BAYRAM MEKTUBUİzmir, 08 09 2010

Esselamualeykum

Allah’ın rahmeti, merhameti, mağfireti üzerinizden hiç eksik olmasın. Allah, Hak dostları sevsin, sevsin de kendinden hiç ayırmasın yani gaflete düşürmesin.

Muhterem Dostlar,

Bugün Arefe. Ramazan Bayramının arefesi. İnşallah yarın da Bayram edeceğiz. Bayramın manası, anlamı, o kadar geniş ki izahı mümkün değildir. Herkes bayramı kendi anlayışına kadar zevk eder.

Çocuğun bayramı; yeni elbiseler, ayakkabılar, oyuncaklar… Çocukları sevindirme çok güzel!

Bir delikanlının bayramı; güzel elbiseler giyme, dostlarla, arkadaşlarla gezip bayramı değerlendirme.

Orta yaşlılar ailesine iyi bir bayram geçirtmek için gayret eder, onların ihtiyaçlarını alır. Giyeceklerini, yiyeceklerini temin eder.

Yaşlılar evlerinde otururlar. Dostlar, ahbablar, yakınları gelip onları ziyaret etsinler.

Bayram şekerleri, bayram tatlıları misafirlere ikram edilir. Büyüklerin elleri öpülür, küçüklerin gözleri öpülür. Genç kızlar, delikanlılar mahallenin yaşlılarını, yaşlı amcaları, yaşlı nineleri ziyaret edip ellerini öperek dualarını alırlar.

Fakat Dostlarım,

Allah’ın bize ikram ihsan ettiği bayramı böyle basit şeylerle geçiştirmeyelim. Bayram olması için insan vücudunda bir ihtilal gerekir. Huzur olmazsa, gönülde sevgi olmazsa nasıl bayram yapar insan?

Akl-ı selim olanlar önce gönülde bayram yapacaklar. Hacı Bayram-ı Veli’nin buyurduğu gibi:

Bayram’ım imdi, Bayram’ım imdi

Dost ile bayram etti bu gönlüm.

Bayramın ruhaniyeti, maneviyatı çok önemlidir. Mürşid-i kamilin telkini ile vücutta bir ihtilal gerçekleşir. Tevbe-yi Nasuh’u verir hak mürşit. Zikrullahı telkin eder can mürşit. Allah’ın zikri insan vücudunda bir ihtilal yapar. Bu zikirle derviş gönlünü Allah’a mekan olarak hazırlar. Elbetteki zikredenler mest olur, Allah ile dost olur. Allah’ın zikri, nefsani olan bütün kötülükleri, hasedi, inadı, gururu, kibiri, bütün benlikleri atar. O zaman gönül huzur bulur. Gönül dost ile hemdem olur. O zaman dost ile bayram olur. Dost ile bayram etti bu gönlüm.

Bayram bize af getirir, huzur getirir, sevgi ve muhabbet getirir.

Kimde kim aşkın nişanı vardır, akıbet maşukuna kavuşur. Dosttan uzak bir bayram, bize bir şey vermez. Dost ile bayram edenler, her zaman bu bayramı zevk edip yaşarlar.

Alsa sofi Hak’tan haber, evradını hep terk eder

Zühd ü hevesinden geçer, ol aşk ona hayat verir, huzur verir.

Gönül vicdan ile bulmazsa Allah’ı hakikatça

Dilde mücerret olan ilm ile irfanı neylersin

Allah dervişanımıza vuslat-ı yarla halvet zevkini versin.

 

Muhteremler,

Bayram kimlerin hakkı? Malum-u aliniz ilk on günü rahmet, ortasındaki on günü mağfiret, ahirindeki on günü de Berat alma. Dikkat edin bu ahirindeki on günde Leyle-i Kadir var. Kur’an-ı Kerim malumunuz Leyle-i Kadir’de inzal oldu. Kur’an-ı Kerim yedinci kat semadan dördüncü kat semaya yani Makam-ı Ahadiyet’ten Makam-ı Cem’e, Makam-ı Cem’den de 23 senede Tafsilat-ı Muhammediye’ye, Hazretü’l-Cem’e Cibril-i Emin vasıtasıyla verilmiştir.

Ramazan-ı Şerif’i havassü’l-havas olarak eda eden zat-ı muhteremler, bu sırra vakıf oldular. Vakıf oldular da sükutu tercih ettiler.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin letafetinden kesafetine verildi. “Letafetinden kesafetine verilirken Cebrail nasıl girdi araya?” Bir soru sorarsınız.

Muhteremler,

Miraç’ta bir yere bir makama geliyorlar, Cebrail: “Ben buradan ileri geçemem” diyor.

Ger geçersem zerre dek ileru, yanaram baştan ayağa ey ulu

O vadide Hz. Muhammed vuslatın zevkini tattı, dost ile halvet oldu. Bir yere kadar bu sırrı anlattı. Bir yerde kelam durdu.

A Dostlar,

Kim ne halidir ve mali ol mahal

Aklı fikretmez o hali fehm u hal

Mavera-yı akl içinde sohbet ettim dost ile

Dünyanın, ukbanın, u’lanın, uhranın ötesine geçmeden vuslat-ı yarla halvet etmek mümkün mü?

Kime ref-i hicap oldu, (Kimin gözünden perdeler kalktı)

Gözü mahbubunu gördü

Ana sor mahbubun vasfın

Ki sorma gözü a’madan

Bu zevke erenler, sadakati nispetinde nasipdar olanlar, bir yere kadar dil döktüler, anlattılar. Bunu künhüyle anlatmak her kula olmaz müyesser. Herkes anladığı kadar, zevk ettiği kadar birşeyler ifade eder.

Bakınız Ahmed Efendi Hz.’leri:

Ahmedim ben bu tende

Çıktım Tur’a bedende

Cennette mülk bulunca

Dedim elhamdülillah

Her derviş Tur’a çıkabilir mi? Herkes sadakati nispetinde bir zevk alır. Yolu oraya kadar. Biz biliriz ki Musa (as) Tur’a çıkar, Allah’la binbir kelam eder.

Ledün ilminin saliklerine dur durak yoktur. Ve yine buyuruyor ki:

Sultanların sultanıyız.

Nasıl olur efendim?

A canım, Hu’dur bizim huzurumuz, Hak’tır bizim zuhurumuz.

İlm-i Ledün ilmullahtır, Allah’ın ilmidir. Herkes istidat ve kabiliyetine göre, sadakat ve samimiyetine göre bundan nasipdar olur. Allah bu yolda elimizden tutsun. Bize razı olduğu iyilikleri versin.

Allah memleketimize huzur versin

Sevgili Dostlar,

Sizler seçilmiş insanlarsınız. Vuslat-ı yarla halvettesiniz.  Bu kutsi ve ulvi yolda bizden istenilen, Hak mürşidin emrine itaat, telkinine sadakattir. Siz bulunduğunuz yerin nur meşalesi olacaksınız. Sözünüz sohbetiniz allah için olacak. Asla gönül yıkmayacaksınız, insan darıltmayacaksınız. İyiliklerin insanı olacaksınız. Dikkat et!

Melamidir evliya, dahi nice enbiya

Hem cihar-ı ba-safa, kendine gel kendine

Sözün, sohbetin hikmetli ve manidar olacak. Size gelen sizde iyilik bulacak. Haneniz, hane-yi saadet, sevgi muhabbet evi olsun. Siz dost ile bayram edeceksiniz. Her yüzden Hakk’ı seveceksiniz. Yanlışlıkları, kökünden silemesen de iyice azaltacaksın.

Muhteremler,

Anımızı çok iyi değerlendirelim. Trilyonlar versek geçen ömrümüzden bir dakikayı geriye almak mümkün değildir. Değerlendirelim zamanlarımızı. Her zaman iyi şeyler yapmaya niyet edelim. Bilhassa anneye babaya, amcaya dayıya, halaya teyzeye, mahremlerimize çok iyi davranalım. Ellerini öpüp dualarını alalım. Allah bize razı olduğu iyilikleri versin.

Allah diyen dervişlerimi, emre itaat, telkine sadık olan dostlarımı, Allah ve Rasülünü seven dervişlerimi can u gönülden seviyorum. Hepinize Allah’tan sonsuz iyilikler diliyorum. Allah çok çok iyilikler, huzur, saadet, sevgi, muhabbetler versin. Bayramınız mübarek olsun. Geleceğiniz hayırlı olsun. Allah çocuklarınıza hayırlı bir gelecek ve tevhid zevki, aşkı, muhabbeti versin.

Allahım sana dua ve niyaz ediyoruz: Memleketimize huzur ver, sevgi, muhabbet ver. Memleketimizi bütün tehlikelerden koru Mevlam. Dostlarımıza, hanelerimize razı olduğun iyilikleri, sağlık, esenlik, sıhhat  afiyetleri ihsan eyle Mevlam.

Ramazanımızı kabul eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Daha bir çok Ramazanlara ve Bayramlara cümlemizin erişmesini nasip ve müyesser eyle Mevlam.

Dilimizi Allah demekten, zikretmekten mahrum etme. Habibinin yolundan izinden gitmeyi, şefaatine nail olmayı bizlere nasip eyle. Ahkam-ı şer’iyeden ahlak-ı Muhammediye’den bizleri nasipdar ve hissedar eyle.  Sonsuz hamd u sena Rabbim. Rahimsin, Kerimsin, Erhamürrahiminsin. Sen vallahi can u cananımızsın.

Mevlaya hamd u sena bütün dostlara selam ve sevgiler.

Sizi ve sizi sevenleri Allah’a emanet ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. İyilikler yakanızı hiç bırakmasın.

Hoşça kalın dostlar. Allah’a emanet…

 

Hacı Baba

 

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

 

 

GÖNÜLLERİ HUZUR BULUR

1


Şuhud üzre duranların

Şahadeti verenlerin

Aşkla Allah diyenlerin

Gönülleri huzur bulur

2

Telkin Hak'tan alanların

Rabıtayla gidenlerin

Dosta vuslat edenlerin

Gönülleri huzur bulur

3

Mürşidi Hak bilenlerin

Emre sadık olanların

Dervişleri sevenlerin

Gönülleri huzur bulur

 

4

Ender fena olanların

Bekada yer tutanların

Varıp ümmet olanların

Gönülleri huzur bulur

 

5

Rabbim Allah diyenlerin

Candan içre sevenlerin

Mana eri olanların

Gönülleri huzur bulur

6

Sevilen kul olanların

Hakk'ı diyet edenlerin

Yolundan hem gidenlerin

Gönülleri huzur bulur

 

7

Âşık derviş olanların

Çokça zikir yapanların

Sohbet Hak'tan alanların

Gönülleri huzur bulur

 

8

Halka iy’lik edenlerin

Merhametli olanların

SABRİ derviş olanların

Gönülleri huzur bulur

 

 

10 08 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=257