ALLAH'IN YAKINLIĞINI YAŞAMAK!İzmir, 06 02 2012

Esselamualeykum

Muhterem Dostlarım,

Allah dört yeminle insanı methediyor. Elbetteki insan denilince bütün engellerden aşmış, süzülmüş varlıklardan, elenmiş benliklerden. Bu, Hakk'ı diyet eden insandır.

Cenab-ı Hak da buyuruyor ki “Sevdiğim insanın diyeti olurum.”

Elbetteki sevilen insan; şirk fiilden fiilullaha geçmiş, şirk sıfattan sıfatullaha geçmiş, şirk olan vücuttan vücudullaha geçmiş.

İşte ona:

Zat-ı Hakk’ı anla zatındır senin

Hem sıfatı hep sıfatındır senin

Sen seni bilmek necatın, kurtuluşun, saadetin, selametin.

Sevgili Dostlarım,

Önemli olan, insan kendisine arif olacak, yani kendisini bilecek. Kendini bilme, Rabbini bilmenin anahtarıdır. Allah bu yolda, elimizden tutsun. Dağların kaldıramayacağı kutsi emaneti, insan kaldırmakta. Hz. İnsan, Kur'an-ı Kerim’in canlı örneğidir.

Hak dost buyuyor ki:

Ara bul insanı nerde

Tenezzül eyle et secde

Geçip kibrinden et tevbe

Suçun affeylesin Allah

Biat-ı Hakk’ı Muhammed’den kılanlar, merhaba!

Buldunuz iman-ı kamil, cümle yaran merhaba!

Hz. Muhammed’den Hakk'a biat edenler, merhaba!

“Habibim, sana biat edenler aynı zamanda bana biat ederler.”

Biz de dostlara diyoruz ki:

Rabıtamıza sarılalım,

Hak mürşidin telkinine can u gönülden bağlanalım. Etmez ki gör ihsan sana.

Hak dost ne kadar güzel söylemiş:

Uzak değil çok yakınsın

Canda gönülde sen varsın

Allah bize yakınlığını yaşatsın, zevk ettirsin inşallah.

Muhteremler,

Kur'an-ı Kerim insana verilmiştir. İnsan; ehli hal, ehli zevk, ehli manadır. Allah'ın muhatabı insandır.

Hakk'ı istersen yürü insana bak

Zat-ı Rahman şeklin insan eylemiş

Ulu Yaratanım,

Bize anlayış ver, zevk ver, aşk, muhabbet ver. Bizi kendine muhatap eyle. Razı olduğun kişilere cümlemizi dahil eyle.

Muhteremler,

Her halde, razı olduğu insanlar; fenafillah olanlar, zat-ı Hakk’ın mazharı olanlar, Hakk'ı diyet edenler, hep doğru söyleyenler…

Allah bize razı olduğu iyilikleri versin.

Ne kadar tevhide sadakat gösterip can ı gönülden bağlanırsak, o derecede de sermayemiz aşk olur, sevgi, muhabbet olur, Hak olur.

Allah bizi kendinden uzaklaştırmasın, gaflete düşürmesin. Razı olduğun iyilikleri üzerimizden hiç ama hiç eksik etmesin.

Selam, sevgi ve dualarımla sizi ve sizi sevenleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın dostlar.

Selam, iyiliklerle Allah'a emanet olun.

HACI BABA

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=268