün kötülükler, bizim enfüsümüzde iyiliğe intikâl edecektir. Bizden öyle rahmet deryası taşacak ki, bütün kâinat bu rahmet deryasına gark olacaktır. Âfâkı seyrederken gayrullahın eseri kalmayacaktır. Allah’ın hidâyetiyle mürşitlerimizin telkîni, bizlerin gerçek mânâda  mânâ eri olmamızı sağlayacaktır.

İşte bunun için zikir, fikir, râbıtamıza mürşitlerimizin telkîn ettiği gibi sadâkat göstererek, bizden bize gerçekleşecek olan ilm-i Ledün sırrı tecellî edecektir. Bu öyle bir ilimdir ki, nâmütenahi, sonsuz...

Bu ilmin kemâline vesile olacak teslimiyet ve güzel ahlâkı Mevlâ-yı Müteâl bütün ihvânımıza nasib-i mukadder eylesin.

Buradan Hasan Fehmi Efendi ve bütün ihvân çok çok selâm ediyorlar. Biz de Meşhure Hanım’a -Saadet annesi ve dervîşe kızlarımız- çok selâm ve dualar ederiz. Cenâb-ı Hak, bu hanım kardeşimize yavrularını yetiştirmekte, beyine hizmet etmekte güç, kuvvet, aşk, muhabbet bol bol ihsan eylesin. Bizlere bir evlât sadâkati gösteren Meşhure Hanım’a daima dua eder ve Allah razı olsun deriz. Ayrılışımızdaki gözyaşları sevgi ve dostluğun simgesiydi. Mevlâ yavrularından ve beyinden yüzünü güldürsün. Amin!

Selâmla hepinizi Allah’a emânet ederim.

                                                 21. 10. 1981

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=37