05.10.2006 Bayram Mektubu    

05. 10. 2006

        Esselamualeykum

        Sevgili Dostlar! Muhterem Efendiler!

        Mübarek Ramazan ayına ulaşmış bulunuyoruz. Malum-u aliniz Ramazan, on bir ayın sultanı. Ulu Yaratanım ne hikmetler, ne tecelliler gösteriyor… Receb-i Şerif, şehrullah (Allah’ın ayı), Şaban-ı Şerif, Peygamberimizin ayı, Ramazan-ı Şerif de ümmet-i Muhammed’in ayı.

        Bu mübarek aylarda ne kıymetli günler, geceler geçmekte: Regaip kandili, Berat kandili, Miraç kandili, Leyle-i Kadir kandili. Cenab-ı Hak kulunu affetmek için ne kıymetli vesileler, sebepler ihsan ikram etmiştir.

        Ramazan-ı Şerif ki Peygamberimiz buyuruyor: “Evveli rahmet, evsatı, ortası, mağfiret, ahiri, sonu, nar-ı cehimden kurtuluştur. Berat verilir mümin kuluna.”

        Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Farziyetine inanarak sadakat ve samimiyetle Ramazan-ı Şerifi eda etmek, oruç tutmak, insanların geçmiş günahlarını affeder.”

        Ve yine Efendimiz buyuruyor ki: “Ramazan’ın teşrifiyle sevinen, ‘Çok şükür, yine bu gufran ayına nail olduk!’ diye memnun olanın vücudunu, Allah nar-ı cehime haram kılar.”

        Cenab-ı Hak, Hadis-i Kutsisinde buyuruyor ki: “Oruç benim içindir, oruç tutanın ecrini, mükafatını, ben veririm.”

        Kulun sadakatine göre ihlasına göre Allah onu mükafatlandırır. Çünkü Ulu Mevla kalplere şahittir.

        Muhterem Dostlarım!

        Kamil mümin her an Allah’la mülakatta olur. Zikrinde, tefekküründe, ibadat u taatında, beş vakit namazında, Kur’an-ı Kerim’inde yeter ki bağlantısını tam yapsın, rabıtasından ayrılmasın. Allah kulunu sevmek için yaratmıştır. Ahsen-i takvim olan insana ne büyük lütuf ve keremleri vardır.

        Hakk’a yakınlığı yalnız Ramazan ayına ait olarak bilmeyelim. Her zaman, her yerde kalplere şahit olan, karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen karıncasından haberdar olan Mevla’nın murakabesinde, kontrolündeyiz. Günde en az yetmiş defa kulunun kalbini kontrol eder.

        Şair ne kadar güzel söylemiş:

        Nazargah-ı İlahi’dir kırma kalbin kimsenin.

        İlahi emirlere can u gönülden bağlanma, müminin derecesini yükseltir. Harem-i ismete girmeye mümin hak kazanır. Ol dost ile mülakata girebilir. Yeter ki bu insan dikkat etsin. İbadat u taat, zikir, fikir, tefekkür, insanı öyle bir aleme hazırlar ki akıl, fikir onu fehmetmekten, anlatmaktan acizdir.

        Öyle bir hal ki ilahi lütfa uğramış! Allah’ın kerem ve ihsanına nail olan insan, halde tevhit edendir. onun halini dil tarif edemez.

        Mübarek üç ayların sonunda bayram vardır.

        Sevgili dostlarım!

        Bu vesileyle hem mübarek Ramazan-ı Şerifinizi hem de Bayram-ı Şerifinizi can u gönülden tebrik ediyorum. Nice bayramlara kavuşmanıza dua ve niyaz ederim.

        Muhterem Efendiler!

        Bayram; çamaşır bayramı, elbise bayramı değildir. Şeker bayramı, et bayramı değildir. Nefsi mücadelede muzaffer olmanın bayramıdır. Zafere ulaşmanın bayramıdır. Gönül kalesine tevhit bayrağını çekmenin, kendisinde Allah ve Resulünü söz sahibi etmenin bayramıdır. Allah’ın emrini tutarak mübarek Ramazan-ı Şerif’in rahmetine, mağfiretine kavuşmanın, nar-ı cehimden kurtulup berat almanın, bu büyük lütuf ve kereme ulaşmanın bayramıdır. Kesafetten letafete geçmenin, ol dost ile vuslata nail olmanın bayramıdır. Bayram, nefsani bütün kötülüklerden arınarak ol dost ile beraber olmanın bayramıdır.

        Bayram’ım imdi Bayram’ım imdi

        Dost ile bayram etti bu gönlüm.

        Bu bayramın kadr u kıymetini takdir edelim dostlar! Büyüklerimizi ziyaret edelim. Ellerini öperek bayramlarını tebrik edelim.  Komşularımızla bayramlaşalım. Hanemizde gerçek bayramı yaşayalım.

        Mübarek Ramazan ve bayram vesilesiyle muhtaç olan fakirleri ve yetimleri sevindirelim. Allah için Allah’ın kullarına yardımcı olalım. Bayram bize barışı, sevgiyi, gerçek kardeşliği getiriyor.

        Gelin dostlar, bayram edelim. Kin, öfkeyi atalım. Birbirimizi çok sevelim. Zavallı, biçare yaşlılara yardımcı olalım. Dul nine, yalnız ihtiyar dede… Terkedilmiş bu insanları imkan dahilinde sevindirelim. Allah’ın rızası iyilikler içinde gizlidir. Gözü yaşlı ihtiyar ninenin, çaresiz dedenin, yetim, zavallı yavruların gönül rızasında, gönül huzurunda Allah’ın rızasını, sevgisini kazanmış olabiliriz.

        Ulu Yaratanım!

        Bizi sevginden, muhabbetinden, rızandan mahrum etme. Merhametini bizden kaldırma.

        Tekrar Ramazanınızı ve bayramınızı can u gönülden tebrik eder Allah’a emanet olun, derim.

 

HACI BABA           

Hüseyin Sabri SOYYİĞİT

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Tasavvuf Derneği
http://www.tasavvufdernegi.com

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.tasavvufdernegi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=144