DERVİŞ OLAYIM DER İSEN / CAN MÜRŞİDİN TELKİNİYLE 

Hikmet ile bakacaksın

Dervişleri seveceksin

Mana eri olacaksın

Derviş olayım der isen

 

Emre sadık olacaksın

İtimadın alacaksın

Sevilen kul olacaksın

Derviş olayım der isen

 

Sır ilmini bileceksin

Dosta vuslat edeceksin

Telkin ile gideceksin

Derviş olayım der isen

 

Hakk’ı diyet edeceksin

Sözü özden alacaksın

Kamil derviş olacaksın

Derviş olayım der isen

 

Mürşit sözü tutacaksın

Sırat mizan geçeceksin

Dosta vuslat edeceksin

Derviş olayım der isen

 

Güzel ahlak alacaksın

Çokça zikir yapacaksın

Mütefekkir olacaksın

Derviş olayım der isen

 

Halde tevhid edeceksin

Her zerreden seveceksin

Sevilen kul olacaksın

Derviş olayım der isen

 

Merhametli olacaksın

İkram ihsan edeceksin

Allah için vereceksin

Derviş olayım der isen

 

Arif insan olacaksın

Ne yaptığın bileceksin

Gönül eri olacaksın

Derviş olayım der isen

 

Dünya ukba geçeceksin

Mana olup uçacaksın

SABRİ hizmet edeceksin

Derviş olayım der isen

 

                        18. 03. 2010

 

 

 

Hak aşkıyla yanacaksın

Yanıp pürnur olacaksın

Canda canan bulacaksın

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Ender fena olacaksın

Bekada yer tutacaksın

Uruç nüzul edeceksin

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Hikmet ile bakacaksın

Hakk'ı ayan göreceksin

Mest u hayran olacaksın

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Şuhut üzre duracaksın

Şahadeti vereceksin

Dosta vuslat edeceksin

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Hak Rasulü bulacaksın

Ona ümmet olacaksın

Şeriatlı olacaksın

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Kamil iman mürşitledir

Dosta vuslat onunladır

Hak Rasulü bildirendir

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Gönül eri olan dostlar

Cananı canda bulanlar

Ol dost ile halvetteler

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Hakk'ı ayan bildirendir

Telkini Hak'tan verendir

Kesret vahdet birleyendir

Can mürşidin telkiniyle

 

 

Huzur sevgi mürşitledir

Fena beka mürşitledir

SABRİ iy’lik mürşitledir

Can mürşidin telkiniyle

 

21. 03. 2010

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=243