DOSTLARIMAİzmir, 08 12 2014

 

Esselamualeykum,

Muhterem Dostlarım,

Size Allah’tan sonsuz iyilikler, sevgi muhabbetler dilerim. Epey zamandır pek yazı yazmadık. Buna ihtiyaç hissettim. Dostlarıma ilgi duymak, sevgi beslemek, her an hatırda olduklarını bilmelerini istiyorum. Sizi candan gönülden seviyorum. Zikrettiğiniz için, Pîr Seyyid’in harem-i ismetine girdiğiniz için, emre itaat, Hak yolda yürüdüğünüz için Allah size sonsuz iyilikler versin. Gönlünüzün hayır muradını versin.

Dostlarım,

Dikkkat edin! Hak dostları Melâmete erdiler, vuslat-ı yârla halvet oldular. Sevdiler sevdiler, sevildiler.

Hem şeriat, hem tarikat, hem hakikat, marifet

Bir melâmiden zuhur etti bu hikmet madeni

Muhterem Efendiler,

Hz. Muhammed’in Hak tarafından getirip alın dediklerine Şeriat-ı Muhammediye denir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Farzları da vacipleri de sünnetleri de Peygamber Efendimiz bize tebliğ etmiş. Bunları ihmal etmek, çok büyük suçtur.

Allah’ın emri: “Habib-i Edibim, sevgili Muhammedim tarafımdan neyi getirip alın dedi ise onu alın; neyi sizden yasakladı ise ondan kaçının, sakının. Allah’ın Rasulü bizi bütün tehlikelerden kurtarmak için, sırattan, mizandan geçirmek için, Rabbim Allah, dinim İslâm dedirtmek için şartları koymuş, yolu göstermiş. Hak Rasulün alın dediklerini aldığımız takdirde, atın dediklerini attığımız takdirde halledilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Allah, bizi habibi Muhammed’inin, sevgili dostunun yolundan, izinden ayırmasın.

Muhterem Dostlarım,

Allah dostu buyuruyor ki: “Melâmidir evliya, dahi nice enbiya” Melâmet, bize kemalat getirir. Bir melâmi süzülmüş varlıklardan, elenmiş benliklerden, var olmuş Hak varlıktan. Sözünde sohbetinde katiyetle yanlış yoktur. Onlar halde tevhid edenlerdir. Görerek bilerek şahadet verenlerdir.

Çok dikkat etmeliyiz. Ehli hal, ehli zevk, ehli mânâ olan bu Hak dostlar tarife girmezler. Dünya ukba pazarından geçmişler. Kesret vahdet tevhid eden, halde tevhid edip şahadete eren bu Hak dostları Allah aramızdah hiç eksik etmesin. Amin!

Halde tevhid edip şahadete eren bu dostlar, sırlarını korur, muhafaza ederler. Onların sırrı, mukaddestir. Onlar, vuslat-ı yârla halvet edenlerdir. Canda cananla buluşan, sevişip kaynaşan bu zat-ı muhteremleri Allah korusun ve muhafaza eylesin!

Melâmet'te kemalat vardır, vuslat-ı yârla halvet vardır, aşkla zevkle şahadet vardır. Ne güzel söylemiş Hak dost:

“Melâmidir evliya, dahi nice enbiya,

Hem cihar-ı bâsafa, Kendine gel hey kendine.”

Muhterem Dostlarım,

Melâmete intisap ettiğimiz zaman, elimizden geldiği kadar dikkatli olmaya çalıştık. Öyle olaylarla karşılaştık ki İslâm’ın kabul etmediği, şeriat dışı haller. Ve “Biz Melamiyiz(!)” dediler. Çok hayret ettim. Şeriatın dışında Kur’an-ı Kerim’den uzak bu kişiler “Biz Melamiyiz” diyorlar. Nâehle görev vermişler, erkanı adabı bozmuşlar. Bunlara şahit olduk.

Allah bütün ihvanımızı, dostlarımızı bu tehlikeden korusun ve muhafaza eylesin.

Muhterem Efendiler,

Biz ihvanımızı bu zümreden uzak tutmaya çalıştık. Büyük mücadele verdik. Sizin gibi şeriatlı, ahkamlı, güzel ahlaklı, kadere rıza gösteren, emr-i Hak’la yürüyen dostları Allah bize ihsan ikram etti. Bütün kötülüklerden, nispet fiillerden, nispet sıfatlardan, nispet vücuttan geçmiş, zahiri halk ile batını Hak şuhuduna ermiş, kesret vahdet tevhid etmiş, halkın yüzünden Hakk’ı sevmiş, hülâsa Melâmetin kemaline ermiş bu zümreyi Ulu Mevlâ iki cihanda aziz eylesin. Sizinle iftihar ediyorum. Çok şükür sizinle huzurluyuz. Biz Pîr Seyyid Muhammed Nur’un yolundayız, izindeyiz, çok şükür yanındayız.

Dostlarım,

Can mürşidim bizi derse aldığı zaman bize:

“Dikkat edeceksiniz. Halkı Hak’tan ayrı görmeyeceksiniz. Mütefekkir, düşünen, adımını göre göre atan derviş olacaksınız inşallah.” der.

Allah’ın hidayeti, lütfu keremi bizi bu yolda bu rabıtada, Pîr Seyyid Muhammed Nur’da buluşturdu, sevişip kaynaştırdı. Allah bizi Pîr’in izinden yolundan, yanından hiç ayırmasın.

Biz öyle bir hizmet vermeli, öyle eserler bırakmalıyız ki bizden sonra birisi gelip de düzeltme ihtiyacı hissetmesin.

Melâmilerin imanları kamil, amelleri salihtir. Hak mürşit onları sırattan mizandan geçirmiştir. Bunlar vuslat-ı yârla halvet edenlerdir. Onlar halde tevhid eden, şahadete erenlerdir. Allah himmetlerini üzerimizden eksik etmesin.

Bütün dostları, Allah diyen dostları, Pîr Seyyid’in yolundan izinden giden dostları, Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hz.'lerini, Ahmet Efendi Hz.’lerini can u gönülden seven dostları, Hakk’ı batılı, helali haramı seçen Hak dostları can u gönülden tebrik ediyor, Allah’tan sonsuz iyilikler, kemalat ve irfaniyet diliyorum.

Muhterem Dostlarım,

Sizi ve aile birliğinizi can ı gönülden Allah’a emanet ederim. İki cihan saadeti dilerim. Haneniz huzurlu olsun. Çocuklarınız hayırlı olsun. Allah sizi sevsin sevsin, sevdiklerinden hiç ayırmasın.

Hepinizi Allah’a emanet eder, selam ve dualarla hoşça kalın derim.

 

HACI BABA

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

 

 

 

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=282